Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4. aktualizované vydání
Ostrava : Montanex, 2014
400 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7225-407-1 (brožováno)
Na obálce uvedeno: 4. doplněné a přepracované vydání
Obsahuje bibliografii na straně 389
001461422
Obsah // OBSAH // ÚVOD // I. ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY 7 // 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA A JEJÍ REFORMA 7 // II. ZÁKLADY STÁTNÍ SPRÁVY 16 // 2. STÁTNÍ SPRÁVA 16 // 3. VNITŘNÍ SPRÁVA 28 // 4. VĚCI STÁTOOBČANSKÉ 38 // III. SAMOSPRÁVA A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 48 // 5. SAMOSPRÁVA 48 // 6. OBEC A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA. 52 // 7. KRAJ A KRAJSKÁ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 60 // IV. ZÁKLADY JEDNÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 66 // 8. ZAMĚSTNANEC VEŘEJNÉ SPRÁVY 66 // 9. ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 71 // 10. JEDNÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVÉ 76 // V. ZÁKLADY SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 83 // 11. SPRÁVNÍ ČINNOSTI 83 // 12. SRÁVNÍ ŘÍZENÍ 89 // 13. PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ 114 // 14. INSOLVENČNÍ A EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ 121 // VI. ZÁKLADY SPRÁVY ZAMĚSTNANOSTI A SOCIÁLNÍHO // ZABEZPEČENÍ 127 // 15. SPRÁVA ZAMĚSTNANOSTI 127 // 16. SOCIÁLNÍ SPRÁVA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 137 // VII. ZÁKLADY FINANČNÍ SPRÁVY 155 // 17. FINANČNÍ SPRÁVA 155 // 18. CELNÍ SPRÁVA 166 // VIII. ZÁKLADY ŽIVNOSTENSKÉ SPRÁVY 177 // 19. ŽIVNOSTENSKÁ SPRÁVA 177 // IX. ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY 186 // 20. PŘEHLED ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ 186 // 21. SPRÁVA STATISTIKY 194 // 22. SPRÁVA ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ 200 // X. ZÁKLADY SOUDNICTVÍ A PRÁVNÍCH INSTITUCÍ 205 // 23. SOUDNICTVÍ A VEŘJNOPRÁVNÍ INSTITUCE 205 // 24. SOUKROMOPRÁVNÍ INSTITUCE 215 // XI. ZÁKLADY SPRÁVY ŠKOLSTVÍ A SPRÁVY KULTURY 223 // 25. SPRÁVA ŠKOLSTVÍ 223 // 26. SPRÁVA
KULTURY 233 // Základy veřejné správy // XII. ZÁKLADY SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ 243 // 27. SPRÁVA VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 243 // 28. SPRÁVA OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 255 // 29. STÁTNÍ SPRÁVA LÉČIV 261 // XIII. ZÁKLADY STAVEBNÍ SPRÁVY 266 // 30. STAVEBNÍ SPRAVA 266 // XIV. ZÁKLADY SPRÁVY DOPRAVY 276 // 31. SPRÁVA DOPRAVY 276 // XV. ZÁKLADY SPRÁVY BEZPEČNOSTI A OBRANY 295 // 32. SRÁVA OCHRANY OBYVATELSTVA 296 // 33. SPRÁVA POLICIE ČR 301 // 34. SPRÁVA OBRANY STÁTU 309 // 35. SPRÁVA ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB A BEZPEČNOSTI STÁTU 315 // XVI. ZÁKLADY SPRÁVY ZEMĚDĚLSTVÍ 321 // 36. SPRÁVA ZEMĚDĚLSVÍ 321 // XVII. ZÁKLADY SPRÁVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 324 // 37. sprava životního prostředí 324 // 38. SPRÁVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 340 // XVIII. ZÁKLADY SPRÁVY EVROPSKÉ UNIE 358 // 39. SPRAVA EVROPSKÉ UNIE 358 // XIX. OKRUHY ŘEŠENÍ PROBLÉMU 376 // A. NÁMĚTY NA SAMOSTATNOU ZÁVĚREČNOU PRÁCI 376 // B. NÁVRH OKRUHŮ PRO ZÁVĚREČNOU ÚSTNÍ ZKOUŠKU 378 // c. TESTY č. 1.2.3. 378 // XX. LITERATURA 389 // XXI. PŘÍLOHY: 390 // č.: 1. KRAJSKÁ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A OKRESY ČR 390 // č.:2. HODNOSTI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 391 // ZÁVĚR // 394
(OCoLC)907521195
cnb002647256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC