Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
Vydání první
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017
393 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7560-071-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografie na stranách 371-387 a bibliografické odkazy
Částečně německý text
001461361
OBSAH // Slovo úvodem 11 // Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. osmdesátníkem 13 // Jako by to bylo včera... 17 // HISTORICKÁ DEMOGRAFIE // K problematice historické demografie 21 // Problémy demografické struktury Čech v polovině 17. století 29 // Úvahy o moru roku 1680 v Kutné Hoře a okolí 61 // K ideovým aspektům diskusí o plánovaném rodičovství v první třetině 20. století 75 // Zamyšlení nad 31 svazky ročenky Historická demografie 83 // HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY // Pustnutí vsí na Plzeňsku za pozdně středověké agrární deprese 91 // Poddaní točnického panství v druhé polovině 17. století 111 // Příspěvek k vývoji poddanského purkrechtu v pobělohorském období 171 // Sčítání konzumentů soli v Čechách roku 1702. Edice pramene 185 // Das bäuerliche Erbrecht und die Erbschaftspraxis in Böhmen im 16.-18. Jahrhundert 231 // Das Gesinde in Böhmen in der frühen Neuzeit 253 // CÍRKEVNÍ A NÁBOŽENSKÉ DĚJINY // Problémy farní organizace pobělohorských Čech 271 // Poutě jako forma mobility venkovského obyvatelstva v raném novověku 283 // PŘÍSPĚVKY K DĚJINÁM ŠLECHTY // K demografii české šlechty v 16. století. (Hynek Krabice z Veitmile a jeho pět manželek) 299 // Šlechtic a jeho sluha v barokní Praze. Několik poznámek na okraj opomíjené problematiky // 319 // MYŠLENKOVÉ SVĚTY // Kronikářské záznamy lidové provenience jako historický pramen 333 // Pojetí národa v díle českých pobělohorských emigrantů 351 // Myšlenkový svět českých osvícenských historiků 361 // Bibliografie 371 // Seznam použitých zkratek 389 // Původ studií 391 // Ediční poznámka 393
(OCoLC)1003288670
cnb002903454

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC