Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Karolinum, 2017
223 stran : barevné ilustrace, mapy ; 25 x 31 cm

objednat
ISBN 978-80-246-3794-5 (vázáno)
čeština
Obsahuje bibliografii na stranách 221-223 a bibliografické odkazy
Souběžný anglický text
Vydavatel: Univerzita Karlova
001461735
Obsah // Contents // Predmluva [Foreword] // CÁST 1 Náboženské vyznání obyvatel Ceska // [PART 1 Religiosity of the Czech population] // Úvod [Introduction] // 1 Verící [Believers] // 2 Církev rímskokatolická [Roman Catholic Church] // 3 Církev reckokatolická [Greek Catholic Church] // 4 Starokatolická církev v CR [Old Catholic Church] // 5 Slezské evangelické církve [Silesian Evangelic Churches] // 6 Ceskobratrská církev evangelická [Evangelical Church of Czech Brethren] // 7 Církev ceskoslovenská husitská [Czechoslovak Hussite Church] // 8 Církev bratrská [Brethren Church] // 9 Církev Krestanská spolecenství [Christian Church Community] // 10 Církev adventistu sedmého dne [Seventh-day Adventist Church] // 11 Apoštolská církev [Apostolic Church] // 12 Krestanské sbory [Christian Fellowship] // 13 Bratrská jednota baptistu [Unity of Brethren Baptists] // 14 Jednota bratrská [Unity of the Brethren] // 15 Evangelická církev metodistická [United Methodist Church] // 16 Pravoslavné církve [Orthodox Churches] // 17 Protestantské církve [Protestant Churches] // 18 Evangelikální církve [Evangelical Churches] // 19 Neinstitucionalizovaní katolíci [Non-institutionalized Catholics] // 20 Náboženská spolecnost Svedkové Jehovovi [Jehovah’s Witnesses] // 21 Neinstitucionalizovaní krestané [Non-institutionalized Christians] // 22 Judaismus [Judaism] // 23 Buddhismus [Buddhism] // 24 Islám [Islam] // 25 Hinduismus [Hinduism] // 26 Pohanství
[Paganism] // 27 Hnutí Nového veku [New Age] // 28 Jediismus [Jediism] // 29 Neinstitucionalizovaní verící [Non-institutionalized believers] // 30 Osoby bez náboženského vyznání [People without religious affiliation] // 7 // 10 // 14 // 18 // 28 // 30 // 32 // 36 // 40 // 46 // 50 // 52 // 56 // 58 // 62 // 64 // 66 // 68 // 74 // 78 // 84 // 86 // 90 // 94 // 98 // 100 // 104 // 108 // 110 // 112 // 114 // 116 // 31 // 32 // 33 // 34 // 35 // 36 // 37 // 38 // 39 // 40 // 41 // 42 // 43 // 44 // 45 // 46 // 47 // 48 // 49 // 50 // 51 // 52 // 53 // 54 // 55 // CÁST 2 - Terénní výzkum náboženské krajiny v modelových územích // [PART 2 - The field research of religious landscape in model areas] // Úvod [Introduction] // Stranansko [The Strání area] // Ždársko [The Ždár area] // Hlucínsko [The Hlucin area] // Kloboucko [The Klobouky area] // Dobrušsko [The Dobruška area] // Praha - vybraná modelová území [Prague - the model areas] Manetínsko [The Manetín area] // Pyšelsko [The Pyšely area] // Prášily [The Prášily area] // Jablonsko [The Jablonné area] // CÁST 3 - Specializované mapy // [PART 3 - Specialized maps] // Úvod [Introduction] // Sakrální objekty [Sacral sites] // Církevní restituce [Church restitution] // Religiozita a nezamestnanost [Religiosity and unemployment] // Religiozita a zamestnaní v priméru [Religiosity and employment in primary sector] Religiozita a bydlení v rodinných domech [Religiosity and family housing]
// Religiozita a rodáci [Religiosity and natives] // Religiozita a kriminalita [Religiosity and criminality] // Religiozita a volební úcast [Religiosity and participation in parliamentary elections] Religiozita a cizinci [Religiosity and foreigners] // Religiozita a vzdelání [Religiosity and education] // Religiozita a vek [Religiosity and age] // Religiozita a manželské chování [Religiosity and marital behaviour] // Religiozita a rodicovství [Religiosity and parenthood] // Náboženská homogenita nejvýznamnejších náboženských tradic [Religious homogeneity of the most important religious traditions] // Koncentrace nových náboženských hnutí [Concentration of new religious movements] // Správní obvody obcí s rozšírenou pusobností // [Administrative districts Municipality with Extended Competences] // Seznam map [Lists of maps] // Seznam tabulek, obrázku, fotografií a zkratek [Lists of tables, figures, photos and abbreviations] Literature a zdroje [Literature and data sources] // 126 // 130 // 134 // 138 // 142 // 146 // 150 // 156 // 160 // 164 // 166 // 172 // 174 // 178 // 182 // 184 // 186 // 188 // 190 // 192 // 194 // 196 // 198 // 200 // 204 // 208 // 210 // 215 // 216 219 221
cnb002970698

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC