Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003
233 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 80-246-0602-X (brožováno)
Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Monographia, ISSN 0567-8269 ; 142
500 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 211-220, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé resumé
001461652
Obsah // Úvodní poznámka ... 9 // „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti... 11 // Vícejazyčnost lidského světa (11) — Vícejazyčnost a texty (12) — Vícejazyčnost a cizojazyčnost (13) — Jednojazyčnost a vícejazyčnost literatury (14) — Výzkumy vícejazyčnosti v literatuře (15) — К dějinám vícejazyčnosti v literatuře (19) // — Komunikační zvrstvení uměleckého textu a vícejazyčnost (24) — Podavatel (25) // — Adresát (26) — Adresát v textu a podmínky recepce (31) — Znaková povaha vícejazyčné sekundární komunikace (34) — Základní formy vícejazyčnosti (35) // — Speciální formy vícejazyčnosti (37) — Funkce vícejazyčnosti (40) — Vícejazyčnost, hodnoty a asociace (44) — Rozvržení dalšího výkladu (46) // II. Jazykové konstrukce a simulace ... 47 // Kropoto varmi? Smyšlené jazyky a umělecký text ... 47 // Podoby smyšlených jazyků (47) — Smyšlenost a cizost (48) — Výraz a význam (50) // - Smyšlený jazyk a přístupnost vyjádření (52) // Jiří Gruša: Mimner aneb Hra o smrďocha... 54 // Situace cizince (54) — Snahy o porozumění (54) — Smyšlený jazyk a výstavba textu (56) // 11.2. Humr scépeň kámoš. Simulace cizích jazyků v uměleckém textu ... 57 // Podoby simulace (57) // Ladislav Smoljak — Zdeněk Svěrák: Vražda v salonním coupé... 59 // Pseudomaďarština (59) — Mistrova technika (60) // К vícejazyčnosti v novodobé české literatuře...61 // „Ich rozumíš schon.“ Vícejazyčnost v české literatuře devatenáctého století 61 // Determinanty vícejazyčnosti (61) — Vícejazyčné texty (62) // Jan Nepomuk Štěpánek: Cech a Němec... 63 // Hledání koexistence (63) — Nerovnováha (63) — Dvojí poselství hry (64) // - Ubohý Aron (65) // Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka... 65 //
Jazyková mnohotvárnost (65) — Komické efekty (66) — Hodnotová protíkladnost jazyků (67) — Diferenciace jazyka postav (67) — Výsměch a kritika (69) // Exkurs I. Ladislav Smoljak: Hymna... 69 // Problematizace Fidlovačky (70) — Odmítnutí jazykové separace (71) // 5 // Václav Kliment Klicpera: Ptáčník... 72 // Výsměch „němčení“ (72) — Požadavek jazykové homogennosti (73) // František Jaromír Rubeš: Pan amanuensis na venku... 73 // Nobilitující němčina (74) — Cizost ve druhém plánu (74) // Alois Jirásek: Filozof ská historie... 75 // Progresivnost a konzervativnost (75) — Diskurs o kultuře (76) // Exkurs II. Vladimír Macura: Ten, který bude... 76 // Vícejazyčnost v postmoderním textu (76) — Opakování (77) — Hry a intertextové vztahy (78) — Skepse vůči češtině, sepětí s němčinou (78) — Širší kontexty (79) // Karel Sabina: Oživené hroby... 80 // Omezená vícejazyčnost (81) — Atmosféra a charakterizace (82) // — Absence němčiny (82) // Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar... 83 // Italské prostředí (83) — Pozice dalších jazyků (84) — Zvuk řeči (85) // Ignát Herrmann: U snědeného krámu... 86 // Oscilace mezi češtinou a němčinou (86) — Hodnotová diferenciace (87) // Antal Stašek: V temných vírech, Na rozhraní... 87 // Podoba románů (88) — Národnostní protiklad (88) — Další opozice (89) // — Úlohy němčiny (90) // Vícejazyčnost v literatuře devatenáctého století (91) // 111.2. „Unterschrift, vopice, to je podpis.“ Vícejazyčnost v české próze // o první světové válce... 92 // Švejk a ti druzí (92) // Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války... 93 // Vícejazyčnost a historická zakotvenost románu (93) — Různojazyční mluvčí (95) // — Pozice němčiny (96) — Vojáci a velitelé, Češi a Němci (98) — Orálnost (99) //
Texty v textu (100) - Další funkce němčiny (101) // Karel Vaněk: Švejk v ruském zajetí a v revoluci... 102 // Pokračování románu (102) — Dokončení čtvrtého dílu (102) — Podoby ruštiny (103) // — Nerozumění a nedorozumění (104) — Expanze ruských výrazů (106) // — Další jazyky (106) - Vaněk a Hašek (107) // Jaromír John: Večery na slamníku... 107 // Výstavba povídek (107) - Armáda a němčina (108)- Hlasy Balkánu (111) // Jan Václav Rosůlek: Cemožlutý mumraj... 111 // Svědectví a obžaloba (112) — Nadřízení a podřízení (112) — Postavení italštiny (114) // — Jazyky kultury (115) // Karel Poláček: Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno.. 115 // Pentalogie o okresním městě (115) — Cizost cizích jazyků (115) — Armáda a boj (116) — Stereotypy (119) — Další podoby vícejazyčnosti (119) // Vícejazyčnost v české próze o první světové válce (120) // 111.3. „Poněvač hír vír in Keneda.“ Vícejazyčnost v české exilové próze...121 // Reflexe exilové zkušenosti v české próze (121) // Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší... 122 // Vícejazyčnost románu (122) — Pásma a složky (123) — Přizpůsobení a jeho reflexe (127) — Čizojazyčná komunikace (131) — Jazyky a hodnoty (132) // — Pozice latiny (134) — Mnohotvárnost vícejazyčnosti v Příběhu (135) // Josef Škvorecký: Návrat poručíka Borůvky... 136 // Změna vypravěče (136) — Čeština místo angličtiny (136) // 6 // Josef Škvorecký: Ze života exilové společnosti... 137 // Stylizace povídek (137) — Rysy Derekovy řeči (138) // Josef Škvorecký: Povídky z rajského údolí... 140 // Postavení vypravěče (140) — Konfrontace češtiny a angličtiny (140) // — Evokace a přejímky (141) // Vlastimil Třešňák: Klíč je pod rohožkou ... 142 //
Podoba románu (142) — Vícejazyčnost v biografickém pásmu (143) // — Cizojazyčné prostředí (143) — Charakterizace (145) — Babylon (146) // — Variace, analogie a ekvivalence (147) // Jan Novák: Striptease Chicago... 149 // Na rozhraní kultur a jazyků (149) — Řečová diferenciace (150) // Lubomír Martínek: Linka č. 2... 151 // Topografie místo kauzality (151) — Funkční zatížení vícejazyčnosti (151) // — Multietničnost a cizost (152) // Iva Pekárková: Kulatý svět... 153 // Změtení jazyků (153) — Hybridizace (154) — My a oni (154) // Iva Pekárková: Dej mi ty prachy... 155 // Angličtina a čeština v komunikaci (155) — Angličtina a cizinci (156) // Vícejazyčnost v exilové próze (157) // Vícejazyčnost: autoři a texty... 158 // „Hábnzí dý mňau - dý kос?“ К vícejazyčnosti v románech Karla Matěje Čapka Choda... 158 // Jazyková mnohotvárnost (158) // Turbina... 159 // Charakterizace a ironie (159) — Reakce na cizojazyčnost (161) // Antonín Vondrejc... 161 // Jazyková napětí (161) — Vysoké a nízké (163) — Klasické jazyky (164) // IV.2. Sind es Rosen, gelbe Rosen? Vícejazyčnost v próze // Jakuba Demla Zapomenuté světlo... 165 // „Chrlený“ text (165) — Různojazyčné citáty (165) — Ironičnost a asociace (167) // Jazyky a jejich sféry (168) — Mezi jazyky (168) // „Krupař Vantoch, do you remember?“ Román Karla Čapka // Válka s Mloky jako vícejazyčný text... 170 // Heterogennost románu (170) — Žánrové charakteristiky a proměny vícejazyčnosti (171) — Vícejazyčnost a dokumenty (174) — Dynamizace děje a oslabení vícejazyčnosti (176) // „Kchén lojd ic.“ Vícejazyčné texty Jana Kresadla... 176 // Radost z vícejazyčnosti (176) — Interakce s adresátem (177) — Strukturace a smysl textů (178) — Hodnotová vázanost vícejazyčnosti (180)//Zvláštní determinace vícejazyčnosti... 183 //
„Mašíren marš, án, coó!“ К vícejazyčnosti v literatuře pro děti a mládež... 183 // Vícejazyčnost a nedospělý adresát ... 183 // A. Vícejazyčnost v pohádkách ... 184 // Václav Čtvrtek: Rumcajs... 184 // Evokace a signalizace vícejazyčnosti (184) — Vícejazyčnost a svět minulosti (184) //Konotace a výrazové kvality (185) // B. Vícejazyčnost jako součást výchovy... 187 // Marie Majerová: Bruno ... 187 // Výzva к toleranci (187) — Úsporná vícejazyčnost (187) — Determinanty tolerance (188) // Jan Zábrana: Táňa a dva pistolníci... 190 // Podpora zájmu o ruštinu (190) — Komolení ruštiny (191) — Dominance ruštiny (192) // C. Vícejazyčnost a dobrodružná próza... 192 // Otakar Batlička: Na vlnách oávahy a dobrodružství... 192 // Prózy Otakara Batličky (192) — Dějovost a poučování (193) — Několikerá cizost (194) // Luávík Souček: Krotitelé ďáblů... 195 // Exotické reálie (195) — Přibližování cizosti (196) // Vladimír Henzl: Přiznejte se, kapitáne... 196 // Překlady a vysvětlení (196) — Mezinárodnost a dynamičnost (197) // My madness is můj hrad. К vícejazyčnosti v nové české poem... 198 // Příznakovost vícejazyčnosti v poezii (198) — Vícejazyčnost, subjekty a hodnoty (199) // — Vícejazyčnost, asociace a hry (200) — Vícejazyčnost a prožitek cizosti (203) // Ivan Blatný: Pomocná škola Bixley... 204 // Skutečná vícejazyčnost (204) — Mezijazykové přechody (205) — Minulost a současnost (206) — Asociační procesy (206) // Jiří Gruša: Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto... 208 // Pobyt jinde (208) — Vícejazyčnost a intertextové vztahy (208) // Prameny... 211 // Literatura... 215 // Bibliografická poznámka... 221 // Jmenný rejstřík... 223 // Věcný rejstřík ... 227 // „Also: nazdar! Aspekte der textuellen Mehrsprachigkeit. Zusammenfassung 231
(OCoLC)54903365
cnb001247717

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC