Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
V Praze : vydala Svobodná škola politických nauk v Praze v generální komisi nakladatelství Melantrich, 1940
115 stran ; 22 cm

objednat
Publikace Svobodné školy politických nauk v Praze. Řada B ; svazek 2
001461494
Obsah. // Strana // 1. Emanuel Chalupný 1939, — Portrét od mistra Fran- // tiška Bílka. // 2. Přítel mládí. — Jaroslav K a b e š, Agr. banka, // Praha... 7 // 3. Učitel středoškoláků. — Odborový rada MUDr. J a r o- // slav Stuchlík, ministerstvo sociální a zdravotní správy, Praha...22 // 4. Milovník přírody a kamarád. — PhDr. Karel M 1 y- // n á ř, profesor, Hradec Králové...29 // 5. Redaktor9 politik a vedec. — Dr. techn. Ing. Anto- // nín Kříž, ředitel Škodových závodů v. v., Plzeň 34 // 6. Badatel o venkovu a zemědělství. — Odborový před- // nosta Doc. Dr. techn. Ing. Edvard Reich, ministerstvo zemědělství ...43 // 7. Učenec i umělec. — Jaroslav Maria (JUDr. Ja- // roslav Mayer), advokát a spisovatel v Táboře . . 49 // 8. Osobnost antické vyrovnanosti. — PhDr. J a r o s 1 a v // Křemen, „Melantrich“, Praha ...52 // 9. Dopis universitního profesora JUDra Jiřího // H o e t z 1 a redakci ...58 // 10. Sokol. — L. Jandáisek, profesor, Brno...59 // 11. Vzdělavatel Sokolů. — Otakar Hrabě, odb. red- // aktor, Pralia-Nu’sle ...69 // 12. Hudebník. PhDr. Josef hrabě Challuper- // W i 1 d s t e i n, Praha-Smíchov...71 // 13. Skaut. — Mag. rada JUDr. J aromi r Müller, sta- // tistický úřad hl. města Prahy...76 // 14. Cestovatel. — Ministerský rada JUDr. Rudolf // T e 11 s í k, ministerstvo sociální a zdravotní správy. Praha ... 82 // 5 // Strana // 15. Profesor. — Asist. PhDr. a Dipl.
sc. pol. Jaroslav // Šíma, ministerstvo sociálni a zdravotní správy, Praha...91 // 16. Myslitel a sociolog. — JUDr. Vladimír Kadlec, // Česíkomoravská-Kolben-Daněk, Praha...97 // 17. Lidský profil. — Odborový rada JUDr. Bedřich // Šimek, ministerstvo zemědělství, Praha ... 106 18. Osobnost. — PhDr. In. Arnošt Bláha, profesor // Masarykovy university, Brno ...109 // 19. Případ E. Chalupného a Augusta Forela. — Ministerský rada JUDr. Rudolf T e 11 š í k, ministerstvo sociální a zdravotní správy, Praha...113.
(OCoLC)85720174
cnb000956515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC