Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : C.H. Beck, 2017
xxi, 443 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-647-0 (brožováno)
Právní instituty
Obsahuje bibliografii na stranách 432-440, bibliografické odkazy a rejstřík
001461660
Obsah // O autorech... // Seznam použitých zkratek // .V // XIX // Úvodem // 1 dii Veřejná správa a subjektivní práva // (správní činnost a ochrana subjektivních práv)... // Veřejná správa jako činnost... // Subjektivní práva ve veřejné správě, jejich ochrana // a role správního řádu v ní... // Zneužití subjektivních práv... // Role správního práva procesního coby prostředku ochrany subjektivních práv (nejen z polské perspektivy)... // 7 // 9 // 18 // 25 // 30 // 2. díl Systém ochrany subjektivních práv ve veřejné správě // 41 // I. Evropské aspekty ochrany subjektivních práv... // Evropeizace ochrany subjektivních práv // ve veřejné správě... // Správní řád Evropské unie jako nástroj ochrany subjektivních práv a správní rozhodnutí v návrhu správního řadu Evropské unie ReNEUAL a v usneseni Evropského parlamentu // o otevřené, účinné a nezávislé správě Evropské unie... // Ochrana subjektivních práv ve správním právu Evropské unie... Procesní záruky ochrany subjektivních práv v evropském správním právu s důrazem na právo být slysen... // 43 // 45 // 62 // 68 // 82 // II. // Obecné prostředky ochrany subjektivních prav... // Principy dobré správy a základní zásady činnosti správních orgánů (nejen) jako nástroj ochrany subjektivních práv.. // ? obecným prostředkům ochrany subjektivních práv... // Veřejný ochránce práv jako nástroj ochrany subjektivních práv...
// 89 // 91 // 104 // 110 // XV // Obsah // III. Specifické prostředky ochrany subjektivních práv... // Ochrana subjektivních práv ve správním řízení, zejména // při dokazování... // Správní rozhodnutí jako nástroj ochrany subjektivních práv. Odůvodnění správního rozhodnutí jako součást systému // prostředků ochrany subjektivních práv... // Ochrana subjektivních práv a opravné prostředky // ve správním řízení... // Efektivnost působení řádných opravných prostředků // jako nástroje ochrany subjektivních práv... // Odvolání... // Rozklad... // Mimořádné opravné a dozorčí prostředky... // Porovnávací pohľad na ochranu subjektívnych práv // v správnom konaní v SR a v CR... // Množstvo opravných prostriedkov a ochrana // subjektívnych práv... // Odpovědnost za škodu jako prostředek ochrany // subjektivních práv... // Vady správního rozhodnutí z pohledu prostředků ochrany // subjektivních práv... // Nicotnost rozhodnutí z pohledu ochrany subjektivních práv Ochrana subjektivních práv při vydávání // tzv. jiných úkonů... // Ochrana subjektivních práv v procesních postupech // týkajících se závazných stanovisek... // Charakteristika závazných podkladů pro vydání rozhodnutí // a možnost ochrany subjektivních práv účastníků... // Veřejnoprávní smlouvy // a ochrana subjektivních práv... // Opatření obecné povahy a ochrana subjektivních práv... // Ochrana subjektivních
práv při faktických úkonech... // Ochrana subjektivních práv proti normativním // správním aktům... // Opatření na ochranu subjektivních práv jednotlivce v případě jejich porušení tvorbou správního práva — polský pohled... // 115 // 117 // 125 // 134 // 140 // 144 // 152 // 163 // 180 // 186 // 199 // 206 // 217 // 225 // 234 // 241 // 250 // 253 // 260 // 274 // 290 // 302 // IV. Odvětvové prostředky ochrany subjektivních práv...311 // Ochrana subjektivních práv v cizinecké a azylové agendě...313 // Ochrana subjektivních práv v samosprávě...326 // Ochrana subjektivních práv ve správním trestání v kontextu // nové právní úpravy...340 // Řádné opravné prostředky ve správním právu trestním...346 // Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě...354 // XVI // Obsah // Ochrana subjektivních práv v řízení ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů...357 // 3. díl Pohledy na ochranu subjektivních práv // ve veřejné správě... 367 // Zamyšlení nad ochranou subjektivních práv ve veřejné správě // pohledem správního orgánu druhého stupně...369 // Ochrana subjektivních práv ve veřejné správě pohledem // Veřejného ochránce práv...378 // Ochrana subjektivních práv ve veřejné správě // pohledem správního soudnictví...382 // Význam a smysl správního soudnictví // ve vztahu ? veřejné správě...391 // Ochrana práv ve veřejné správě // pohledem ústavního
soudnictví...401 // Ochrana subjektívnych práv v rámci „iných“ procesov a foriem činnosti orgánov verejnej moci v konaní pred // Ústavným súdom Slovenskej republiky...408 // Alternativní řešení sporů ve správním právu — významný krok vpřed pro větší spokojenost občanů, nebo trojský kůň pro právní stát?...419 // Závěr...427 // Použitá literatura...432 // Věcný rejstřík...441 // XVII
(OCoLC)1005711080
cnb002896013

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC