Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Prostor, 2017
871 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7260-331-2 (vázáno)
Obzor ; 99. svazek
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001461471
OBSAH // Daniela Kolenovská: Sovětská veřejná diplomacie a západní intelektuálové.15 // Kateřina Šimová: Cesty československých intelektuálů do sovětského Ruska.51 // ANTOLOGIE // (Kateřina Šimová, Daniela Kolenovská, Milan Drápala /eds./) // Úvodem ? antologii...85 // Vítězslav Nezval: Vyzvání na cestu...91 // ¦ // Bohumír Šmeral: // Pravda o sovětovém Rusku. // Denní záznamy z cest do proletářské říše (1920)...94 // Velikonoce v Moskvě...97 // První máj v Petrohradě ...99 // Vše pro válku, vše pro vítězství!... 109 // Rozmluva s Leninem... 110 // Poslední dny v Moskvě... 114 // Ivan Olbracht: // Obrazy ze soudobého Ruska (1920-1921)... 120 // Revoluční ulice... 123 // Vladimír Iljiě Lenin... 134 // Jaromír Nečas: // Skutečná pravda o sovětském Rusku (1920) ... 148 // Šmeralova „Pravda o sovětském Rusku“... 151 // Olbrachtovy články a obrázky o soudobém Rusku. Obraz Moskvy... 159 // ¦ // Marie Majerová: // Den po revoluci. Co jsem viděla v SSSR (1926)... 166 // Moskva roku 1924... 169 // Hrob Leninův... 173 // Stříbrný bor... 176 // Dům matky a dítěte... 180 // Rodí se nové Rusko... 186 // Dom mladěnca - dům dítěte... 193 // Jan Slavík: // Co jsem viděl v sovětském Rusku (1926); // Podruhé v sovětském Rusku (1927)...202 // Povšechné dojmy z moskevských ulic...205 // V Leninově hrobce...208 // Pohřeb Dzeržinského... 210 // Adamité... 213 // Demonstrující lid... 215 // Krajina
u Bachmače... 217 // Teroristické přežitky... 219 // ¦ // Bohumil Mathesius (ed.): // SSSR. Úvahy, kritiky, poznámky (1926)...224 // Bohumil Mathesius: Úvodní poznámky o sovětské společnosti...227 // Jindřich Honzl: Modrá blůza... 237 // Karel Teige: Dnešní výtvarná práce sovětského Ruska...245 // Ladislav Görlich: Kniha o zakázané zemi (1926)...252 // ¦ // Egon Erwin Kisch: Caři, popi, bolševici (1927)...260 // Univerzita tovární práce...263 // Něvský prospekt...266 // 1. máj a Velikonoce... 271 // Jiří Polívka: O názor na sovětské Rusko (1927) ...278 // ¦ // Zdeněk Nejedlý: Na slavnostech v SSSR (1928) ...288 // Vladislav Vančura: Poznámky o ruském kolektivním životě (1928) ... 296 Josef Kopta: Cesta do Moskvy (1928)...302 // Hle, Evropané!...305 // Ruská opozice zblízka...307 // Co jsme viděli 7. listopadu...309 // Mejercholdovo Okno do vsi... 314 // Československé legie v Muzeu revoluce... 318 // Václav Tille: Moskva v listopadu (1929) ...324 // Továrna...327 // Večer VOKSu v Grandhotelu...333 // Věznice... 337 // Mejerchold - Okno do vsi... 341 // Čičerin...346 // ¦ // Julius Fučík: V zemi, kde zítra již znamená včera (1932)...350 // Bylo to v době...*...353 // Zabitý zločin... 357 // Město revoluce...363 // Abcházie v loděnicích...366 // S očima otevřenýma...370 // František Klátil: Na chvíli v SSSR (1931)...376 // Cesta do SSSR...379 // Kolchozy... 381 // Delegace dělníků do SSSR...384
// Říše snů...387 // ¦ // Vladimír Clementis: // V plénu i v kuloárech charkovského kongresu (1931) ...392 // Bedřich Václavek: Sovětský svátek v hlavním městě Ukrajiny (1930) . . . 400 Karel Velemínský: Rusko včera a dnes. Dojmy a úvahy z cest (1929) . . . 406 // Kus Ukrajiny...409 // Oslavy Tolstého... 411 // ¦ // Jiří Kroha: Kdo - co hledí na nás očima sovětskýma (1932)... 418 // Bedřich Feuerstein: Cesta do SSSR (1931)...426 // ¦ // Adolf Hoffmeister: Povrch pětiletky (1931)...436 // Proč vůbec...439 // O bydlení... 443 // O záchodech...448 // Klubovní život v Sovětském svazu...450 // Poslední den v Leningradu...454 // Ferdinand Peroutka: Možno pasmatriť // (dopis Adolfu Hoffmeistrovi, který pasmatril) (1932)...460 // ¦ // Marie Pujmanová: Pohled do nové země (1932)...472 // Ukázali vám jen to, co chtěli. Nepustí vás na krok samy... 475 // Protináboženská propaganda...478 // Zkoumala jsem se... 481 // Jan Slavík: Potřetí v sovětském Rusku (1932)...484 // Zevnějšek velkoměst...487 // Aprovizace... 491 // Strach...493 // Pohled na kolchozní lány...495 // Z procházek sovětskými bazary...497 // Poslední malichernosti... 501 // ¦ // Franz Carl Weiskopf: Sjezd zasedá (1934)...506 // Vítězslav Nezval: Neviditelná Moskva (1935)... 516 // Géza Včelička: Dvě města na světě (1935)...542 // Na prahu šestiny světa...545 // Rudý smích...549 // My zapneme obrovské aparáty...552 // Alfred Ljudvigovič
Bern: Sjezd sovětských spisovatelů (1934)...558 // Jan Werich: O sovětském divadle — a vůbec (1935)...568 // Jiří Frejka, Stanislav Lom, Ludvík Veverka, Václav Vydra: // Moskevské dojmy. Film ze zájezdu na divadelní festival (1934)...586 // ¦ // Polemika o výstavě československého umění v Moskvě (1937)...605 // Jaromír Krejcar: Oficiální výstava čsl. umění v SSSR - // cenzurována sovětskými úřady (1937) ...609 // Václav Špála: Výstava čsl. umění v Moskvě (1937)...609 // Jaromír Krejcar: Výstava čsl. umění v Moskvě (1937)...611 // František Kovárna: Pěstování iluzí (1938)... 613 // ¦ // Jiří Weil: Češi stavějí v zemi pětiletek (1937)... 618 // Čeští dělníci na Metrostroji... 621 // Karel Kovařík, strojník z Waldesovy továrny, // vypravuje svůj životopis na čistce strany...625 // Jiří Weil: Moskva-hranice (1937)...635 // ¦ // Marie Majerová: Rok 1938 (1938) ...656 // Lidové slavnosti v Sovětském svazu...659 // Některé novinky...663 // Moskevské moře...664 // Josef Čapek: Návštěvou v Sovětském svazu (1938)...*...668 // Josef Hora: Leninia... 675 // Komentáře a vysvětlivky ? textům antologie...676 // DOSLOV // Kateřina Šimová: Cesty do Utopie ... 753 // DODATKY // Toponyma Moskvy a Petrohradu ... 771 // Slovníček užitých ruských výrazů ...786 // Soupis zkratek... 790 // Seznam vyobrazení...800 // Jmenný rejstřík...807 // Ediční poznámka...856
cnb002969395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC