Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Třetí vydání
Ostrava : Pavel Klouda - nakladatelství Pavko, 2013
220 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86369-16-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 220 a rejstřík
001461563
Obsah // 1. Biochemický úvod... // Biomolekuly a biogenní prvky Asimilace a metabolismus... // Buňka...10 // Prokaryotní buňka...10 // Eukaryotní buňka...10 // Rostlinná buňka...12 // 2. Od aminokyselin ? proteinům...13 // Aminokyseliny...13 // Rozdělení aminokyselin...13 // Aminokyseliny jako amfolyty...14 // Aminokyseliny a pH prostředí...15 // Stereochemie aminokyselin...16 // Chemické reakce...19 // Jiné aminokyseliny...19 // Peptidová vazba...19 // 3. Proteiny...21 // Peptidy, proteiny a jejich struktura...21 // Primární struktura proteinů...21 // Sekundární struktura proteinů...22 // Helikální struktury...22 // ß-Struktury...23 // Klubka...,...23 // Stužkové modely...23 // Terciární struktura proteinů...23 // Kvartérní struktura proteinů...24 // Fibrilární proteiny...25 // Kolagen...25 // Elastin...26 // Keratin...26 // Globulární proteiny...27 // Denaturace a renaturace proteinů...27 // Dynamika proteinů a jejich regulace...27 // Proteiny podle rozpustnosti...28 // Konjugované proteiny...28 // Analýza proteinů...29 // Analýza koncových skupin...29 // Štěpení disulfidových vazeb...30 // Stanovení obsahu aminokyselin...32 // Určení sekvence...32 // Poloha disulfidových vazeb ...32 // Jiné způsoby určení primární struktury...33 // Stanovení proteinů...33 // ELISA...34 // Syntéza polypeptidů...34 // Proteomika...35 // 4. Enzymy...36 // Názvosloví enzymů a jejich dělení...36 // Oxidoreduktasy...37 // Koenzymy
oxidoreduktas...37 // Transferasy...39 // Hydrolasy...40 // io ío VO // Lyasy ...40 // Izomerasy...40 // Ligasy (synthetasy)...40 // Katalytické mechanismy enzymů...40 // Acidobazická katalýza...40 // Kovalentní katalýza...41 // Katalýza kovovými ionty...42 // Další katalytické mechanismy...43 // 5. Kinetika enzymových reakcí...44 // Úvod ...44 // Model Michaelise a Mentenové...44 // Určení parametrů rovnice Michaelise a Mentenové...46 // Katalytická účinnost...47 // Odlišné kinetické chování...47 // Inhibice...48 // Kompetitivní inhibice...48 // Akompetitivní inhibice...49 // Smíšená a nekompetitivní inhibice...51 // Průběh složitějších enzymových reakcí...52 // Uspořádaná bi-bi-reakce...53 // Náhodná bi-bi-reakce...53 // Ping-pongová bi-bi-reakce...53 // 6. Ovlivnění funkce enzymů...54 // Vliv teploty a pH...54 // Regulace enzymů ve vícestupňových procesech...54 // Regulace koncentrací a zpětnou vazbou...54 // Genetická kontrola enzymů...55 // Zymogeny...56 // Signální molekuly...57 // Receptorové proteiny v cytosolu a jádře...57 // Receptory v povrchu buněk...57 // Hormony člověka...58 // Steroidní hormony...58 // Hormony - deriváty aminokyselin...59 // Peptidové a proteinové hormony...60 // 7. Sacharidy...61 // Cyklické formy...63 // Důležité monosacharidy...65 // Deriváty sacharidů...65 // Aldonové kyseliny...65 // Uranové kyseliny...65 // Alditoly...66 // Laktony...66 // Glykosidy...67 // Další
deriváty sacharidů...67 // Analýza sacharidů...67 // Disacharidy...69 // Polysacharidy...71 // Stavební polysacharidy...71 // Zásobní polysacharidy...72 // Mukopolysacharidy...72 // Glykoproteiny...73 // 8. Fotosyntéza...75 // Rovnice fotosyntézy a elektrony...75 // 4 // Chloroplast...75 // Dvě fáze fotosyntézy...75 // Světelná fáze...76 // Absorpce světla...76 // Necyklický elektronový tok...77 // Cyklický elektronový tok...78 // Bilance fotosyntézy...79 // Temná fáze, Calvinův cyklus...80 // Fotorespirace...81 // Formy fixace C02...81 // 9. Lipidy...83 // Funkce lipidů...83 // Klasifikace a přehled lipidů...83 // Jednoduché lipidy...83 // Glycerol...83 // Mastné kyseliny...84 // Příklady mastných kyselin...85 // Triacylglyceroly...86 // Vosky...86 // Složené lipidy...86 // Sfingolipidy...88 // Glykoacylglyceroly...90 // Odvozené lipidy...90 // Cholesterol...90 // Kalciferoly...91 // Vitaminy E...91 // Ikosanoidy...92 // Biomembrány...94 // Vlastnosti biomembrán...94 // Proteiny v biomembránách...94 // Sacharidy v biomembránách...95 // Transport přes biomembrány...95 // Hnací síly...96 // Kanálové proteiny...96 // 10. Metabolismus...98 // Pojem metabolismus...98 // Organismy podle druhu výživy...98 // Organismy podle zdrojů energie...98 // Organismy podle konečného akceptoru elektronů...98 // Metabolické dráhy...99 // Makroergní sloučeniny...99 // Potřeba ATP...100 // Tvorba ATP...101 // Zásoba ATP...101 // Koloběh energie
- od vody ? vodě...101 // 11. Katabolismus glukosy...103 // Glykolýza...103 // Reakce glykolýzy...103 // Anaerobní obnova NAD* ...107 // Mléčné kvašení...107 // Alkoholové kvašení...107 // Citrátový cyklus...109 // Mitochondrie...109 // Oxidační dekarboxylace pyruvátu...109 // Enzymy a reakce citrátového cyklu... // Transport elektronů... // Redoxní enzymové komplexy... // Člunkové systémy... // Oxidační fosfory láce... // Princip oxidační fosforylace... // Bilance aerobního metabolismu glukosy... // 12. Katabolismus dalších hexos... // Fruktosa... // Mannosa ... // Galaktosa ... // 13. Metabolismus glykogenu... // Rozklad glykogenu (glykogenolýza)... // Biosyntéza glykogenu... // 14. Další metabolické dráhy sacharidů... // Glukoneogeneze... // Biosyntéza laktosy... // Glyoxylátový cyklus... // Pentosový cyklus... // Syntéza glykoproteinů... // 15. Metabolismus lipidů... // Lipoproteiny... // Odbourávání triacylglycerolů... // Lipidy z potravy... // Odbourávání mastných kyselin... // Biosyntéza mastných kyselin... // Biosyntéza triacylglycerolů... // Biosyntéza cholesterolu... // Biosyntéza fosfolipidů... // Odbourávání sfingolipidů... // Ketolátky... // 16. Metabolismus proteinů a aminokyselin // Anabolismus proteinů... // Katabolismus proteinů... // Degradace proteinů z potravy ... // Degradace tkáňových proteinů... // Degradace aminokyselin... // Ureosyntetický cyklus... // Degradace jednotlivých aminokyselin...
// Cesta odbouráváním na pyruvát... // Cesta odbouráváním na oxalacetát... // Cesta odbouráváním na 2-oxoglutarát... // Cesta odbouráváním na sukcinyl-CoA... // Cesta odbouráváním na acetyl-CoA... // Dekarboxylační deriváty aminokyselin... // Poruchy odbourávání aminokyselin... // Biosyntéza aminokyselin... // 17. Metabolismus dalších dusíkatých látek. // Metabolismus nukleotidů... // Metabolismus purinových nukleotidů... // Metabolismus pyrimidinových nukleotidů... // Vznik deoxyribonukleotidů... // Odbourávání nukleových kyselin... // Metabolismus porfyrinů... // ..110 ..114 ..114 ..117 ..118 ..118 ..119 .120 ..120 ..120 ..121 .122 ..122 ..123 ,124 ..124 ..125 ..127 ..128 ..129 130 ..130 .131 .131 .132 .134 .136 .137 .140 .141 .141 142 .142 . 142 .142 .143 .143 // ..146 ..146 .147 .. 147 .148 .150 .152 .153 .153 157 .157 .157 .158 .158 .159 .160 // 6 // Koloběh dusíku v biosféře...161 // 18. Nukleové kyseliny...162 // Úvod ...162 // Umístění nukleových kyselin...162 // Geny a dědičnost...163 // Dominance a recesivita...163 // Autozomy a gonozomy...164 // Genom...164 // Chemické složení nukleových kyselin...165 // Dusíkaté báze...165 // Nukleosidy...166 // Nukleotidy...166 // Komplementarita bází...167 // Dvoušroubovice DNA...168 // Replikace DNA...169 // Princip replikace...169 // Základní kroky replikace...169 // Další charakteristiky replikace...170 // Transkripce...171 // Princip transkripce...171 // Transkripce
u prokaryot...172 // Transkripce a její regulace u eukaryot...173 // Translace...174 // Genetický kód...174 // Mutace...175 // Transferová RNA...175 // Ribozomy...176 // Fáze translace...177 // Přenos proteinů...179 // Transpozony...180 // Transpozony II. třídy...180 // Transpozony I. třídy - retrotranspozony...180 // Transpozony a mutace...181 // Význam transpozonů...181 // Genové techniky...181 // Izolace nukleových kyselin...182 // Fragmentace DNA...182 // Hybridizace DNA a DNA sondy...184 // DNA čipy...184 // Syntéza oligonukleotidů...184 // Polymerasová řetězová reakce...185 // Reverzní transkripce...186 // Sekvenování DNA...186 // Klonování DNA...188 // 19. Sekundární metabolity...190 // Glykosidy...190 // Příklady...190 // Taniny...192 // Funkce a význam taninů...193 // Alkaloidy...193 // Rozdělení...194 // Příklady...194 // Terpeny...197 // Monoterpeny (C10)...198 // Seskviterpeny (C15)...199 // Diterpeny (C20)...199 // Triterpeny (C )...199 // Tetraterpeny (C )...199 // Polyterpeny (C„)...200 // Flavonoidy...200 // Biologické pigmenty...201 // Rozdělení a příklady...201 // Růstové regulátory...203 // 20.Xenobiochemie...204 // Xenobiotika...204 // Příklady xenobiotik...204 // Biotransformace xenobiotik...205 // Rejstřík...208 // Doporučená a použitá literatura...220 // 8
(OCoLC)859739466
cnb002484943

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC