Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Leges, 2016
399 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-170-0 (brožováno)
Teoretik
Obsahuje bibliografii na stranách 372-399 a bibliografické odkazy
Částečně německý a slovenský text, české a anglické resumé
001461716
OBSAH // ÚVOD... 9 // 1. AKTUÁLNÍ VÝVOJ A OTÁZKY MEDIACE... 13 // - Aktuálny stav a perspektívy’ ďalšieho vzdelávania mediátorov v Slovenskej republike // Peter Maľa ... 13 // - Aktuálni otázky související s aplikací zákona o mediaci v České republice ve vztahu k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES // Veronika Navrátilová, Petra Pejchová ... 24 // - Vzdělávání v mediaci na úrovni vysokých škol v ČR // Karel Volný... 60 // 2. REFLEXE MEDIACE V ZAHRANIČÍ ... 74 // - Postavení mediace v Cochemském modelu // Martina Cirkusová... 74 // - Die berufsrechtlichen Vorgaben zur fachlichen Qualifikation als Maßstab für die Mediationsausbildung in Österreich // Sascha Ferz... 87 // - Předpoklady pro výkon povolání mediátora jako základ pro vzdělávání v mediaci v Rakousku // Sascha Ferz... 106 // - Der Regierungsentwurf des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) aus verbraucherrechtlicher und -politischer Sicht // Marina Tamm ... 125 // - Vládní návrh zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) ze spotřebitelského a politického pohledu // Marina Tamm... 135 // - Vybrané aspekty mediace ve Velké Británii // Veronika Vítková... 147 // - Zmeny slovenského zákona o mediácii s účinnosťou od 1. 1. 2016 // Beata Swanová ... 157 // 3. ŠPECIFICKÉ PRÍPADY A SUBPROCESY V MEDIACI ... 172 // - Etické aspekty mediácie // Jana Pružinská ... 172 // - Klient s akcentovanými osobnostními
rysy v mediačním procesu // Jana Dundelová ... 190 // - Mediácia ako prostriedok prevencie ex-partner stalkingu // Jana Klesniaková ...203 // - Asistované vyjednávaní // Eva Vaňková...220 // - Vybrané otázky využití narativního stylu v mediaci // Martina Urbanová, Jan Holas... 243 // - Mediace ve světle sociologických paradigmat // Katarína Rusinková... 252 // 4. VYBRANÉ OBLASTI UPLATNĚNÍ MEDIACE ... 261 // - Mediace, její formy a aplikace v oblasti duševního vlastnictví // Diana Synková...261 // - Politická mediace // Michal Malacka... 276 // - Bioetická mediace // Lenka Holá... 298 // 5. MEDIACE V ČESKÉ REPUBLICE V KONTEXTU ZÁVĚRŮ KULATÝCH STOLŮ NA PF UP V OLOMOUCI // Lenka Holá, Michal Malacka... 335 // ZÁVĚR... 365 // SUMMARY... 369 // SEZNAM LITERATURY // 372
(OCoLC)972570922
cnb002858726

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC