Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Bärenreiter, 2017
122 stran : noty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86385-38-9 (brožováno)
001461430
Obsah // Úvod . 9 // 1. Metodické poznámky jak studovat intonaci a sluchovou analýzu 10 // Principy intonace a intonačního výcviku. . . . . .10 // Principy sluchové analýzy . . . . . . . .11 // Potřebné znalosti z hudební nauky . . . . . . .12 // Vokální intonace . . . . . . . . . .13 // ? náplni a využití této učebnice . . . . . . .14 // Náměty ? vybavení učebny pro intonaci . . . . . .14 // Studijní potřeby a pomůcky žáků . . . . . . .15 // 2. Vstupní test sluchových a intonačních dovedností 16 // 3. Tónina durová 18 // 1. Zadání tóniny pro intonaci a sluchovou analýzu . . . .19 // 2. Durový tonický kvintakord. . . . . . . .19 // 3. Durová stupnice ... 23 // 4. Volné nástupy vedlejších stupňů ... 26 // 5. Další možnosti procvičování látky ... 30 // 4. Tónina mollová  32 // 1. Mollový tonický kvintakord ... 33 // 2. Aiolská mollová stupnice ... 35 // 3. Harmonická mollová stupnice ... 38 // 4. Melodická mollová stupnice ... 40 // 5. Stupně v mollové tónině v harmonické souvislosti . . .42 // 6. Střídání stejnojmenných durových a mollových tónin . . .42 // 5. Intervaly 44 // 1. Intonace a sluchová analýza intervalovou metodou . . .44 // 2. Malá sekunda (m. 2, enharmonická zv. 1, půltón) . . .46 // 3. Velká sekunda (v. 2, enh. zm. 3, celý tón) . . . .48 // 4. Malá tercie (m. 3, enh. zv. 2) . . . . . . .30 // 5. Velká tercie (v. 3, enh. zm. 4) ... 52 // 6. Čistá kxarta (č. 4, enh. zv. 3)
. . . . . . .54 // 7. Čistá kvinta (č. 5, enh. zm. 6) . . . . . . .56 // 8. Triton (zv. 4, zm. 5) . . . t...59 // 9. Malá sexta (m. 6, enh. z v. 5) . . . . . . .61 // 10. Velká sexta (v. 6, enh. zm. 7)...63 // 11. Malá septima (m. 7, enh. z v. 6)...65 // 12. Velká septima (v. 7, enh. zm. 8)...68 // 13. Čistá oktáva (č. 8, enh. zv. 7) . . . . . . .70 // 14. Malá a velká nona (m. 9, enh. zv. 8; v. 9, enh. zm. 10) . .73 // 15. Přenesené intervaly . . . . . . . . .74 // 16. Souhrnná tabulka pomůcek pro intonaci a určování intervalů . 77 // 6. Chromatika a chromatická stupnice 78 // 1. AIterované tóny střídavé spodní a svrchní . . . . .78 // 2. AI terované tóny průchodné. . . . . . . .80 // 3. AI terované tóny nastupující skokem a rozváděné. .-.l . .81 // 4. Alterované tóny nastupující skokem a nerozváděné . . .82 // 5. Chromatická stupnice... 84 // 7. Modulace a tóninový skok 86 // 8. Další stupnice a tónové řady 89 // 1. Pětistupňová stupnice - pentatonika...89 // 2. Sedmistupňové tóniny a stupnice...90 // 3. Celotónová stupnice ... 93 // 9. Akordy 96 // I. Kvintakordy s obraty...96 // 1. Durový kvintakord s obraty. ... 96 // 2. Mollový kvintakord s obraty ... 97 // 3. Zvětšený kvintakord...99 // 4. Zmenšený kvintakord s obraty . . . . . . .100 // IL Akordy v široké harmonii . . . . . . . .101 // III. Septakordy s obraty . . . . . . . . .102 // IV. Ostré disonance . . . . . . . . . . 106 // 10. Rytmus 107
1. Souhra s údery metronomu. . . . . . . .107 // 2. Počítací doby v jednoduchých taktech; pomlky, ligatura . .110 // 3. Počítací doby ve složených taktech; hlavní a vedlejší přízvuk . 112 // 4. Dělení dob na poloviny; synkopa . . . . . .114 // 5. Dělení dob na čtvrtiny; nota se dvěmi tečkami . . . .115 // 6. Dělení dob na třetiny; triola . . . . . . .116 // 7. Duoly, trioly a kvartoly při nepravidelném dělení dob. . .117 // 8. Nepravidelnosti v rytmickém průběhu skladeb . . . .121
cnb002944694

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC