Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Togga, spol. s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2017
236 stran : ilustrace ; 18 cm

objednat
ISBN 978-80-7476-116-4 (Togga ; brožováno)
ISBN 978-80-7571-006-2 (FHS UK ; brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 229-236 a rejstřík
001461454
OBSAH // Předmluva 11 // Strategické řízení (Petr Vržáček) // Nemáme strategii 18 // Chybí nám vize 21 // Rozcházíme se v pojetí organizačního poslání 24 // Nejsme si jisti stavem organizace 27 // Nemáme jasno v prioritách 30 // Nemáme plán 33 // Neumíme řídit rizika 38 // Nesdílíme stejná hodnoty 41 // Strategie nám leží v šuplíku 44 // Máme strategii, ale nedosahujeme // očekávaných výsledků 47 // Organizování (Petr Vrzáček) // Nemáme vhodnou organizační strukturu 52 // Nevíme, co mají dělat lidé na jednotlivých // pracovních pozicích 55 // Při práci na úkolech se dublujeme 58 // V organizační struktuře nám chybí potřebné // pozice 61 // Máme příliš mnoho úkolů, ale malý počet // pracovníků 64 // Některé interní procesy nám zaberou mnoho // času a výsledek nemá vždy stejnou kvalitu 67 // Rozcházíme se v názorech na podobu klíčových organizačních procesů 70 // Nemáme žádné směrnice 73 // Směrnice sice máme, ale nikdo se jimi neřídí 76 // Naši manažeři jsou přetížení 79 // Řízení lidských zdrojů (Matěj Lejsal, Petr Vrzáček) // Nemáme nikoho, kdo by se věnoval pracovníkům 84 // Někteří pracovníci nemají potřebné profesní či osobnostní předpoklady 87 // Nedaří se nám najít a udržet správné lidi 90 // Někteří pracovníci nejsou vůči organizaci loajální 93 // Vyhýbáme se řešení konfliktů na pracovišti 98 // Neumíme dávat zpětnou
vazbu 101 // Chybí nám invence 104 // Své zaměstnance nedostatečně motivujeme 107 // Nemáme dostatek dobrovolníků 110 // Jsme přetížení, vyhořelí, „meleme z posledního’’ 113 // Řízení financí (Petr Hořejš) // Nevíme, s jakým rozpočtem máme hospodařit 118 // Nesledujeme čerpání rozpočtu 121 // Neumíme zajistit dostatek zdrojů 124 // Nedokážeme krýt některé nezbytné náklady 127 // Občas se dostáváme do platební neschopnosti 130 // Nemáme pořádek v účetnictví 133 // Obtížně se dostáváme ? informacím, na základě kterých chceme dělat finanční rozhodnutí 136 // Nevíme, zda se nám vyplatí mít finančního // všeuměla, nebo několik specialistů 139 // Neprovádíme žádnou interní finanční kontrolu 142 // Obáváme se externí kontroly nebo auditu 145 // Fundraising (Jan Kamenický) // Nedokážeme včas najít vhodné fundraisingové příležitosti 150 // Nemáme individuální dárce, kteří by naši činnost pravidelně podporovali 153 // Nejsme příliš úspěšní při žádání o dotace 156 // Získáváme dotace především na realizaci krátkodobých, nízkorozpočtových projektů 159 // Jsme závislí na jednom druhu příjmů 162 // Nejsme úspěšní při prodeji vlastních výrobků • nebo služeb 165 // O své dárce se příliš nestaráme 168 // Získávání účelově nevázaných financí nás stojí // hodně zdrojů a energie 171 // Neumíme včas a správně zareagovat // na nabízející
se příležitosti 176 // Nedaří se nám uzavřít partnerství, které by // nám usnadnilo přístup ? finančním zdrojům 179 // Public relations (Ivo Mludek) // Nejsme si jisti, zda se potřebujeme věnovat PR, nemáme čas ani peníze // 184 // Kolují o nás mýty a polopravdy, nejsme považováni za transparentní organizaci 187 // PR se věnujeme nahodile, nesystematicky 190 // Nemáme jednotný vizuální styl 193 // Nemáme tiskového mluvčího ani PR pracovníka, nemáme na ně finance 196 // Nevíme, s jakými veřejnostmi bychom měli komunikovat 199 // Nevíme, v jakých médiích se máme prezentovat 202 // Nemáme zpracovaný časový plán PR aktivit 205 // Nemáme vytvořeny vztahy se zástupci médií, // naše akce jsou jimi ignorovány 208 // Nepořádáme žádnou mediálně přitažlivou akci 211 // Profily autorů 217 // Rejstřík 223 // Seznam literatury 229
cnb002944675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC