Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
173 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-3650-4 (brožováno)
Učební texty Univerzity Karlovy
Obsahuje bibliografii na stranách 168-173 a bibliografické odkazy
001461701
OBSAH // ÚVOD... 9 // 1. ZROD SOCIOLOGICKÉHO MYŠLENÍ... 13 // 2. MODERNIZACE JAKO KLÍČOVÝ POJEM SOCIOLOGIE... 16 // 3. POSLÁNÍ SOCIOLOGIE... 19 // 4. JE SOCIOLOGIE NORMATIVNÍ, NEBO DESKRIPTÍVNI? SPOR O NORMALITU... 22 // 5. MULTIPARADIGMATICKÁ SOCIOLOGIE... 28 // 5.1 Společnost jako dynamické ekvilibrium - strukturální funkcionalismus (Talcott Parsons). 29 // 5.2 Společnost jako konflikt - kritická sociologie (Marx, Dahrendorf, Coser)... 30 // 5.3 Společnost jako mikrokosmos každodenního jednání - symbolický interakcionismus, interpretativní, sociálně konstrukcionistická, biografická, narativní, fenomenologická, hermeneutická, dramaturgická sociologie, etnometodologie // (Schütz, Goffman, Garfinkel, Blumer, Strauss a mnozí další)... 32 // 5.4 Srovnání paradigmat a jejich důsledků pro chápání společnosti a jedince v ní... 36 // 6. ČLOVĚK JAKO AKTÉR A OBJEKT DETERMINACE... 40 // 6.1 Dva příspěvky ? řešení duality aktérství a determinace... 42 // 7. V JAKÉ SPOLEČNOSTI ŽIJEME... 48 // 7.1 Společnost jako divadlo... 48 // 7.2 Postmoderní společnost jako show... 50 // 8. SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ PRÁCE... 56 // 8.1 Radikální/reformní paradigma, kritická sociální práce a kritická sociologie // (Fromm, Adorno, Marcuse, frankfurtská škola)... 56 // 8.2 Nonkonformita a sociální práce... 60 // 8.3 Kritika konzumní společnosti a zdravá společnost podle Fromma... 63 // 9. POJETÍ SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A HLAVNÍ TEORIE
// VYSVĚTLUJÍCÍ PATOLOGICKÉ JEDNÁNÍ... 66 // 9.1 Normativní teorie... 71 // 9.2 Interpretativní a relativistické teorie ... 75 // 10. SOCIOLOGIE MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ - ROLE LÉKAŘE JAKO JEDNO // Z HLAVNÍCH TÉMAT... 86 // 11. MEDICINALIZACE SPOLEČNOSTI A ŽIVOTA - SOCIOLOGICKÁ INTERPRETACE... 95 // 12. SOCIOLOGICKÝ POHLED NA NEMOC... 103 // 12.1 Sociální význam těla a zdraví...  3 // 12.2 Role pacienta jako role sociální... // 12.3 Měnící se vzorce vztahů mezi lékařem a pacientem... i 08 // 12.4 Interpretace nemoci... ? // 12.5 Nemocnice jako instituce pomoci a ekonomická jednotka... 116 // 13. SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ A NEMOCI... 123 // 13.1 Chudoba, znevýhodnění, marginalizace a zdravotní stav... 123 // 13.2 Sociální, kulturní a symbolický kapitál... 129 // 14. CELOSTNÍ PŘÍSTUPY KE ZDRAVÍ A NEMOCI... 134 // 14.1 Problematika alternativní medicíny ... I35 // 14.2 Role náboženství a spirituality v současné zdravotní a sociální péči... 137 // 15. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM JAKO INSTITUCE BUDOVANÁ NA HODNOTÁCH // A ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ... 143 // 15.1 Typologie zdravotnických systémů... 151 // 15.2 Diskuze na téma trhu a solidarity ve zdravotnictví... 152 // 16. POLITICKÉ A EKOLOGICKÉ SOUVISLOSTI MODERNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ, // HLEDÁNÍ UDRŽITELNÉHO ŘEŠENÍ... 155 // 17. CO JE SPECIFICKÉ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE A PRO PROFESE VŮBEC?... 159 // SLOVO ZÁVĚREM... 166 // POUŽITÁ
LITERATURA... 168
cnb002955356

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC