Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Beletrie
Autobiografie
V Praze : nákladem "Českého čtenáře", 1927
368 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace, portréty, noty ; 20 cm

objednat
Český čtenář ; ročník XIX, svazek 5.-8.
001461434
OBSAH: // Slovo úvodní...7 // L Mládí. Stadium. Akademikem. Litomyšl—Vídeň. 1855—1878 ...9 // Zámecký park v Litomyšli. — Rodný dům. // — Dopis starého faráře. — Rok 1860. — Do školy. — Hlavní škola. — Svátek naší babičky. // — Z dějin litomyšlského gymnasia. — Z řádů gymnasijních. — Vyučovací jazyk na gymnasiu. // — V prime. — Válka r. 1866. — Němčina v Litomyšli. — Gymnasium českým. — Další třídy nižšího gymnasia. — Ve vyšším gymnasiu. — Četba a básnění. — Zpěv. — Roží Tělo. — Konec režimu piaristického. — Hygiena školní u Piaristů. — Inspekce. — Gymnasium zestátněno. — Studentský bál. — V oktávě. — Šmilovský (1873—74). — Studentské hudební zábavy. — Maturita (1874). — Gymnasisté litomyšlští. — Jednoročním dobrovolníkem ve Vídni. — Studium historie na vídeňské universitě. — Profesoři, zvláště Bildinger, Lorenz, Šembera. — Hudební zábavy ve Vídni. — Liszt. — Akademikem v Litomyšli. — Provedení „Prodané nevěsty“ akademiky. — Státní zkouška. // ?. V Litomyšli. 1878—1884... 81 // Suplentem na gymnasiu v Litomyšli. — Studentský orchestr. — Komorní kvartet. — Mistr Smetana v Litomyšli (1880). —> Dr. Lžičař z V. Mýta. — Dr. Theurer. — Red. A. Tille. — Šmilovský. — Majer. — Ter. Nováková. — J. Štěpánek. — Chodecké kvarteto. — Wenig. — Jirásek. — Vycházky a vyjížďky
kvarteta. — Svatba Jiráskova. — Zámek litomyšlský. — Vy- // .565 // jížďky s Jiráskem. — Hosté u Jiráska. — V. Zelený. — Na vojenském cvičení v Král. Hradci. // — Hudba chrámová. — Oslava sv. Cecilie. — Studie v Litomyšli. — Moji žáci na gymnasiu. // — Inspekce na gymnasiu. — Můj bratr Kvido. // HL V Kutné Hoře. 1884—18S4...11’ // Odchod z Litomyšle. — Zeman. — Paní Zemanka. — Venkovská svatba r. 1860. — Kutná Hora r. 1884. — Ustav učitelský. — Studentský orchestr. — Kuba. — Kutnohorský kvartet. — Profesoři ústavu. — Staří členové sboru. — // Ant. Kmínek, ostrosířelec. — Okolí Kutné Hory. // — Hrad Sión. — Nové Dvory. — Kačina. — Vysoká. — Výlety z Hory. - - Doptej Masarykův. — Kutnohorský archiv. — Veselský. — Práce archivní a výtěžky z ní. — Dr. Rezek. — Prásek. // A. Truhlář. — Restaurace památek kutnohorských.. — Jirásek. — Jirásek, Winter, Slupečky a Thomayer v Kutné Hoře. — Veselský. — Spor o fresky. — Leminger. — Vorlíček. — Řehák. — Slavík. — Brániš. — Jos. Braun. - Moje rodina. — Dr. Nováček. — Voršilky kutnohorské. // — Kutná Hora a Litomyšl. // IV. V Soběslavi. 1834—1898...ľ37 // Jmenování ředitelem do Soběslave. — Soběslav. — ,.U Zvonu“. — Dům rožmberský. — Petr Vok a Zuzanka. — Naši domácí. — Ostav soběslavský. — Studentská kapela. — Sbor. — Chovanci.
— Skladatel Jindřich Jindřich. — Chlapci cvičné školy. — Jos. Pešek. — Život v Soběslavi. — Staré zvyky. — E. Fryšová. — „Naše“ Róza. — Fišer. — Okolí soběslavské. — Jirásek. // — Touha po K. Hoře. — Jmenování do K. Hory. // — Učení dějepisu. // V. V Kutné Hoře. 1898—1909...~07 // Hrádek v Kutné Hoře. — Jandera. — Spolek ku podpoře studentů. — Ostav učitelský. — // Můj spis o K. Hoře. — Zábavy hudební. — Návštěvy K. Hory: Brožík, R. Tyršová, Vrchlický, dr. Jar. Čelakovský, dr. Novotný. — Zájezd Angličanů do K. Hory. — Tupetz. — Vycházky do okolí. — Jirásek; společně na Sión. — We- // 365 // nigoyy čítanky a Jirásek. — Výtahy ? pedagogických klasikův. — Restaurace památek. — Spolek „Vocel“. — Vlašský dvůr. — Hrádek. — // Sv. Barbora. — Archiv. — Cestování. — Léčení. // — Poděbrady. // VI. V Praze. 1809—1926... 249 // Praha. — Učitelský ústav. — Dr. Amerling. Knihovna Amerlingova. — škoda, — Dr. Blanda. — Umělecká výchova. — Ředitelovy starosti. — Pozorování ředitelova. — Pozorování u zkoušek. — Sokolové. — Válka 1914. — // V Panské ulici. — Finance ústavu. — Polští židé. — Vzpomínky studentů z vojny. — Profesoři na vojně. — Kursy pro měšť. školy pro invalidní učitele. — Reforma učitelských ústavů. — Wenig a Jirásek; schůze v Praze. // Wenig zemřel. —
Jirásek sedmdesátníkem. — // Dr. Nováček. —- Dr. Winter. — Dr. Zíbrt. — Kořenský. — Dr. Wirth. — ?. V. Rais. — Ter. Nováková. — T. E. Tisovský. — Dr. F. Cáda. — // L. Sovová. — Dr. Fr. Pátá. — Pěvec Plaschke. // — Karlštejn. — Druhy a rozdíly učitelů a profesorů. — Hudební život. — Bývalá okres, školní rada. — Události na ústavě na počátku republiky. — Stárnoucí přednosta úřadu. — Moje dovolená a práce za ní. — Vlastivědný kurs v K. Hoře. — Dějiny Kutné Hory. — Členem Král. čes. společnosti nauk. — Slavnostní sezení Kr. č. společnosti nauk 29. I. 1927. — Schůze rodáků a přátel měst venkovských. — Čaj u p. presidenta. —¦ Sedmdesátka. — Milé návštěvy. // — Styk s bývalými žáky. — Cesta po Užhorodu. Užhorod. — Šlechtic Nándor Plotenyi. — Mukačevské museum. — Kustodové místních museí krajinských. — Zájezdy do Litomyšle. — Doslov. // Bibliografife prací řed. Jos. Šimka. Sestavil dr. // Fr. P á t a...343 // Rejstřík. Sestavil dr. Fr. P á t a...350 // Obsah... 364 // Seznam vyobrazení ... 367
(OCoLC)12423836
cnb000765578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC