Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015
155 stran : barevné ilustrace, mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-142-6 (brožováno)
Pod názvem: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky
100 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001461672
Obsah // Úvod...5 // 1 Konceptualizace filantropických aktivit...7 // 1.1 Filantropie jako systém...8 // 1.2 Solidarita a dobročinnost ve společnosti...12 // 2 SWOT charakteristika předmětné oblasti Moravskoslezského kraje...19 // 2.1 Obyvatelstvo a sociokulturní prostředí...19 // 2.2 Věci veřejné a solidarita pomoci...21 // 2.3 Partnerství a participace v místní veřejné správě...23 // 2.4 Občanská participace s využitím ICT...24 // 3 Filantropie jako nástroj účasti na věcech veřejných...27 // 3.1 Metodologie výzkumu...27 // 3.2 Proces krystalizace filantropie...30 // 3.2.1 Společenský kontext filantropie v české společnosti 30 // 3.2.2 Regionální kontext filantropie v Moravskoslezském kraji u fyzických osob 37 // 3.2.3 Regionální kontext filantropie v Moravskoslezském kraji u právnických osob 42 // 3.3 Shrnutí...45 // 4 Filantropie firem v Moravskoslezském kraji...49 // 4.1 Metodologie výzkumu...51 // 4.2 Analýza strategie firemní filantropie v MSK...51 // 4.3 Firemní strategie dárcovství v MSK...54 // 4.3.1 Kritéria konkrétní výše roční částky příspěvku firem na podporu 55 // 4.3.2 Faktory důležité pro firemní strategii filantropie 56 // 4.3.3 Společenská odpovědnost firem - situace firem v současnosti 59 // 4.3.4 Firmy a jejich prospěšnost obci a městu 61 // 4.4 Orientace firemního dárcovství v Moravskoslezském kraji...62 // 4.5 Firemní filantropie v Moravskoslezském kraji a její formy...68
// 4.5.1 Tendence filantropické činnosti firem MSK v letech 2010-2012 72 // 4.5.2 Výše poskytnutých finančních a nefinančních prostředků za rok 2013 73 // 4.6 Co pomůže filantropii firem, názory a doporučení...76 // 4.7 Shrnutí...77 // 5 Spolupráce samospráv obcí a měst a neziskových organizací v Moravskoslezském // regionu...82 // 5.1 Metodologie výzkumu...84 // 5.2 Analýza získaných dat z výzkumného šetření neziskových organizací na Opavsku...89 // 5.3 Financování neziskových organizací a filantropie...93 // 5.4 Analýza dat ze samospráv na Opavsku...103 // 5.5 Vzájemná spolupráce neziskových organizací a samospráv se zaměřením na péči o seniory 110 // 5.6 Shrnutí...113 // 6 Dobrovolnictví a dárcovství očima obyvatel Moravskoslezského kraje...116 // 6.1 Metodologie výzkumu...116 // 6.2 Obecný pohled na moderní technologie pro sociální aktivity v digitálním světě...119 // 6.3 Dobrovolnictví a filantropie s ICT...123 // 6.4 Celková analýza dat z výzkumu, zda obyvatelé kraje využívají internetové komunikační // rozhraní к dobrovolnictví či dárcovství...128 // 6.5 Implementace moderních ICT pro zajištění společenské strategie podpory snižování // sociální diferenciace...130 // 6.6 Postoje, motivační kritéria a cílové skupiny dobrovolnictví a dárcovství očima obyvatel // Moravskoslezského kraje...132 // 6.7 Motivační kritéria pro dobrovolnictví...137 // 6.8 Míra potřebnosti
jednotlivých cílových skupin zvláště seniorů...139 // 6.9 Shrnutí...146 // Závěr - Implementace metodologie společenské strategie podpory snižování sociální diferenciace...150 // Zdroje a literatura...156 // Summary... 159 // Věcný rejstřík...160
(OCoLC)913565003
cnb002703608

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC