Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015
342 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-421-8 (vázáno)
Židé - dějiny - paměť ; svazek 03.
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 307-337, bibliografické odkazy a rejstřík
001461472
Obsah // Předmluva k českému vydání — 9 // I. Úvod —11 // 1. Tripolis Praha?—11 // 2. PraHa/Prag - multietnické velkoměsto ve středovýchodnl Evropé. Stav výzkumu — 14 // 3. Pojmy a stéžejni otázky integrovaných dějin města. // Koncepční přístupy — 22 // 4. Struktura práce a prameny — 25 // II. Město očima statistiky---31 // Ke konstrukci etnických a národnostních skupin při sčítáni lidu za první republiky // 1. Definice. Národnost jako předmět diskurzu — 33 // 2. Národní mobilizace. O průběhu sčítáni lidu v Praze — 45 // 3. Výsledky a interpretace —• 52 Národnost a vyznáni— 53 // Exkurz: Národnostfil pražských Židů — 61 Topografické rozloženi struktury povoláni —¦ 68 // 4. Facit—78 // III. Symbolicky vymezené hranice— 79 // Česko-židovsko-německé interakce v městské politice // 1. Hlavni město národního, nebo národnostního státu? // ? poměru mezi československými, německými a židovskými stranami na pražské radnici — 82 // Převraty. Prosazeni konceptu národního státu v Praze // v letech 1918/1919 — 82 // Účelová spojenectví 1919-1931/32 — 87 // Opožděný aktivismus a radikalizace v letech 1933-1938 — 100 // 2. Konflikt a setkáváni ve všedním dni komunálni politiky — 107 jazyk jako politický prostředek. Magistrál a pokusy o nacionalizoci veřejného prostoru —¦ 108 // Konflikty ve školské a vzdělávací politice— 116 // Audience a pocty.
Symbolické formy setkáváni a míjeni— 122 // 3. Nacionálni antisemitismus a pouliční násilí — 128 // 4. Facit —147 // IV. Mimo dané hranice---149 // Kulturní výměna v řadách intelektuální veřejnosti // 1. „Doma v zemi nikoho". Intelektuálové jako kulturní prostredkovatelé a jejich reprezentace — 151 // Na pražském parnasu — 151 Zkušenost ambivalence. K sebepojeti židovských prostředkovatelú —164 // 2. Tisk. médium kulturního prostředkováni — 176 Konkurence a kooperace. Přehled prvních příznaků „národního porozuménľ —177 // „Munice ducha". Časopis Die Wahrheit — 183 „Duchovni drobná práce". Týdeník Přítomnost — 197 // 3. Facit—209 // V. Urbánní meziprostory---210 // Česko-židovsko-německé setkáváni v kultuře velkého města // 1. Praha jako kulturní meeting place — 212 // „Oslovováni městem" aneb objevováni „nové " Prahy — 213 Od Koňského trhu po velkoměstský bulvár. Václavské náměstí a jeho okolí jako transnacionální meziprostor — 224 // 2. „Fyzická potřeba urbánního člověka". Kino a chozeni do kina — 240 Praha, město kin - infrastruktura a aktéři— 240 // Publikum— 256 // Praha na plátně. Filmový svéř žižkovského majitele obchodu s konfekci Richarda Načeradce — 265 // 3. Facit — 276 // VI. Výhled a shrnutí— 278 // Přílohy--286 // 1. Mapy—286 // 2. Tabulky—291 // Prameny a literatura---307 // Seznam zkratek— 338 // Jmenný
rejstřík---340
(OCoLC)946295745
cnb002783357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC