Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Zvon, 1990
126 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7113-024-9 (brožováno)
5000 výtisků
Obsahuje bibliografické odkazy
001461634
OBSAH // Úvod // Jděte i vy na mou vinici (7) // Potřeby současného světa: Proč zde stojíte celý den nečinně (10) // _ Sekularismus a potřeba náboženství (12) // Člověk: ponížená i povýšená důstojnost (12) // Konflikty a mír (14) // Ježíš Kristus, naděje lidstva (15) // První kapitola // JÁ JSEM VINNÝ KMEN, VY JSTE RATOLESTI Důstojnost laiků v tajemství církve // Tajemství vinice (18) // Kdo jsou laici (19) // Křest a novost křesťanské skutečnosti (20) // Boží děti v jediném Synu (20) //  Jedno tělo v Kristu (21) // Živý a svátý chrám Ducha (22) // Účast na kněžském, prorockém a královském úřadu Ježíše Krista (22) // Laikové a časný charakter (25) // Povolání ? svatosti (27) // Dojít ke svatosti ve světě (29) // Druhá kapitola // MY VŠICHNI JSME RATOLESTI JEDNOHO VINNÉHO KMENE Účast laiků na životě ve společnosti církve // Tajemství církve jako společnosti (34) // Koncil a ekleziologie inspirované myšlenkou společenství (35) Organické společenství - rozdílnost a komplementárnost (36) Úřady a charismata - dary Ducha církvi (38) // Úřady odvozené z kněžského svěcení (39) // Služby, úkoly a funkce laiků (40) // Charismata (43) // Účast laiků na životě církve (44) // Farnost (46) // Apoštolská angažovanost ve farnosti (48) // Různé způsoby účasti na životě církve (49) // Individuální formy účasti (49) // Společenské formy účasti (50) // Kritéria církevnosti
pro laická sdružení (52) // Služba pastýřů společenstvím (54) s // Třetí kapitola // URČIL JSEM VÁS ? TOMU, ABYSTE ŠLI A NESLI OVOCE Spoluodpovědnost laiků za církev a její poslání // Misionářské společenství (58) // Zvěstovat evangelium (59) // Udeřila hodina nové evangelizace (60) // Jdětě do celého světa (62) // Žít evangelium ve službě lidem a společnosti (64) Podporovat důstojnost člověka (65) // Úcta ? nedotknutelnému právu na život (67) // Svoboda vzývat Boží jméno (69) // Rodina, první prostor sociální angažovanosti (71) // Láska - duše a základ solidarity (72) // Všichni jsou objekty i subjekty politiky (73) // Postavit člověka do středu hospodářsko-sociálního života (77) Evangelizovat kulturu (79) // Čtvrtá kapitola // DĚLNÍCI NA VINICI PÁNĚ Dobří správcové mnohotvárné milosti Boží // Různost povolání (84) // Mladí lidé - naděje církve (85) // Děti a Boží království (86) // Staří lidé a dar moudrosti (87) // Ženy a muži (88) // Antropologické a teologické základy (90) // Poslání v církvi a ve světě (92) Spolupřítomnost a spolupůsobení mužů a žen (95) Nemocní a trpící (97) // Obnovená pastorační činnost (98) // Životní stavy a povolání (100) // Různá povolání laiků (101) // Pátá kapitola // ABYSTE NESLI HOJNĚJŠÍ OVOCE Výchova a vzdělávání laiků // Neustálé dozrávání (104) // Objevit a žít vlastní povolání a poslání (105)
// Celostná formace ? jednotě života (106) // Aspekty výchovy a vzdělání (107) Spolupracovníci Boha, skutečného vychovatele (108) // Další oblasti výchovy (110) // Vzájemně přijímaná a dávaná formace (112) // _...Výzva,a modlitba (113) // Poznámky (117) - Biblické zkratky (125)
(OCoLC)39426133
cnb000056718

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC