Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání I.
Praha : Academia, 2017
443 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2730-6 (brožováno)
Společnost ; sv. 22
Obsahuje bibliografii na stranách 424-429, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Akademie věd České republiky
001461704
Obsah // Úvod 11 // Kapitola i: Vnější formativní rámec participace na kulturních aktivitách 15 // 1.1— Urbanistický pohled: širší prostorové souvislosti 17 // 1.2— Ekonomický pohled: realita semiperiférie 32 // 1.3— Manažerský, sociologický, filozofický a teologický pohled: limity života a podnikání 50 // *¦ // Kapitola 2: Logistické předpoklady participace na kulturních aktivitách 79 // 2.1— Logistika: ovládnutí času a nákladů 81 // 2.2— Metodický aparát logistiky 84 // 2.3— Logistika kultury: možnosti a zásady aplikace 89 // Kapitola 3: Disponibilita kulturních cílů 101 Kapitola 4: Atraktivita kulturních cílů 111 // Kapitola 5: Dostupnost kulturních cílů 123 // 5.1 —Dopravní dostupnost kulturních cílů: „polohová renta“ a vnitřní // periférie 125 // 5.2 —Specifika velkých měst: místa výhodná pro kulturu 133 // Kapitola 6: Návštěvnost kulturních cílů 161 // 6.1 —Potenciál lidnatosti: počet obyvatel kraje a návštěvnost // kulturních cílů 163 // 6.2 —Potenciál životní úrovně: průměrný příjem obyvatel kraje // a návštěvnost kulturních cílů 177 // 6.3 —Potenciál turismu: cestovní ruch a návštěvnost kulturních cílů 194 // Kapitola 7: Místo pro kulturu 211 // Apendix: Možné budoucnosti kultury 247 Závěr 270 // Příloha - exkurzy 285 // Exkurz I: Aplikace logistických metod 287 // 1.1 —Uživatelský katalog logistických metod 287 // 1.2 —Aplikace systémového
přístupu - postup pro tvorbu logistického // systému 315 // 1.3 —Aplikace systémového přístupu na řešení knihoven - knihovní // logistika 317 // 1.4 —Polyfunkční řešení a logistické uspořádání kulturních objektů 321 // 1.5 —Aplikace systematického přístupu - příklady 330 // Navrhování skladu - depozitáře, ekonomické vyhodnocení variant skladu a aplikace skladových technologií 330 Ekonomické vyhodnocení variant ložných operací 349 Stanovení denní přepravní kapacity a stanovení počtu pozic nákladních automobilů při souběžné nakládce nebo vykládce 351 Mezinárodní přeprava uměleckých artefaktů jako výstavních předmětů 353 // Exkurz II: Logistické předpoklady rozvoje kulturního potenciálu měst 357 H.i—Logistické předpoklady rozvoje městského centra: Paříž 357 // 11.2— Agónie historického městského centra: Ostrava 362 // 11.3— Dopravně inženýrské předpoklady a exaktní postup navržení pěší zóny: Mnichov a Bolton 364 // 11.4— Pěší zóna jako místo ? životu: Koblenz, Grenoble a Paříž - La Défense 373 // 11.5— Pěší zóna vs. polyfunkční ulice: Praha - Václavské náměstí 376 IP6—Alokace kulturního objektu jako logistický problém - příklad koncertní // síně: Praha 400 // Exkurz III: Potenciály návštěvnosti kulturních cílů v České republice 405 ?? — Vztah návštěvnosti kulturních cílů a lidnatosti krajů 405 IIL2 — Vztah návštěvnosti
kulturních cílů a průměrného příjmu obyvatel v krajích 411 // HI.3 — Vztah návštěvnosti kulturních cílů a návštěvnosti v cestovním ruchu 417 // Literatura 424 Seznam ilustrací 430 Seznam tabulek 435 Seznam grafů 436 Jmenný rejstřík 437 Věcný rejstřík 440 Summary/Abstract 443
(OCoLC)1015192776
cnb002891940

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC