Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017
154 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-248-7 (brožováno)
Studie ; 124. svazek
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 135-143, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001461474
Obsah // Poděkování ? // Předmluva 12 // Seznam použitých zkratek 14 // Kapitola 1 // Úvod 15 // Kapitola 2 // Vysoké školství v ČR a studijní neúspěšnost 23 // 2.1 Vysokoškolský systém ČR - vývoj a současnost 24 // 2.2 Studijní neúspěšnost jako předmět výzkumu 28 // 2.3 Jak nahlížet studijní neúspěšnost 30 // Kapitola 3 // Úvodní terminologická poznámka 32 // 3.1 Definice a pojmový aparát 32 // 3.2 Metodologie výzkumu a techniky sběru dat 33 // Kapitola 4 // Východiska výzkumu studijní neúspěšnosti ve vysokém školství 37 // 4.1 Přístupy ? výzkumu studijní neúspěšnosti 37 // 4.2 Příčiny studijní neúspěšnosti 39 // 4.3 Dopady studijní neúspěšnosti 42 // Kapitola 5 // Studijní neúspěšnost ve vysokoškolské politice EU a evropských zemí 45 // 5.1 Veřejná politika na úrovni Evropské unie 45 // 5.2 Studijní neúspěšnost v jednotlivých evropských zemích 47 // Kapitola 6 // Přehled dosavadního výzkumu studijní neúspěšnosti v České republice 51 // 6.1 Faktory ovlivňující úspěšné dokončení studia 51 // 6.2 Data o studijní neúspěšnosti 53 // 6.3 Institucionální chování a veřejná politika 55 // 6.4 Bakalářské a diplomové práce 56 // Kapitola 7 // Česká veřejná vysokoškolská politika a studijní neúspěšnost 58 // 7.1 Dlouhodobé záměry MŠMT 58 // 7.2 Ostatní dokumenty na úrovni ČR 61 // 7.3 Vymezení studijní neúspěšnosti jako problému vysokoškolské
// politiky ČR 63 // 7.4 Strategické dokumenty českých veřejných vysokých škol 64 // Kapitola 8 // Přístupy ? měření neúspěšnosti 66 // 8.1 Roční míra neúspěšnosti a problémy svázané s mírou agregace dat 68 // 8.2 Nadnárodní pohled 72 // 8.3 Národní pohled: kohortní míra neúspěšnosti 76 // Kapitola 9 // Míra studijní neúspěšnosti v České republice 80 // 9.1 Výpočet studijní neúspěšnosti a jeho interpretace 80 // 9.2 Vývoj studijní neúspěšnosti - bakalářské studijní programy 82 // 9.3 Magisterské studijní programy 83 // 9.4 Doktorské studijní programy 84 // 9.5 Oborové skupiny 86 // 9.6 Vybraná zjištění 90 // Kapitola 10 // Studijní problém jako příčina studijní neúspěšnosti na // ekonomických oborech vybraných vysokých škol v ČR 94 // 10.1 Studijní problém a jeho kategorie 95 // 10.2 Výsledky dotazníkového šetření 97 // 10.3 Příčiny vybraných studijních problémů 100 // 8 // Kapitola 11 // Poplatky za studium a studijní neúspěšnost 104 // 11.1 Principy poplatků za delší studium 104 // 11.2 Vliv výše poplatku na neúspěšnost 107 // Kapitola 12 // Shrnutí a výhled vysokého školství v ČR 111 // 12.1 Pojem „studijní neúspěšnost" a jak ji měřit 111 // 12.2 Jak rozumět studijní neúspěšnosti 112 // 12.3 Studijní neúspěšnost na vysokých školách v ČR 113 // 12.4 jak se ke studijní neúspěšnosti staví vysokoškolská politika 115 // 12.5 Výhled českého
vysokého školství 116 // 12.6 Výhled studijní neúspěšnosti 119 // Kapitola 13 // Jak podpořit studenty ? úspěchu? 122 // 13.1 Národní úroveň 122 // 13.2 Institucionální úroveň 128 // Summary 133 // Literatura 135 // O autorech 144 // Slovníček základních pojmů 147 // Jmenný rejstřík 149 // Věcný rejstřík 151 // 9
(OCoLC)1011112275
cnb002931121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC