Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Ústí nad Orlicí : Oftis ; Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2014
225 stan : noty, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7405-357-3 (Oftis ; brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 194-199, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001461620
Obsah // Poděkování...3 // Úvod...7 // 1. Klasicismus z pohledu klavíristy...9 // 2. Klasicismus z pohledu klavírního pedagoga...21 // 2.1. Pedagogický repertoár v klasicistním stylu...25 // 2.2. Dostupnost hudebních materiálů českých klasiků...28 // 3. Češi a klasicismus...30 // 4. Jiří Antonín Benda...34 // 4.1. Sonátová tvorba J. A. Bendy...35 // 4.1.1. Sonatiny...35 // 4.1.2. Sonáty...37 // 5. Josef Antonín Štěpán...41 // 5.1. Sonátová tvorba J. A. Štěpána...41 // 5.1.1. Josef Antonín Štěpán - Composizioni per piano - 1...díl...42 // 5.1.2. Josef Antonín Štěpán - Composizioni per piano - 2. díl...45 // 6. František Xaver Dušek...48 // 6.1. Sonátová tvorba F. X. Duška...49 // 6.1.1. Vydané sonáty a sonatiny F. X. Duška...49 // 6.1.2. Výběr z rukopisů Duškových sonát...51 // 7. František Xaver Brixi...54 // 7.1. Klavírní tvorba F. X. Brixiho...54 // 8. Josef Mysliveček...58 // 8.1. Sonáty a divertimenta J. Myslivečka...59 // 9. Jan Křtitel Vaňhal...63 // 9.1. Vaňhalovy sonáty a sonatiny...64 // 9.1.1. Novodobá vydání...65 // 9.1.2. Staré tisky...74 // 9.1.3. Kroměřížské rukopisy...79 // 9.2. Další pedagogická díla J. Kř. Vaňhala...92 // 10. Leopold Koželuh ...94 // 10.1. Sonáty L. Koželuha...95 // 11. František Antonín Bečvařovský...100 // 11.1. Sonatiny a sonáta F. A. Bečvařovského...101 // 12. Pavel Vranický...106 // 12.1. Sonáty P. Vranického...106 // 13. Josef Jelínek...113
// 13.1. Sonáty J. Jelínka...113 // 14. Jan Ladislav Dusík...117 // 14.1. Sonatiny a snazší sonáty J. L. Dusíka...119 // 14.2. Další Dusíkový skladby a jejich možné uplatnění v klavírní výuce...124 // 14.3. Souborné vydání Dusíkových klavírních sonát...127 // 15. Vojtěch Jírovec...129 // 5 // 15.1. Sonátová tvorba V. Jírovce...131 // 16. František Ignác Louská...136 // 16.1. Sonátová tvorba F. I. Lousky...136 // 17. Josef Lipavský...160 // 17.1. Sonátová tvorba J. Lipavského...160 // 18. Ján Jozef Rosier...170 // 18.1. Vybrané klavírní skladby J. J. Röslera...170 // 19. Václav Jan Tomášek...174 // 19.1. Sonátová tvorba V. J. Tomáška...175 // 19.1.1. Výběr z Tomáškových sonát...177 // 19.2. Výběr z variací...183 // 20. Dušek nebo Dusík?...186 // Závěr...188 // Summary...191 // Použité informační zdroje...194 // Seznam zkratek a značek...200 // Seznam příloh...201 // Příloha č. 1...202 // Příloha č. 2...203 // Příloha č. 3...212 // Příloha č. 4...213 // Příloha č. 5...214 // Příloha č.6...218 // Příloha č. 7...219 // Příloha č. 8...220 // Příloha č. 9...221 // Jmenný rejstřík skladatelů...222 // 6
(OCoLC)903089175
cnb002631809

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC