Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017
337 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-262-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně souběžný anglický, německý a polský text, česká, anglická, německá a polská resumé
001461369
Obsah // Úvod 11 // Introduction 13 // I. // Současný klinický výzkum v oblasti poruch komunikace // Contemporary Clinical Research in Area of Disorders of Communication // Hazel Roddam // 1.1a Praxe založená na důkazech: přístupy k měření dopadu terapeutické intervence 17 // Lib Evidence-Based Practice: measuring the impact of therapy interventions 26 // Zbigniew Tarkowski // 1.2a Logoped v roli diagnostika 37 // 1.2b Logopeda w roli diagnosty 49 // 2 // Dospělé osoby s komunikačním handicapem // Adult Persons with Communicative Handicap // Anja Lowit // 2.1a Pokroky v oblasti diagnostiky a terapie dysartrie 65 // 2. lb Advances in the Assessment and Treatment of Dysarthria 76 // Karel Neubauer // 2.2a Metoda fonemicko-vizuální stimulace a užití prvku AAK v stimulačním programu pro osoby se závažným typem afázie 95 // 2.2b The method of fonemic- visual stimulation and using elements of AAC in stimulative programme for persons with hard forms of aphasia 101 // Baiba Trinite, Ph.D. // 2.3a Praktická implementace hlasového hodnotícího protokolu ve vyšetření 109 // 2.3b The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol 121 // Lenka Neubauerová; Adéla Černá, Karel Neubauer 2.4a AAK u dospelých osob v zařízeních pro osoby s komunikacním a kombinovaným handicapem 135 // 2.4b AAC for adult people in institutions for persons with communication and hard combined handicap 143 // 3 // Prevence a vývojové komunikacní poruchy // Prevention and Developmental Disordersof Communication //
Annette Leonhardt // 3.1a Neslyšící rodiče a deti s kochleárním implantátem - od počátku do soucasnosti 1S5 // 3.1b Gehörlose Eltern und Kinder mit Cochlea Implantat (Ci) - von den Anfängen bis zur Gegenwart 169 // Jacek J. Bleszynski // 3.2a Prevence - raná intervence v logopedii. Doplnění? 189 // 3.2b Prevention - Early intervention in speech therapy. // Complementation? I97 // Sarmlte Tübele // 3.3a Logopedická péče pro deti s poruchami učení 209 // 3.3b Speech and Language Therapy for Children with Learning Disabilities 215 // Ewa M. Skorek // 3.4a Model logopedické prevence 223 // 3.4b Prevention model in speech therapy 249 // 3.4c Model profilaktyki w logopedii 275 // Karel Neubauer, Vladimíra Vondráčková, Lenka Neubauerová 3.5a Efektivní forma prevence v oblasti poruch vývoje artikulace 307 // 3.5b Effective form of prevention in the areaof developmental articulation disorders 317 // Závěr 329 // Conclusion 332 // Summary 335 // Authors 336
(OCoLC)1005725301
cnb002933185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC