Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Argo, 2016
382 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, genealogické tabulky ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-257-1929-9 (vázáno)
Ecce homo ; svazek 26
němčina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na stranách 357-367, bibliografické odkazy a rejstřík
001461378
OBSAH // PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ / ? // pro české vydání Fridricha II. od Olafa Radera // PROLOG: Zahalený/13 // Německé návraty do vlasti a „div světa“ / Mainardino, Salimbene a Giovanni tkají závoje vzpomínek / Fridrich Sicilský ve válce s časem // L PANSTVÍ // 1. Dědic/29 // Zlatá mušle s perlou: Palermo / Narození panovníka 1194/ // Jak se Normané stali sicilskými králi /Sálsko-štaurstí předkové // 2. Mladík/43 // První slova, první pocty/ Dětský král jako zástavní předmět/Ledový severní vítr: císař Ota ÍV natahuje ruku po Sicílii / Mokré kalhoty a cesta do Kostnice 1212 / „Chlapec z Apulie“ a sicilské zlaté buly / Čí chleba jím, toho píseň zpívám: Walther von der Vogelweide // 3. „Stauf4/59 // Olovo pro strýčka Filipa: Fridrichova proměna ve Staufa/ Krvavá neděle u Bouvines 1214/Mladý král sahá po kladivu/Triumfátor na cestě do Říma // 4. Císař/75 // Císařská korunovace v Římě 1220 / Imperiálni panství / Koruny vládce / Zlatý obraz císaře všude/Založení univerzity v Neapoli v roce 1224 // 5. Zákonodárce/94 // Konstituce z Melfi 1231 / Dokumenty jako nositelé císařské vůle/ // Dvorský sněm v Mohuči 1235 / Ochrana židů a boj s kacíři jako politika // 6. Stavebník/123 // Ukázat moc: Castel del Monte / Zajistit si moc: síť kastelů / Užívat si moc: rezidence ve Foggii / Odvozovat moc: mostní brána v Capuy // II. VÁŠNĚ // 7. Milovník/141 // Fridrich a ženy/Jediná
císařovna: Konstancie Aragonská/Dětská královna: Isabelajeruzalémská/Příjezd nové nevěsty: Isabela Anglická/ // Pěkný svatební plán: Gertrud Babenberská/ Pravá láska: Bianca // 8. Básník/159 // ,Amore donna mia“: sicilský kruh básníků / Císař sbírá staré rukopisy a dopřává si koupel / Ochránce věd a umění? / Souhvězdí beze hvězd a spousta králíků // 9. Sokolník/177 // Kriemhildin sokol / Císařovi miláčci / Fridrich píše o lovu za pomoci ptáků / Dar pro papeže // III. NEPŘÁTELSTVÍ // 10. Válečník/193 // Válčící mniši: řád německých rytířů/ Císařovo vojsko/„Rány vyříznout železem“: Cortenuova 1237 / Krásné verše lichotí Římanům / Porážka před Parmou 1248 // 11. Moreplavec/215 // Federico il Navigatore/ Galéry, „šípy“ a latinská takeláž/ Admirál Jindřich se plaví po Nilu / Námořní bitva u Montecristo 1241 // 12. Křižák/229 // Věčný sen o Jeruzalému / Fridrichovo přijetí kříže v Cáchách 1215 / Císař ve Svaté zemi /Jeruzalémská koruna/ Přítel muslimů? // 13. Tyran/251 // Proti vlastnímu synovi / Deportace Saracénů / Nikdo nezvedl ruku ani nohu bez císařovy vůle?/Tragický konec Petra z Viney / Případ nevyřešené vraždy a Asasíni // 14. Drak/275 // Bitva psacích brků/ Císař a papež se stávají démony/ Drak dští oheň /Petr a Pavel ochraňují v roce 1240 papeže // 15. Antikrist/ 289 // Mongolská bouře vane do Evropy / Fridrichovo
sesazení v Lyonu 1245 /Temné mraky a noví králové na severu // 16. Bezduchý / 301 // Císař umírá mnoha způsoby / Panovníkovy testamenty / Fridrichův sarkofág v Palermu / Soumrak bohů: pád Štaufů v Itálii // EPILOG: Fantom/315 // „On žije i nežije“: vnuk se proměňuje v děda/Určující posudky: Jacob Burckhardt a Friedrich Nietzsche/Dějiny jako sebepotvrzení: Ernst Kantorowicz / Fridrich II. jako místo sdílené paměti // PODĚKOVÁNÍ/327 // MAPA: Evropa v době císaře Fridricha II. / 330 RODOKMEN/332 CHRONOLOGICKÁ TABULKA/335 POZNÁMKY/339 SEZNAM ZKRATEK/355 PRAMENY A LITERATURA/ 357 // DOSLOV: Přemyslovské post scriptum ( Martin Wihodá)/ // JMENNÝ REJSTŘÍK / 377
(OCoLC)972578579
cnb002842787

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC