Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Auditorium, 2017
253 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87284-59-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 241-252 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001461368
Obsah // Úvod 7 // i Trestní právo procesní před rokem 1950 13 // 1.1 Právní úprava do roku 1950 13 // 1.2 Pokusy o rekodifikaci trestního práva procesního 22 // 2. Právnická dvouletka 43 // 2.1 Vyhlášení a zajštění prací právnické dvouletky 47 // 2.2 Průběh a výsledky právnické dvouletky 58 // 2.3 Právnická dvouletka - údernictví v oboru právo? 66 // 3. Legislativní pravidla 69 // 3.1 Legislativní pravidla z roku 1949 70 // 3.2 Úloha legislativních pravidel v období právnické dvouletky 79 // 4. Rekodifikace trestního řádu 81 // 4.1 Příprava nového trestního řádu v rámci právnické dvouletky 83 // 4.2 Výsledky práce subkomisí - elaboráty 89 // 4.3 Zásady trestního řádu 111 // 4.3.1 Projednávání zásad trestního řádu v politické komisi II2 // 4.3.2 Elaboráty subkomise věnované zásadám trestního řádu 117 // 4.3.3 Hlavní zásady trestního řádu 12.3 // 4.3.4 Řízení o zásadách 132 // 4.3.3 Projednávání zásad trestního řádu na politické úrovni 137 // 4.4. Příprava právní úpravy postavení prokuratury a bezpečnostních orgánů 142 // 4.5 Připomínkové řízení a další projednávání osnovy trestního řádu 153 // 4.6 Projednávání osnovy trestního řádu v Národním shromáždění 164 // 5 // 5. Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) // 5.1 Obecně k trestnímu řádu z roku 1950 // 5.2 Zásady trestního řízení // 5.3 Obecná ustanovení trestního řádu z roku 1950 // 5.4 Postavení prokurátora a přípravné řízení // 5.5 Řízení před soudem // 5.6 Opravné prostředky // 5.7 Zvláštní způsoby řízení a výkon rozhodnutí // 6. Trestní řád z roku 1950: „DEFINITIVNÍ PŘECHODNÁ“ PRÁVNÍ ÚPRAVA // Závěr // Summary // Seznam citované a použité literatury a dalších zdrojů // Seznam zkratek
cnb002903704

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC