Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Povídky
První vydání
Praha : Mladá Fronta, 2018
185 stran : barevné ilustrace ; 18 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4678-7 (vázáno)
001461718
OBSAH // ÚVOD — Co bylo na počátku...7 // STARÝ ZÁKON // „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“...12 // Ráj, Adam, Eva, vyhnání z Ráje...14 // Boží jména...16 // Popletená Bible?...17 // Kain a Abel...18 // Před potopou...20 // Noe a potopa světa...21 // Znamení duhy...25 // Starozákonní hrdinové, opilý Noe...26 // Babylonská věž...27 // „Praotec“ Abrahám...29 // Abrahámovi synové Izmael a Izák...31 // Obřízka...32 // Obětování Izáka...33 // Sodoma a Gomora...35 // Ezau a jakub...37 // Jakub, jeho dvě ženy a dvanáct dětí...39 // Smíření Jakuba s Ezauem...42 // Bratři prodají Josefa do Egypta...43 // Josef se stane mocným mužem v Egyptě...45 // Faraónovy sny...46 // Josefovo setkání s bratry...48 // Genesis aneb první kniha Mojžíšova...51 // Exodus aneb druhá kniha Mojžíšova...53 // Narození Mojžíše...54 // Mojžíšův útěk...55 // Mojžíšovo povolání a hořící keř...56 // Mojžíšův návrat do Egypta...58 // Deset ran egyptských...59 // Desátá rána a Velikonoce...63 // Odchod z Egypta...65 // Pochod pouští...67 // Mojžíš a soudci...68 // Desatero přikázání...69 // První zákony...73 // Zlaté tele...76 // Mojžíš mluví s Bohem...78 // Mojžíš chce pohlédnout do tváře boží...79 // Archa úmluvy...80 // Pravidla o čistém a nečistém...81 // Sčítání lidu...82 // Mojžíšův nelehký úděl...83 // Další pochybnosti a boj o zaslíbenou zemi...84 // Rady a zákony
pro příští roky // Král...86 // Kouzelníci, proroci a souvislost s Ježíšem...87 // Další moudré zákony...89 // Další kruté zákony...92 // Dobytí Jericha...93 // Kniha soudců...94 // Silák Samson...95 // Samuel... 97 // Volba krále...98 // Samuel a Saul...99 // Saulovo kralování...100 // David a Goliáš...102 // Saul žárlí na Davida...106 // David nezabije Saula...107 // David králem Izraele...109 // Davidovo provinění...111 // Narození krále Šalomouna...113 // Šalomounova moudrá vláda...114 // Šalomoun organizátor a budovatel...115 // Šalomounovo bohatství a konec jeho vlády...116 // Kniha přísloví...118 // Marnost nad marnost, všechno je marnost...121 // Píseň písní...124 // Babylónské zajetí...126 // Makabejské povstání...127 // Job...129 // Žalmy...131 // Proroci Izaiáš, Jeremiáš a další...132 // Předpověď příchodu Mesiáše...134 // NOVÝ ZÁKON // Člověk Ježíš Kristus...140 // Ježíš, Buddha, Mohamed...141 // Proč Nový zákon?...142 // Evangelia — svědectví o Ježíšově životě a učení...143 // Ježíšovo narození...144 // Tři králové a Herodes...145 // Jan Křtitel...147 // Pokoušení ďáblem na poušti...148 // Začátky...150 // Ježíš proti bezduchému dodržování pravidel...151 // Kázání na hoře...153 // Proti násilí...155 // Umět se dívat očima toho druhého...156 // Podle jejich ovoce je poznáte...157 // Ježíšova tolerance a Ježíšova přísnost...158 // Ježíšova
podobenství...160 // Podobenství o rozsévači...161 // Podobenství o marnotratném synovi...162 // Podobenství o dělnících na vinici...163 // Nejznámější Ježíšovy zázraky // Proměna vody ve víno a vzkříšení Lazara...164 // Ježíšova příprava na smrt a příchod do Jeruzaléma...166 // Nejznámější apoštolově a Marie z Magdaly...168 // Poslední večeře...170 // Cesta na Olivetskou horu a Petrovo zapření...172 // Těžké chvíle a zatčení v Getsemanech...173 // Ježíš před veleknězi a před Pilátem...174 // Ježíšovo ukřižování...176 // Ježíšův hrob a zmrtvýchvstání...180 // Skutky apoštolů...182 // Pavel z Tarsu...183 // Apokalypsa aneb vidění svátého Jana...184

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC