Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Pasparta, [2017]
116 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88163-61-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 111
001461513
OBSAH // ÚVOD ...5 // 1. Vliv oslabení, vrozené vady nebo ztráty zraku na vývoj dítěte..7 // 1.1 Omezení vyplývající ze zrakového postižení...9 // 2. Prevence poruch zraku...13 // 2.1 Předcházení úrazům a první pomoc při úrazu...13 // 2.2 Posuzování snížení až ztráty zraku...14 // 3. Komunikace se žákem se zrakovým postižením, // s jeho rodinou, podpora komunikace mezi spolužáky ve třídě...15 // 3.1 Specifika komunikace se žáky s lehčím stupněm postižení...15 // 3.2 Specifika komunikace se žáky s těžším stupněm postižení...18 // 3.3 Komunikace školy se zákonnými zástupci...20 // 3.4 Podpora komunikace mezi spolužáky ve třídě...23 // 4. Asistent pedagoga a jeho činnost při předškolním // vzdělávání v MŠ a přípravném ročníku ZŠ...25 // 4.1 Vzdělávání dětí s již diagnostikovanou zrakovou vadou...25 // 4.2 Diagnostická činnost u dětí v předškolním věku...27 // 4.3 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání a činnost // asistenta pedagoga podle vzdělávacích oblastí RVP PV...29 // 4. 3.1 Dítě a jeho tělo...30 // 4. 3. 2 Dítě a jeho psychika...33 // 4. 3. 3 Dítě a ten druhý...35 // 4. 3. 4 Dítě a společnost...36 // 4. 3. 5 Dítě a svět...37 // 5. Asistent pedagoga a jeho podpora žáka se zrakovým // postižením při základním vzdělávání na 1. stupni ZŠ...39 // 5.1 Potřebuje žák se zrakovým postižením asistenta pedagoga?...39 // 5.2 Jazyk a jazyková
komunikace...41 // 5.2.1 Čtení...41 // 5. 2. 2 Psaní...44 // 5. 2. 3 Čtení a psaní nevidomých...46 // 5. 2.4 Čtení Braillova písma...48 // 5. 2. 5 Psaní Braillova písma...50 // 5.3 Cizí jazyk...51 // Jana Janková, Dagmar Moravcová // 5.4 Matematika a její aplikace...52 // 5.5 Informační a komunikační technologie...55 // 5.6 Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda)...55 // 5.7 Umění a kultura...56 // 5.8 Člověk a zdraví...57 // 5.9 Člověk a svět práce...58 // 6. Asistent pedagoga a jeho podpora žáka se zrakovým postižením // při základním vzdělávání na 2. stupni ZŠ a gymnáziu...59 // 6.1 Potřebuje žák se zrakovým postižením asistenta // pedagoga na 2. stupni ZŠ?...59 // 6.2 Jazyk a jazyková komunikace...60 // 6.3 Cizí jazyk...62 // 6.4 Matematika a její aplikace...63 // 6.5 Informační a komunikační technologie...64 // 6.6 Člověk a společnost (Dějepis, Výchova ? občanství)...65 // 6.7 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)...66 // 6.8 Umění a kultura...67 // 6.9 Člověk a zdraví (TV, Výchova ke zdraví)...68 // 6.10 Člověk a svět práce...70 // 7. Asistent pedagoga a speciálně-pedagogická péče...72 // 8. Asistent pedagoga a vzdělávací aktivity mimo budovu školy...76 // 9. Asistent pedagoga u dítěte se souběžným // postižením více vadami ...82 // 10. Speciální optické a neoptické pomůcky ...86 // 11. Nácvik dovedností se speciálními optickými
pomůckami...97 // Závěr...110 // Literatura...111 // Použitý obrazový materiál...111 // Barevná příloha // 113
(OCoLC)1003287073
cnb002909749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC