Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání druhé
Praha : Knižní klub, 2013
542 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-242-3993-4 (vázáno)
Universum
němčina
Obsahuje rejstřík
001461550
Obsah // Předmluva 9 // ANORGANICKÁ CHEMIE // I. Základy chemie 11 // 1.1 Základní pojmy 11 // 1.2 Základní reakce 12 // 1.3 Základní stavební kameny 14 // 1.4 Slučovací zákony 17 // 1.5 Stechiometrie 19 // 1.6 Změny energie při chemických reakcích 23 // 1.7 Sestavení rovnice chemické reakce 25 // II. Modely atomu 31 // 2.1 Kuličkový model atomu 31 // 2.2 Thomsonův model atomu 48 // 2.3 Rutherfordův model 52 // 2.4 Bohrův model atomu 58 // III. Stavba atomu 62 // 3.1 Struktura atomu 62 // 3.2 Izotopy 72 // 3.3 Relativní atomová hmotnost 76 // 3.4 Atomové poloměry 79 // 3.5 Kovy a nekovy 80 // 3.6 Iontové poloměry 83 // IV. Elektrony a orbitaly 85 // 4.1 Elektronový obal 85 // 4.2 Orbitaly 92 // 4.3 Rozdělení elektronů 98 // 4.4 Spin elektronu 103 // 4.5 Excitace elektronů 107 // 4.6 Výstavba periodického systému 110 // Obsah // V. Chemické vazby 121 // 5.1 Iontová vazba 121 // 5.2 Kovalentní vazba 133 // 5.3 Polární kovalentní vazba 140 // 5.4 Dipóly 144 // 5.5 Formální náboj 153 // 5.6 Mezomerie 157 // 5.7 Kovová vazba 160 // VI. Komplexy 168 // 6.1 Vazebné poměry a struktura 168 // 6.2 Názvosloví 179 // 6.3 Typy hybridizace 185 // 6.4 Výměna ligandů 187 // 6.5 Vícevazné ligandy a vícejaderné komplexy 191 // 6.6 Komplexy v přírodě 195 // VII. Chemické reakce 197 // 7.1 Acidobazické reakce 197 // 7.2 Oxidačně redukční reakce 203 // 7.3 Chemická rovnováha 205 // Vlil. Elektrochemie 219 // 8.1 Elektrolýza 219
// 8.2 Galvanické články 225 // 8.3 Galvanické zdroje proudu 233 // 8.4 Koroze 236 // IX. Periodická soustava prvků (PSP) 240 // 9.1 Rozvržení PSP 240 // 9.2 Prvky hlavních skupin 242 // 9.3 Prvky vedlejších skupin 266 // Obsah // X. Radioaktivita 275 // 10.1 Přirozená radioaktivita 275 // 10.2 Umělá radioaktivita 279 // 10.3 Jaderné štěpení 283 // ORGANICKÁ CHEMIE // I. Základy 285 // 1.1 Atom uhlíku 285 // 2.2 Sloučeniny 286 // II. Alifatické uhlovodíky 291 // 2.1 Alkany 291 // 2.2 Alkeny 298 // 2.3 Polyeny 302 // 2.4 Alkyny 304 // III. Cyklické uhlovodíky 306 // 3.1 Cykloalkany 306 // 3.2 Aromatické sloučeniny 310 // IV. Alkoholy 319 // 4.1 Alifatické alkoholy 319 // 4.2 Aromatické alkoholy 325 // V. Ethery, aldehydy a ketony 327 // 5.1 Ethery 327 // 5.2 Aldehydy 329 // 5.3 Ketony 331 // VI. Karboxylové kyseliny 332 // 6.1 Monokarboxylové kyseliny 332 // 6.2 Dikarboxylové kyseliny 335 // Obsah // VII. Estery, tuky a mýdla 337 // 7.1 Estery 337 // 7.2 Tuky 339 // 7.3 Mýdla 342 // Vlil. Aminy 345 // 8.1 Chemické vlastnosti aminů 345 // 8.2 Aminokyseliny 348 // 8.3 Bílkoviny 352 // IX. Polymery 354 // 9.1 Syntetické postupy 354 // 9.2 Struktura polymerů 356 // 9.3 Použití polymerů 358 // 9.4 Recyklace 360 // X. Organická barviva 362 // 10.1 Absorpce světla 362 // 10.2 Druhy organických barviv 364 // 10.3 Barvářské postupy 366 // 10.4 Acidobazické indikátory 367 // Úlohy 369 // Řešení 379 // Lexikon 394 // Dodatek 535 // Rejstřík
// 539
(OCoLC)857951723
cnb002448450

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC