Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Hradec Králové ; Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, 2014
143 stran : ilustrace, noty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7405-350-4 (Oftis ; brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 135-137, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001461621
Obsah // Předmluva...7 // 1 „Antonín Dvořák v písni“...8 // 2 Cypřiše ...11 // 2.1 Vznik cyklu a úpravy jeho textových předloh...11 // 2.1.1 Od Cypřišů к Písním, op. 2 a Písním milostným, op. 83 -okolnosti vzniku cyklů...11 // 2.1.2 К úpravám textových předloh Čtyř písní, op. 2 a Písní milostných, op. 83...12 // 2.1.3 Původní Cypřiše a analyzované písňové cykly...12 // 2.2 Písně, op. 2 - analýza jednotlivých písní...13 // 2.2.1 Vy vroucí písně, spějte...13 // 2.2.2 Ó, byl to krásný, zlatý sen...18 // 2.2.3 Mé srdce často v bolesti...22 // 2.2.4 Na horách ticho, v údolí ticho...27 // 2.3 Písně milostné, op. 83 - analýza jednotlivých písní...31 // 2.3.1 Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí...31 // 2.3.2 V tak mnohém srdci mrtvo jest...35 // 2.3.3 Kol domu se teď potácím...39 // 2.3.4 Já vím, že v sladké naději...43 // 2.3.5 Nad krajem vévodí lehký spánek...47 // 2.3.6 Zde v lese u potoka...50 // 2.3.7 V té sladké moci očí tvých...55 // 2.3.8 Ó, duše drahá, jedinká...59 // 2.3.9 Obsahová stránka analyzovaných cyklů...62 // 3 Cigánské melodie, op. 55...64 // 3.1 Vznik cyklu a úpravy jeho textových předloh...64 // 3.1.1 Okolnosti vzniku cyklu...64 // 3.1.2 К historii Heydukových básnických textů...65 // 3.2 Analýza jednotlivých písní...67 // 3.2.1 Má píseň zas mi láskou zní...67 // 3.2.2 Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní...71 // 3.2.3 A les
je tichý kolem kol...75 // 3.2.4 Když mne stará matka...79 // 3.2.5 Struna naladěna...82 // 3.2.6 Široké rukávy...85 // 3.2.7 Dejte klec jestřábu...88 // 3.2.8 Obsahová stránka cyklu...91 // 4 Biblické písně, op. 99...92 // 4.1 Vznik cyklu, úpravy žalmů a jejich místo ve Starém zákoně..92 // 4.1.1 Antonín Dvořák a jeho vztah к Bohu...92 // 4.1.2 Okolnosti vzniku cyklu...92 // 4.1.3 К úpravám textových předloh Biblických písní...93 // 4.1.4 Starozákonní Hospodin - Bůh patriarchů...94 // 4.2 Analýza jednotlivých písní...97 // 4.2.1 Oblak a mrákota jest vůkol Něho...97 // 4.2.2 Skrýše má a pavéza má Ty jsi...101 // 4.2.3 Slyš, ó Bože! slyš modlitbu mou...104 // 4.2.4 Hospodin jest můj pastýř...108 // 4.2.5 Bože! Bože! Píseň novou...111 // 4.2.6 Slyš, ó Bože, volání mé...114 // 4.2.7 Při řekách babylonských...118 // 4.2.8 Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou...121 // 4.2.9 Pozdvihuji očí svých к horám...124 // 4.2.10 Zpívejte Hospodinu píseň novou...126 // 4.2.11 Obsahová stránka cyklu...130 // Závěr...131 // Resumé...133 // Summary...134 // Literatura...135 // Příloha...138 // Jmenný rejstřík...142
(OCoLC)904578627
cnb002626245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC