Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2009.


ISBN 978-80-7106-978-2
001461662
1 Ráz Leninovy diktatury -- Engels o ruské revoluci Lenin a Tkačev Leninova strategie-Vliv Clausewitzův Kritika Leninových projevů Feudální socialismus Umění využít spojence’ -- 2 Ruská demokracie a listopadový převrat -- Obava z reakce spojencem bolševiků Zakročení VIKŽELu VIK-ŽEL prostředkuje Pokus o všesocialistickou vládu Bolševici na ústupu Lenin maří koalici Neshody v bolševické straně Lenin vítězí nad VIKZELem Zákaz buržoazního tisku Eseři proti Leninově samovládě Leninova replika Gorkij proti Leninovi-Diktatura občana Lenina Gorkij o Leninově aristokratismu-Polemika Gorkého s „Pravdou" -- 3 Rozvrácení strany socialistů revolucionářů -- Leninův pokus o sověty batraků Leví eseři Konference socialistů revolucionářů Černov a Lenin Sloučení rolnických a dělnických sovětů Řeč Spiridonové Rozehnání petrohradské městské rady Protest eserů Volby do Ústavodárného shromáždění-Volební porážka bolševiků II. sjezd rolnických sovětů Zatčení kadetských poslanců Bouře proti Leninovi na sjezdu rolnických sovětů Leninova obrana Cernov proti Leninovi Nedůslednost levých eserů Konečný rozkol eserské strany -- 4 Výzva k míru jako revoluční pochodeň -- Agitace heslem mír Trockij v ministerstvu zahraničí Sabotáž úřednictva Uveřejnění tajných dokumentů Sesazení generála Duchonina Revoluce a armáda „K národům válčících zemí"-Naděje v evropskou revoluci Počátky
jednání v Brestu Proklamace Trockého Druhé jednání v Brestu Leninovy teze o míru-Socialismus výš než zájmy národa Nové poslání ruské revoluce -- 5 Ústavodárné shromáždění -- Obrana proti násilí Kolísání v bolševické straně Nový protest Maxima Gorkého Krvavé potlačená demonstrace Zahájení -- Ústavodárného shromáždění Deklarace sovětské vlády Volba předsedy Omyl socialistů revolucionářů Řeč Černova Řeč Ce-reteliho Reě Skvorcova-Stepanova Odchod bolševiků a levých eserů Ústavodárné shromáždění rozehnáno Lenin o Ústavo-dárném shromáždění -- Počátky diktatury nad sověty -- Lenin o revolučním násilí Úkoly Ruska v světové revoluci Mar-tov proti násilí-Jiné výtky opozice Kritické glosy Gorkého-Lenin o sovětech Rožkov o sovětech Naděje v pomoc Západu -- I Brestský mír -- Protest Trockého Boj o mír v ústředním výboru bolševické strany Vítězí formule Trockého Blouznění o německé revoluci-„Přicházísvětová revoluce" „Dobře jsi ryl, starý krtku" Výzva petrohradského sovětu Odchod z Brestu Německá ofenziva-Nový spor o mír v bolševické straně Lenin konečně vítězí Bouře proti Brestu „Potupnéfinále" „Ukřižované Rusko" Přijmout pomoc Francie? „0 revoluční frázi" Německé podmínky přijaty -- 8 Oiktatura politické strany a jednotlivce -- „Mír nebo válka?" VIL sjezd bolševické strany Učte se u Němce kázni Opoziční řeč Bucharinova
Vydat zemi, vyhrát čas Odpovědna notu prezidenta Wilsona IV sjezd sovětů o brestském míru Lenin pro „tylžský" mír Odpor levých eserů a menše-viků Násilné umlčení opozice Ultimátum levých eserů Po ratifikaci míru Změna názvu bolševické strany Ustup před odborníky Proti kolektivní správě Ostrá diktatura pro ne-ukázněné Lup naloupené Leví komunisté proti samovládě-0 levém dětinství Vláda v rukou jediné strany -- 9 Konec opozice v sovětech -- Bolševici a československé legie Socialismus je více než stát-Útoky opozice proti Leninovi VCIKo srážce s Čechoslováky Leninova řeč „o hladu " Počátky válečného komunismu Diktatura nad proletariátem Vyloučení eserské a menševické opozice ze sovětů Opozice levých eserů Leví eseři obětí politického manévru Zápas o rolnické zástupce Rezoluce levých eserů Jejich povstání proti sovětské vládě Konec levých eserů -- 10 Naděje v německou revoluci -- Zdatnost bolševické strany Leninův „List americkým dělníkům" Jeho obrana teroru Atentáty na Lenina a Urického-Lenin a Kautsky Kautsky o bolševické diktatuře Proletářská revoluce a renegát Kautsky Odnětí volebního práva v sovětském Rusku výjimkou Vše pro revoluci v Německu Bolševismus světovou teorií Naděje v Karla Liebknechta Stěklovovo „Hosan-na" Odpor proti bolševismu v Německu Anulování brestského míru Proklamace k osvobozeným národům Německo a sověty Leninova
stať „O demokracii a diktatuře" Feudální prvky v leninismu Bolševická diktatura univerzálním vzorem -- 11 Třetíi internacíonála a hegemonie bolševické straní -- Výzva k založení III. internacionály Leninův „List k dělníkům evropským a americkým"-I. kongres Kominterny Obrat Gorkého Bucharin o bolševismu Moskva učitelem Evropy Program III. internacionály Její manifest VIII. sjezd bolševické strany-Lenin o revoluční taktice Opozice proti Leninovu diktátorství-Vliv prostředí na bolševickou vládu Vláda oligarchie Elita dělnické třídy Nezdar sovětů mimo Rusko Bolševici stranou privilegovanou Vládne bolševická strana, nikoli sověty -- 12 Ústup před rolnickým stavem -- Dělnické oddíly ve vesnicích Vývbory chudiny Odpor rolníků proti rekvizicím Obrat v politice na venkově Leninův výklad o socializaci venkova Podpora umírněných socialistů Stanovisko socialistů revolucionářů „Rolnická bratrstva " Socialisté revolucionáři proti „bílým" Stanovisko menŠeviků Proti násilnému svržení bolševiků Opozice umírněných socialistů na VII. sjezdu sovětů Požadavky menševické strany V Rusku není vláda sovětů Leninova replika na řeč Martova Komunisty nelze rychle rodit -- 13 Teoretická obrana sovětského režimu -- „Třetí internacionála a její místo v historii" — StaťKautského „Slované a revoluce " Doslov „Iskry" k stati Kautského Ramsay Macdonald proti Leninovi Leninova replika
Obrana bolševické formy vlády Lenin se dovolává Petra Velikého Odpověď Otto Bauerovi IX. sjezd bolševické strany O buržoazní odborníky-Výtky „ Opozice demokratického centralismu " Proti samovládě -- „Geniální oligarchie" Bolševická strana nejvyšším orgánem-Revoluce proti lenivosti Opozice hájí kolektivní vládu Osinskij o Leninově roli v bolševické straně Kázeň a oddanost straně -- 14 Lenin a komunismus v západní Evropě -- „Dětská nemoc levičáctví v komunismu" Dvojí dětinství Leninův machiavelismus Jeho odpor k sociologii Lenin a Pobědo-noscev Vojenský útok na západní Evropu Bolševická strana jako rytířský řád Vzor pro všechny komunistické strany Námitky západních socialistů Leninův „List anglickým a německým dělníkům" Pánovitost vůdců Kominterny -- 15 Boj s „dělnickou opozicr -- Brožura Kollontajové Požadavek podělničení bolševické strany-Dělnická opozice první bolševickou sektou Spor o odborové svazy Boj s dělnickou opozicí na X. sjezdu bolševické strany-Umění se přizpůsobit Bucharin o výsadách dělnické třídy-Leninova definice „úchylky" Zákaz tvořit opoziční frakce -- 16 Nová hospodářská politika a další boj s opozicí -- Lenin o koncesích kapitálu Koncese a zahraniční politika-Menševická opozice na VIII. sjezdu sovětů Vrchol hospodářské krize Vzpoura v Kronštadtě Lenin o NEPu Zostřený boj proti socialistickým stranám Státní kapitalismus
Námitky Sljap-nikova, Lenina a Preobraženského III. kongres Kominterny-Revoluce žádá oběti Námitky německých komunistů Kacířství Mjasnikova Leninův list Mjasnikovi Svoboda tisku by byla sebevraždou bolševické strany Žaloba „dvaadvaceti" Dělnická opozice proti NEPu Lenin proti Sljapnikovi Martov v Německu Menševická emigrace hájí sovětský stát „Socialistický věstník" o konci bílých „Nové časy, staré omyly" Lenin o nové taktice Vyčištění „Augiášových chlévů" Nová filosofie revoluce Bolševická pružnost Omyly ’a neomylnost -- 17 Od pansovetské Evropy k novému Bušku -- Nová hesla Kominterny Sověty a Společnost národů Čičerinpíše Wilsonovi Lavírování a manévrování Hospodářská blokáda-Politika Lloyda Georga-Janovská konference Sovětsko-německá -- dohoda v Rapallu Poslední veliká Leninova řeč Zájmy sovětského státu nad zájmy Kominterny Trockij hájí změny taktiky-Bucharinův jezuitismus „Bojkot války" je fráze Lenin o válce -- 18 Vláda teokraticko-soclalistického řádu -- „Méně, ale lépe" Lenin o ruské revoluci Leninova polemika se Suchanovem Ruská revoluce je variantou Probuzení národa Bolševický feudalismus Význam „čistky" Bolševická církev Patnáct přikázání Zinověva Nesnášenlivost Leninismus Leninova nemoc a smrt -- 19 Závěrečná úvaha -- Poznámky -- Česká historiografie o Rusku a Jan Slavík -- DOSlOV PO 80 leteCh (Václav Veber) -- Česká historiografie
Ruska Evropa roku 1935 Meziválečná historiografie o Leninovi Umlčený Jan Slavík: střípky životopisu Poznámky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC