Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Akropolis, 2017
509 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7470-123-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 456-487, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé a anglické resumé
001461359
Obsah // Úvodem 11 // 1. Kritický a literárněhistorický obraz Františka Gellnera a jeho utváření v průběhu času // Co a jak zkoumat 23 // Otázka intimity 23 // Pasti narativu životního příběhu autora 25 // Veršovaný konec básníkův 32 // Co se ztratilo 36 // Základní souřadnice ohlasů Gellnerovy tvorby za autorova života 39 Po nás ať přijde potopa! a Radosti života 39 // Upřímná konfese nemorálního autora? 44 // Mladí muži v kontroverzi — Novákova kritika 49 // Pozdní tvorba v dobových reakcích 52 // Smrt autora? 56 // Ztracený ve válce a kultura vzpomínání 56 // Péče o odkaz 60 // Záhada konce jako příležitost pro poezii? 64 // Záhada konce jako příležitost pro detektivku? 67 // Po stopách editorů a interpretů 70 // Nové verše 70 // Spisy Františka Gellnera 72 // Recepce Gellnera-výtvarníka 75 // Co z Gellnera zpřístupňovat? 80 // František Buriánek ajeho buřiči 82 // Televizní Radosti života a jejich kritika 87 // Milan Kundera, Bohumil Svozil, Vladimír Justl a další editoři Gellnerova díla 89 // 2. František Gellner jako tvůrčí typ — několik zastavení // Nad básní „Konečně je to možná věc" // o kulturních kontextech Gellnerovy tvorby 99 // Čtení v rámci žánru šantánové písně 100 // Čtení autobiografické 101 // Báseň jako provokace 106 // Čtení humoristické 108 // Souvislosti kulturněhistorické z říše zvířecí i zcela lidské 114 // Čtení básně „Konečně je to možná věc" s využitím rukopisu 119 Báseň a její sbírka 126 // Varianty Gellnerovy komedie Přístav manželství jako rozcestník jeho tvorby k otázkám periodizace Gellnerova díla 128 // Stručná synopse děje 129 // Ke vzniku hry 131 // Přístav manželství jako ukazatel rozcestí 132 //
Červený nos, po němž pozná bratr bratra, a odbočka k otázce nespisovnosti v Gellnerových pracích 137 Slabiny a silné stránky Gellnerova způsobu tvorby 146 // Drama versus lyrická báseň 149 // Po nastoupených cestách. k otázkám kompozice a tematiky v Gellnerově pozdní tvorbě 154 // Rozvolněná kompozice jako poznávací znamení Gellnerových prací 154 // Praktické okolnosti rozvolněné kompozice 156 // Rozbíhavost na poli politické satiry 158 // Gellnerovo básnické dílo v některých souvislostech jeho rukopisné pozůstalosti 161 // Přístav manželství na Měsíci 165 // 3. František Gellner a publikační platformy // Ve víru polemiky 175 // Mortuus píše o živých aneb Jak se má časopis k integritě umělecké tvorby 175 // Gellnerovo rané dílo a tribuny anarchismu // Stanislava Kostky Neumanna 180 // Nový kult v souřadnicích doby 180 // Gellnerovy básně v Novém kultu — od srdce, které přetéká, ke Spartakovi, který káže 184 // Gellner jako jeden z mnoha na stejné barikádě 189 // Co spojuje anarchismus s ženitbou 205 // Čtenáři a autoři Nového kultu a jejich sociální zázemí 211 // Intelektuální versus praktičtí anarchisté v Novém kultu 211 // Mladí muži nechtějí poslouchat a z něčeho žít musejí 214 // Gellner, honoráře a rodinné finance v době jeho studií 220 // Postupné mnohočetné hledání možností 228 // Anarchistický tisk, Šibeničky a Kramerius 228 // Gellnerovy doložitelné pokusy o angažmá ve francouzském tisku 232 // Snaha dostat zaplaceno na domácí půdě (anebo případně v Americe) 233 // Gellnerovo působení v Karikaturách 237 // Praktické otázky Gellnerova působení v Lidových novinách 246 // Úspěšné námluvy Arnošta Heinricha 246 // Gellnerovo psaní do Lidových novin jako zdroj obživy 251 //
Popularita na Moravě versus sláva v české literatuře? Institucionální vavříny; komerční zakázky a nadějné vyhlídky // 4. Gellnerova politická žurnalistika textem i obrazem na stránkách Lidových novin // Lidové noviny v moravském politickém životě v čase před první světovou válkou 267 // Pro lid, nebo pro Lidovou stranu pokrokovou? 267 // Tiskový orgán strany 269 // Lidová strana pokroková a její politická linie 273 // Příloha Lidových novin Večery 279 // Přílohy a jiný zábavní obsah novin jako prostředek propagace 279 Poučení z gatí v sukních 281 // Proměna Večerů na podzim 1911 283 // Gellnerovy počátky ve Večerech 286 // Od září do prosince 1911 286 // Konstruování a recepce Gellnerových satir na příkladu ilustrovaných veršů Paragraf čtrnáctý 288 // Gellner se obhlíží po moravských poměrech a využívá zatím jinde naučené 294 // Gellner plně etablován: vánoční číslo a jak se Morava dostala Gellnerovi konečně do pera 302 // Čti (Lidové noviny) a budeš rozumět (Gellnerově satiře) 309 // Horizonty rozumění 309 // Faktor kontinuace 311 // Opakující se principy Gellnerovy karikatury v Lidových novinách: distorze, agrese, absurdita 319 // Na čem stavět karikaturu 319 // Čenstochovská peleš lotrovská — podrobnosti vraždy jako pokrokový argument 327 // Satira jako hádanka k rozluštění 329 // Muž, s nímž se počítá 335 // Gellner v proudu politického provozu 335 // Gellner a Lidové noviny v boji s feministkami 336 // Když politika komplikuje komerci 344 // 5. K otázce identity. František Gellner jako Žid i antisemita // Ohledání otázky 349 // Žid a antisemita? 349 // Co s antisemitismem? 349 // Co je to antisemitismus 353 // Rodinné zázemí 356 // O češtině, němčině a židovství 356 //
Gellnerův antisemitismus v Novém kultu. k textu „Židovská otázka" 364 „Židovská otázka" Gellnerova a „Židovská otázka" Neumannova 364 Hnutí pokrokových Židů a časopis Rozvoj 365 // Neumannův boj za správnou pokrokovost 367 // Polemika v plném proudu 371 // Gellnerovy protižidovské výpady v Lidových novinách 377 // Lidové noviny versus Jan Šrámek a Den 377 // Židovská tematika ve svátých válkách novin 379 // Gellnerovy karikatury s židovskými motivy 383 // Synovec ajeho strýc 385 // Jak nakreslit Jana Šrámka a vylíčit kyjevský proces 391 // Ještě jednou Neumann — Heinrich — Gellner 396 // Gellnerovy povídky s židovskými postavami 397 // Co z toho? 399 // Poučení nepoučitelných? 399 // 6. Bez příslušných buněk? Gellner obhlíží své dílo // Autor rozvažuje o své situaci 403 // Všechna sláva polní tráva 403 // Otázky spisovatelského řemesla 405 // Satira jako plně automatizovaná zbraň 405 // Veršovaná žurnalistika Josefa Macha, Gellnerova souputníka v poetice 410 // Těžko prý je nepsat satiru... 412 // Nádeničina a umění v očích Stanislava Kostky Neumanna 415 // Je umění řemeslo? 416 // Gellner ve střetu s novými směry 421 // Je kubismus umění? 421 // Pivo, viržinka, aeroplány, zástavní lístky a bestia fňukans 427 // Místo závěru 431 // Bilancování na konec 431 // Dovětek o letadlech: každá civilnost ještě není civilismus 432 // Kalendárium Gellnerova života a díla 437 // Příloha: Báseň s karikaturami Za občanská práva kněží s vysvětlivkami 451 // Ediční poznámka 455 // Seznam citované literatury a pramenů 457 // Seznam vyobrazení 488 // Zusammenfassung 491 // Summary 497 // Jmenný rejstřík 503
(OCoLC)1015197156
cnb002898279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC