Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Publikace z konference
Prvé vydanie
Bratislava : Slovart ; Vysoká škola výtvarných umení, 2012
316 stran : barevné ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-556-0881-5 (brožováno)
slovenština
Sympózium konané v Bratislavě, 30.-31. 5. 2012
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Souběžný anglický text
001461380
OBSAH/CONTENTS // Predslov/Preface // Jana Geržová // 9 Malba v postmediálnom veku // 13 Painting in Postmedial Age // Úvod/lntroduction // Zora Rusinová // 19 Malba a mágia slov // 30 Painting and the Magic of Words // Anne Ring Petersen // 99 Expandujúca malba: diskurzívne bojisko a intermediálně laboratórium // 66 Expanded Painting: Discursive Battlefield and Intermedial Laboratory // Lucia Gregorová // 89 K legitimite výkonu súčasného/ej maliara/ky. Pojem konceptuálneho maliarstva 102 Regarding the Legitimacy of the Contemporary Painter’s Performance. // The Concept of Conceptual Painting Petr Vaňous // 117 Malba dnes - potřeba, revolta nebo strategie? // Míra oslabování autorství v důsledku manipulace s tendencí 138 Painting Today - a Necessity, Revolt or Strategy? The Degree of Weakening of Authorship as the Result of the Manipulation with a Tendency Eva Badura-Triska 158 Čo je zlá malba? // 180 What is Bad Painting? // Jan Zálešák // 197 Zrození nové koláže z ducha modernologie // 216 The Birth of the New Collage from the Spirit of Modernology // Zita Sárvári // 232 Maliarske trendy v Maďarsku - od generácie Iparterv k novej geometrii // 299 Painting Trends in Hungary - From the Iparterv Generation to New Geometrism // Jana Geržová // 263 (Post)postmediálna malba // 286 (Post)Postmedial Painting // 307 O autorkách a autoroch // 313 Notes on Contributors

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC