Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Třetí, upravené vydání
Ostrava : Pavel Klouda - nakladatelství Pavko, 2017
154 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86369-24-2 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
001461561
1. Obsah // 2. Fyzikální chemie...5 // 3. Skupenské stavy látek...6 // 3. 1 Úvod...6 // Interakce mezi částicemi...6 // Přitažlivé interakce...6 // 3. 2 Plynné skupenství...7 // Ideální plyn...7 // Jednoduché stavové změny...8 // Směsi ideálních plynů...10 // Kinetická teorie ideálního plynu...11 // Reálný plyn...14 // 3.3 Kapaliny...18 // Pára nad kapalinou...18 // Viskozita kapaliny...20 // Povrchové napětí...23 // 3.4 Pevné látky...26 // Krystalické pevné látky...26 // Amorfní látky...30 // 3. 5 Disperzní soustavy...30 // Fyzikální vlastnosti disperzních soustav...33 // 4. Základy termodynamiky...35 // 4. 1 Termodynamické soustavy...35 // Termodynamické veličiny...36 // Rovnováha a děj...37 // 4. 2 První termodynamický zákon...38 // Izotermický děj...39 // Izochorický děj...41 // Izobarický děj...42 // Tepelné kapacity...42 // Adiabatický děj...44 // 4. 3 Druhý termodynamický zákon...46 // Formulace druhého termodynamického zákona...46 // Směr samovolných dějů...49 // Spojení prvního a druhého termodynamického zákona...52 // 4. 4 Třetí termodynamický zákon...55 // 4. 5 Termochemie...56 // 5. Chemická reakční kinetika...62 // 5. 1 Reakční rychlost...62 // 5. 2 Reakce podle reakčního mechanismu...65 // Izolované reakce...65 // Složité (simultánní) reakce...66 // 5.3 Katalýza...67 // 6. Chemické rovnováhy...70 // 6. 1 Kinetický pohled na chemickou rovnováhu...70 // Le Chatelierův princip...70
// 6. 2 Termodynamický pohled na chemickou rovnováhu...71 // Výrazy pro rovnovážné konstanty...73 // Vzájemné přepočty rovnovážných konstant...75 // Závislost rovnovážné konstanty na teplotě...76 // 3 // Výpočet rovnovážné konstanty...76 // 7. Fázové rovnováhy...80 // 7. 1 Gibbsův zákon fází...80 // 7. 2 Jednosložkové soustavy...81 // 7. 3 Dvousložkové soustavy...84 // Soustava kapalina - plyn...84 // Neomezeně mísitelné kapaliny...85 // Omezeně mísitelné kapaliny...88 // Nemísitelné kapaliny...90 // Roztoky pevných látek...91 // Osmotický tlak...94 // Kondenzované soustavy...97 // 7. 4 Třísložkové soustavy...99 // 7.5 Adsorpce...101 // 8. Elektrochemie...104 // 7. 1 Rovnováhy v roztocích elektrolytů...104 // Aktivita iontů...104 // Silné elektrolyty...105 // Protolytické reakce...108 // Disociace v roztocích kyselin...110 // Disociace v roztocích zásad...112 // Disociace v roztocích solí, hydrolýza...114 // Tlumivé roztoky, pufry...115 // 8. 2 Vodivost elektrolytů...118 // 8. 3 Elektrodové rovnováhy...120 // Elektrody prvního druhu...122 // Elektrody druhého druhu...123 // Elektrody oxidačně-redukční (redoxní)...124 // Elektrody iontově-selektivní...125 // 8. 4 Soustavy za průchodu elektrického proudu...126 // Elektrolýza...126 // Polarizace elektrod, polarografie...127 // 8.5 Koroze...129 // Ochrana proti korozi...129 // 8. 6 Palivové a sekundární články...130 // 9. Elektrické, magnetické a
optické vlastnosti // molekul...131 // 9. 1 Molekuly ve vnějších polích bez výměny energie...131 // Dipólový moment...131 // Molekuly v elektrickém poli...131 // Molekuly v elektromagnetickém poli...135 // 9. 2 Částice v elektromagnetickém poli za výměny energie...138 // Elektromagnetické záření...138 // Absorpce záření...139 // Rotace molekuly...140 // Vibrace molekuly...140 // Excitace elektronů...141 // Magnetické vlastnosti částic...143 // 10. Důležité konstanty...145 // 11. Výsledky...148 // 12. Rejstřík...150 // 4
(OCoLC)1003285525
cnb002906408

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC