Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé, upravené a doplněné vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005
128 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7235-283-0 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
001461554
з // Obsah // І ORGANICKÁ CHEMIE - // CHEMIE SLOUČENIN UHLÍKU . 5 // Úvodem malé opakování... 5 // 1 Organické sloučeniny - // jejich struktura a reakce ... 5 // 1.1 Minulost a současnost organické // chemie ... 6 // 1.2 Složení organických sloučenin ... 7 // 1.3 Atom uhlíku - jeho struktura // a vazebné možnosti ... 8 // 1.4 Vzorce a modely molekul // organických sloučenin ... 9 // 1.5 Třídění organických sloučenin // a jejich názvosloví... 9 // 1.6 Struktura organických sloučenin . . 11 // Izomerie ... 11 // 1.7 Reakce organických sloučenin ... 13 // Zápis chemických reakcí organických sloučenin... 14 // 1.8 Přírodní zdroje organických // sloučenin... 14 // 2 Uhlovodíky ... 16 // 2.1 Alkany a cykloalkany... 16 // 2.2 Alkeny a alkadieny ... 21 // Alkeny ... 22 // Alkadieny ... 23 // 2.3 Alkyny ... 24 // 2.4 Arény ... 25 // 3 Halogenderiváty uhlovodíků... 28 // 4 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků ... 32 // 4.1 Alkoholy a fenoly... 32 // Alkoholy... 32 // Fenoly ... 35 // 4.2 Ethery ... 36 // 4.3 Aldehydy a ketony ... 37 // 4.4 Karboxylové kyseliny... 39 // Deriváty karboxylových kyselin ... 42 // 4.4.1 Funkční deriváty karboxylových // kyselin ... 42 // Halogenidy karboxylových kyselin . 42 // Estery ... 42 // Amidy ... 44 // Anhydridy karboxylových // kyselin ... 44 // Nitrily ... 45 // 4.4.2 Funkční deriváty kyseliny uhličité . . 45 // 4.4.3 Substituční deriváty karboxylových // kyselin ... 46 // Halogenkyseliny
... 46 // Hydroxykyseliny... 47 // Oxokyseliny ... 48 // Aminokyseliny ... 49 // 5 Dusíkaté deriváty uhlovodíků ... 50 // 5.1 Aminy ... 50 // 5.2 Diazoniové soli, azosloučeniny ... 51 // 5.3 Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny . 52 // 6 Sirné deriváty uhlovodíků ... 53 // 6.1 Thioly a sulfidy ... 53 // 6.2 Sulfoxidy, sulfony a sulfonové kyseliny 54 // 7 Organické sloučeniny fosforu // a křemíku ... 55 // 7.1 Organické sloučeniny fosforu ... 55 // 7.2 Organické sloučeniny křemíku ... 55 // 8 Organokovové sloučeniny ... 56 // 9 Heterocyklické sloučeniny ... 57 // 10 Chemické výrobky kolem nás // v otázkách a úkolech ... 59 // 10.1 Chemický průmysl ... 59 // 10.2 Uhlí, ropa a zemní plyn - zdroje // paliv a chemických surovin ... 59 // 10.3 Plasty a syntetická vlákna ... 60 // 10.4 Tenzidy... 61 // 10.5 Barviva... 62 // 10.6 Pesticidy ... 63 // 10.7 Léčiva ... 63 // 10.8 Potravinářská aditiva ... 63 // O nebezpečných látkách ... 64 // 11 BIOCHEMIE ... 65 // 1 Biochemie jako vědní obor ... 65 // 1.1 Úvodem ... 65 // 1.2 Chemické reakce v buňkách ... 66 // 1.3 Studium živých soustav na různých // úrovních ... 67 // 1.4 Molekuly tvořící základ // organismů ... 67 // 2 Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny . 69 // 2.1 Aminokyseliny ... 69 // 2.2 Peptidy... 71 // 2.3 Funkce bílkovin 73 7 Biochemické děje 102 // 2.4 Kovalentní struktura bílkovin ... 73 7.1 Anabolismus 102 // 2.5 Obecné znaky prostorového 7.2 Energické
potřeby organismů ... 103 // uspořádání molekul bílkovin ... 75 7.3 Adenosintrifosfát - hlavní dodavatel // 2.6 Celkový tvar molekul bílkovin . . . 76 energie do endergonických procesů 104 // 2.7 Úrovně popisu prostorového 7.4 Syntéza ATP - fototrofní // uspořádání 76 a chemotrofní organismy 105 // 2.8 Svinování a denaturace molekul 7.5 Úloha vodíku v metabolismu ... 106 // bílkovin 78 7.6 Základní metabolické modely ... 106 // 2.9 Molekulová dynamika bílkovin . . . 79 7.6.1 Fotoautotrofní buňky 7.6.2 Aerobní chemoorganotrofy 106 106 // 3 Sacharidy 79 7.6.3 Anaerobní chemoorganotrofy . . . . 108 // 3.1 Struktura a názvosloví 7.6.4 Chemolitotrofní buňky 108 // monosacharidů 80 // 3.2 Jednotlivé monosacharidy 81 8 Chemické a biochemické chápání // 3.3 Dliposacharidv 82 světa živých systémů 109 // // 3.4 Polysacharidy 83 8.1 „Chemické“ a „biochemické“ molekuly 109 // 4 Lipidy a biologické membrány . . . 85 8.2 Nadmolekulové struktury 109 // 4.1 Triacylglyceroly 85 8.3 Kovalentní vazby a nekovalentní // 4.2 Vosky 86 interakce 109 // 4.3 Isoprenoidy 86 8.4 Nerovnovážný charakter živých // 4.4 Polární lipidy a biologické systémů 109 // membrány 87 8.5 Studium živých systémů jako // Nukleové kyseliny a přenos genetické inspirace filozofických úvah 110 // 5 // informace 88 Přílohu 111 // 5.1 Kovalentní a prostorová struktura . . 89 1 Charakteristika chemických vazeb // 5.2 Přenos genetické informace
91 v organických sloučeninách 111 // 94 2 Atom uhlíku a popis vazeb v ethanu, // 6 Enzymologie ethenu, ethynu a benzenu 111 // 6.1 Struktura enzymů a mechanismus 96 3 Názvosloví organických sloučenin . . 113 // jejich účinku 4 Reakční mechanismus, reakční centrum. // 6.2 Klasifikace a názvosloví enzymů . . 98 substituční efekty 114 // 6.3 Kinetika enzymových reakcí 99 5 Tabulky a schémata 116 // 6.4 Regulace enzymové aktivity 99 // 6.5 Využití enzymů v praxi 100 Odpovědi na otázky, řešení úkolů 118 // 6.5.1 Použití celých buněk 6.5.2 Použití izolovaných enzymů 100 101 Příklady postupu při tvorbě názvů ... 122 // 6.6 Funkce enzymů při trávení 102 Rejstřík 122
(OCoLC)907515712
cnb001644411

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC