Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Čtvrté opravené vydání, v nakladatelství Proton druhé
Brno : Proton, 2014
227 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-902402-5-4 (brožováno)
001461555
3 // Obsah // OBECNÁ CHEMIE // 1. Elektrochemie... // 1.1. Standardní potenciály a průběh oxidačně redukčních reakcí... 16 // 1.2. Elektrolýza...18 // 1.3. Galvanické články...22 // 1.4. Akumulátory ...24 // 2. Tvary molekul...27 // 2.1. Teorie hybridizace...27 // 2.2. Teorie odpuzování elektronových párů valenční vrstvy, VSEPR ...34 // 3. Lewisova teorie kyselin a zásad...38 // 4. Komplexní sloučeniny ...41 // ANORGANICKÁ CHEMIE // 1. Úvod do chemie přechodných kovů a kovů 12. skupiny ...47 // 2. Výskyt a zpracování kovů ...49 // Tepelný rozklad ...49 // Redukční pochody ...49 // Elektrolýza...51 // 3. Vybrané přechodné kovy...52 // 3.1. Titan a další kovy 4. skupiny...52 // 3.2. Vanad a další kovy 5. skupiny...53 // 3.3. Chrom a další kovy 6. skupiny ...53 // 3.4. Mangan a další kovy 7. skupiny ... 55 // 3.5. Železo a další kovy 8. skupiny ...57 // 3.6. Kobalt, rhodium, iridium...62 // Kobalt... 62 // Rhodium a iridium...62 // 3.7. Nikl, palladium, platina...63 // Nikl...63 // Palladium a platina...64 // 3.8. Měď, stříbro, zlato...64 // Měď ...64 // Stříbro...66 // Černobílá fotografie...67 // Zlato...68 // 4 // 4. Kovy 12. skupiny... // Zinek ... // Kadmium ... // Rtuť... // 5. Vnitřně přechodné kovy... // Jaderná energie... // ANALYTICKÁ CHEMIE // 1. Analytická chemie kvalitativní ... // 1.1. Analýza kationtů ... // Rozdělení kationtů do analytických tříd Důkazy jednotlivých kationtů ...
1.2. Analýza aniontů... // Rozdělení aniontů do analytických tříd Důkazy jednotlivých aniontů... // 2. Analytická chemie kvantitativní... // 2.1. Vážková analýza ... // 2.2. Odměmá analýza... // Acidimetrie, alkalimetrie... // Srážecí titrace... // Komplexometrická titrace ... // Redoxní titrace... // PŘÍLOHA A // Důkazy kationtů I. třídy ... // Důkazy kationtů II. třídy ... // Důkazy kationtů ?. třídy... // Důkazy kationtů IV. třídy... // Důkazy kationtů V. třídy... // PŘÍLOHA ? // Důkazy aniontů I. třídy ... // Důkazy aniontů II. třídy... // Důkazy aniontů III. třídy ... // 69 // 69 // 70 // 71 // 73 // 74 // 79 // 79 // 80 82 84 84 .84 // 86 // 86 // 88 // .89 // .90 // .91 // .91 // .93 // .94 // .95 // .96 // .97 // .98 // 100 // 101 // ORGANICKÁ CHEMIE // 1. Úvod do studia organické chemie... // 1.1. Složení organických sloučenin . // 1.2. Uhlík - základní prvek organické chemie // 1.3. Chemické vzorce organických sloučenin // 105 // 105 // 108 // 110 // 5 // 1.4. Izomerie...Ill // 1.4.1. Izomerie konštituční ...Ill // 1.5. Klasifikace organických reakcí...112 // 1.5.1. Dělení chemických reakcí podle způsobu zániku původních vazeb...113 // Homolytické reakce ...113 // Heterolytické reakce...114 // 1.5.2. Dělení chemických reakcí podle molekularity rozhodujícího kroku... 115 // 1.5.3. Dělení chemických reakcí podle charakteru přeměn na substrátu ...115 // Substituční reakce...115
// Eliminační reakce...116 // Adiční reakce ...116 // Molekulový přesmyk...116 // 1.6. Indukční a mezomemí efekt ...117 // 1.6.1. Indukční efekt...117 // Vznik indukčního efektu ...117 // 1.6.2. Mezomemí efekt...120 // Podmínky pro vznik mezomemího efektu...120 // Vznik mezomemího efektu ...122 // 2. Úvod do problematiky uhlovodíků...124 // 3. Uhlovodíky s jednoduchými vazbami...126 // 3.1. Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů...127 // 3.2. Chemické vlastnosti alkanů a cykloalkanů...128 // 3.2.1. Substituční reakce alkanů a cykloalkanů ...129 // Halogenace...131 // Nitrace ...133 // Sulfochlorace ...134 // 3.2.2. Eliminační reakce alkanů ...134 // Termolýza...135 // Dehydrogenace alkanů...135 // 3.2.3. Izomerace alkanů ...135 // 3.3. Příprava a výroba alkanů a cykloalkanů ...136 // Katalytická hydrogenace ...137 // Redukce alkylhalogenidů kovem...138 // Dekarboxylace solí karboxylových kyselin...139 // 3.4. Některé významné alkany a cykloalkany ...139 // 3.5. Konfigurace a konformace alkanů a cykloalkanů ...142 // 4. Uhlovodíky s dvojnými vazbami...145 // Obecné vlastnosti dvojné vazby...145 // 4.1. Vlastnosti alkenů a cykloalkenů ...146 // 4.1.1. Adiční reakce alkenů...147 // Adice kyselin ...149 // 6 // Adice vody...150 // Adice halogenů...150 // Oxidace...151 // Hydrogenace...152 // Poly merace...153 // 4.1.2. Substituční reakce alkenů...153 // 4.1.3. Izomerace alkenů ...154 // 4.2. Vlastnosti polyenů,
alkadieny...155 // 4.2.1. Adiční reakce alkadienů ...156 // 4.3. Výroba alkenů a alkadienů...156 // Dehydrogenace...157 // Dehydratace ...157 // Dehydrohalogenace ...158 // 4.4. Některé významné uhlovodíky s dvojnými vazbami ... 158 // 5. Uhlovodíky s trojnými vazbami ...159 // Obecné vlastnosti trojné vazby ...159 // 5.1. Vlastnosti alkynů...160 // 5.1.1. Adiční reakce alkynů ...160 // Adice halogenovodíků...161 // Adice halogenů...161 // Adice vody...162 // Hydrogenace...162 // 5.1.2. Dimerace, trimerace a tetramerace...163 // 5.1.3. Vznik acetylidů...163 // 5.2. Příprava a výroba alkynů...164 // Dehydrohalogenace dihalogenalkanů ...164 // Alkylace acetylidů ...165 // Hydrolýza acetylidů...165 // 5.3. Ethyn, nejvýznamnější uhlovodík s trojnou vazbou...166 // 6. Arény...167 // 6.1. Vlastnosti aromatických uhlovodíků...168 // 6.1.1. Substituční reakce monocyklických arenů...169 // Halogenace...120 // Nitrace ...121 // Sulfonace ...122 // Alkylace...123 // Vliv substituentů umístěných na benzenovém jádře na průběh další substituce .. 175 // 6.1.2. Adiční reakce monocyklických arenů...178 // Hydrogenace...128 // Chlorace...129 // 6.1.3. Reakce monocyklických arenů s bočními řetězci...179 // 7 // 6.1.4. Oxidace monocyklických arenů ...179 // 6.1.5. Substituční reakce naftalenu...181 // 6.1.6. Adiční reakce naftalenu...182 // 6.2. Některé významné arény a jejich výroba ...183 // 7. Přírodní zdroje uhlovodíků
a jejich zpracování ...184 // 7.1. Ropa...184 // 7.1.1. Technologické postupy používané při zpracování ropy ...184 // Rafinace...186 // Krakování vyšších ropných frakcí...186 // Odparafínování olejů ...187 // 7.1.2. Produkty zpracování ropy a jejich význam...187 // 7.2. Uhlí ...189 // 7.3. Zemní plyn...191 // NÁZVOSLOVÍ KOMPLEXNÍCH SLOUČENIN A UHLOVODÍKťJ // 1. Názvosloví komplexních sloučenin...195 // 2. Úvod do názvosloví organické chemie ...199 // 3. Názvosloví nasycených uhlovodíků...200 // 3.1. Alkany...200 // 3.2. Cykloalkany...204 // 4. Názvosloví nenasycených uhlovodíků...207 // 4.1. Alkeny, alkadieny ...207 // 4.2. Cykloalkeny...209 // 4.3. Alkyny, alkadiyny...210 // 4.4. Cykloalkyny...211 // 5. Názvosloví arenů...212 // 5.1. Monocyklické arény ...212 // 5.2. Polycyklické arény ...214 // Výsledky...219 // Rejstřík ...223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC