Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé opravené vydání
Brno : Proton, 2014
255 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-902402-6-1 (brožováno) ISBN !978-80-900402-6-4 (chyb.)
Obsahuje rejstřík
001461556
Obsah // DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ // 1. Úvod... 11 // 2. Halogenderiváty uhlovodíků... 12 // 2.1. Příprava halogenderivátů... 12 // Příprava halogenderivátů substitučními reakcemi... 12 // Příprava halogenderivátů adičními reakcemi... 16 // 2.2. Vlastnosti halogenderivátů... 18 // Fyzikální vlastnosti halogenderivátů... 18 // Chemické vlastnosti halogenderivátů... 19 // 2.3. Význam halogenderivátů uhlovodíků... 20 // 3. Organokovové sloučeniny... 22 // 3.1. Příprava organokovových sloučenin... 22 // 3.2. Vlastnosti organokovových sloučenin... 23 // 3.3. Využití organokovových sloučenin... 23 // 4. Hydroxyderiváty... 25 // 4.1. Příprava hydroxyderivátů... 26 // Příprava alkoholů... 26 // Příprava fenolů... 28 // 4.2. Vlastnosti hydroxyderivátů... 29 // Fyzikální vlastnosti hydroxyderivátů... 29 // Chemické vlastnosti hydroxyderivátů... 30 // 4.3. Využití hydroxyderivátů... 35 // 5. Thioalkoholy a thiofenoly... 38 // 5.1. Příprava thioalkoholů a thiofenolů... 38 // 5.2. Vlastnosti a využití thioalkoholů a thiofenolů... 39 // 6. Ethery... 40 // 6.1. Příprava etherů... 40 // 6.2. Vlastnosti etherů... 42 // Fyzikální vlastnosti etherů...42 // Chemické vlastnosti etherů... 42 // 6.3. Využití etherů... 43 // 7. Aldehydy a ketony... 44 // 7.1. Příprava aldehydů a ketonů... 44 // 7.2. Vlastnosti aldehydů a ketonů... 47 // 4 // Fyzikální vlastnosti aldehydů a ketonů... 47 // Chemické vlastnosti
aldehydů a ketonů... 48 // 7.3. Využití aldehydů a ketonů... 50 // 8. Karboxylové kyseliny... 52 // 8.1. Příprava karboxylových kyselin... 53 // 8.2. Vlastnosti karboxylových kyselin... 55 // Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin... 55 // Chemické vlastnosti karboxylových kyselin... 56 // 8.3. Využití karboxylových kyselin... 58 // 9. Sfla kyselin a výpočty pH... 62 // 9.1. Výpočty pH... 64 // 9.1.1. Výpočty pH roztoků silných kyselin a zásad... 64 // 9.1.2. Výpočty pH roztoků slabých kyselin a zásad... 66 // 10. Funkční deriváty kyselin... 69 // 10.1. Soli karboxylových kyselin... 69 // Příprava solí karboxylových kyselin...69 // Vlastnosti a význam solí karboxylových kyselin...70 // 10.2. Halogenidy karboxylových kyselin... 71 // Příprava halogenidů karboxylových kyselin...71 // Vlastnosti a význam halogenidů karboxylových kyselin...72 // 10.3. Anhydridy karboxylových kyselin... 73 // Příprava anhydridů karboxylových kyselin...73 // Vlastnosti a význam anhydridů karboxylových kyselin...74 // 10.4. Estery karboxylových kyselin... 75 // Příprava esterů karboxylových kyselin...75 // Vlastnosti a význam esterů karboxylových kyselin...76 // 10.5. Amidy karboxylových kyselin... 77 // Příprava amidů karboxylových kyselin...77 // Vlastnosti a význam amidů karboxylových kyselin...78 // 10.6. Nitrily... 79 // 10.7. Deriváty kyseliny uhličité ... 80 // 11. Substituční deriváty karboxylových kyselin...
81 // 11.1. Halogenkyseliny... 81 // Příprava halogenky sel in... 81 // Vlastnosti a význam halogenkyselin... 83 // 11.2. Hydroxykyseliny... 84 // 11.3. Aminokyseliny... 86 // Příprava aminokyselin... 86 // Vlastnosti a význam aminokyselin... 87 // 11.4. Oxokyseliny...89 // // 5 // 12. Nitrosloučeniny... 91 // 12.1. Příprava nitrosloučenin... 91 // 12.2. Vlastnosti a význam nitrosloučenin... 95 // 13. Aminy... 96 // 13.1. Příprava aminů... 96 // 13.2. Vlastnosti a význam aminů... 98 // 14. Heterocyklické sloučeniny... 101 // 14.1. Pětičlenné heterocykly... 101 // 14.2. Šestičlenné heterocykly... 107 // 14.3. Složitější heterocyklické sloučeniny... 111 // 15. Syntetické makromolekulární látky... 112 // 15.1. Polymerace... 113 // 15.1.1. Radikálová polymerace... 113 // 15.1.2. Iontová polymerace... 114 // Kati onto vá polymerace... 114 // Aniontová polymerace... 115 // 15.2. Poly adice... 116 // 15.3. Poly kondenzace... 117 // 16. Optická aktivita... 118 // BIOCHEMIE // 1. Úvod do studia biochemie... 123 // 1.1. Látkové složení živé hmoty... 123 // Biogenní prvky... 123 // Význam vody pro živé organismy ... 124 // Koloidní charakter živých soustav ... 125 // 1.2. Přírodní látky... 126 // 2. Sacharidy... 128 // 2.1. Monosacharidy... 128 // 2.1.1. Vlastnosti monosacharidů... 134 // 2.1.2. Přehled a význam monosacharidů... 135 // 2.2. Oligosacharidy... 137 // 2.2.1. Vlastnosti oligosacharidů ... 137 // 2.2.2. Rozdělení
a význam oligosachridů... 138 // Disacharidy neredukující... 138 // Disacharidy redukující ... 139 // Trisacharidy ... 140 // 2.3. Polysacharidy... 140 // 2.3.1. Vlastnosti polysacharidů... 141 // 6 // 2.3.2. Rozdělení a význam polysacharidů... // Polysacharidy stavební... // Polysacharidy zásobní... // Polysacharidy se specifickými funkcemi // 3. Lipidy... // 3.1. Jednoduché lipidy // Tuky... // Vosky... // 3.2. Složené lipidy .. . // Fosfolipidy . Glykolipidy . // 4. Peptidy a bílkoviny // 4.1. Peptidy... // 4.2. Bílkoviny... // 141 // 141 // 142 // 143 // 144 // 145 145 // 145 // 146 146 // 146 // 147 // 147 // 148 // 4.2.1. Struktura bílkovin... // 4.2.2. Rozdělení a význam bílkovin // Jednoduché bílkoviny... // Složené bílkoviny... // 5. Enzymy... // 5.1. Názvosloví enzymů... // 5.2. Rozdělení enzymů... // 5.2.1. Kofaktory... // Koenzymy oxidoreduktas Koenzymy transferas ... // 5.3. Enzymová katalýza... // 150 // 153 // 153 // 154 // 155 // 155 // 157 // 157 // 158 // 159 159 // 5.3.1. Substrátová specifita enzymů // 5.3.2. Podmínky enzymové aktivity // Vliv teploty... // Vliv pH... • • • // Vliv aktivátorů ... // Inhibice... // 6. Vitaminy... // 6.1. Vitaminy rozpustné v tucích .. // 6.2. Vitaminy rozpustné ve vodě . .. // 7. Nukleové kyseliny... // 7.1. Složení nukleových kyselin- // 7.2. Struktura nukleových kyselin .. // 7.3. Význam nukleových kyselin. .. // 160 // 161 // 161 // 161 // 162 // 162 // 164
164 // 166 // 168 // 168 // 171 // 172 // 7 // 8. Energetický metabolismus... 175 // 8.1. Makroergické sloučeniny... 175 // 9. Metabolismus sacharidů... 178 // 9.1. Katabolismus sacharidů... 178 // 9.1.1. Anaerobní odbourávání sacharidů, glykolýza... 178 // 9.1.2. Aerobní odbourávání sacharidů... 181 // 9.1.3. Pentosový cyklus... 184 // 9.2. ?iosyntéza sacharidů... 185 // 9.2.1. Fotosyntéza... 185 // Primární (světelná) fáze fotosyntézy... 187 // Sekundární (temnostní) fáze fotosyntézy... 190 // Fotorespirace... 192 // C4-rostliny... 192 // CAM-rostliny ... 193 // 10. Metabolismus lipidů... 194 // 10.1. Katabolismus lipidů... 194 // 10.2. Biosyntéza tuků... 197 // 10.3. Acetyl-CoA a jeho význam v metabolismu lipidů a sacharidů... 197 // 11. Metabolismus bílkovin... 199 // 11.1. Katabolismus bílkovin a aminokyselin... 199 // 11.2. Biosyntéza aminokyselin a bílkovin... 200 // Biosyntéza aminokyselin... 201 // Biosyntéza bílkovin... 202 // 12. Metabolismus nukleových kyselin... 204 // 12.1. Katabolismus nukleových kyselin... 204 // 12.2. Biosyntéza nukleových kyselin... 204 // 13. Sekundární metabolity... 206 // 13.1. Alkaloidy... 206 // 13.2. Isoprenoidy... 207 // Tetraterpeny, triterpeny... 208 // 14. Regulace metabolismu... 210 // 14.1. Propojení metabolických dějů... 210 // 14.2. Regulace metabolických procesů, hormony...211 // 14.2.1. Hormony... 213 // Přílohy... 215 // Názvosloví derivátů uhlovodíků... 221
Výsledky... 245 // Rejstřík // 250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC