Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Brno : Vysoké učení technické v Brně - VUTIUM ve spolupráci s Barrister & Principal Publishing, 2017
401 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-214-5345-6 (Vysoké učení technické ; vázáno)
ISBN 978-80-7485-138-4 (Barrister & Principal ; vázáno)
čeština, angličtina
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Částečně souběžný anglický text
001461796
OBSAH // Poděkování // Vstříc sjednocené teorii architektury (Martin Horáček) 7 // Ediční poznámka ? českému vydání (Martin Horáček) 17 // 1. Předmluva (Nikos A. Salingaros) 21 // 2. Biologické chápání architektury (Nikos A. Salingaros) 25 // ČÁST PRVNÍ // PŘEDNÁŠKY KURZU A DOPORUČENÁ LITERATURA // Nikos A. Salingaros (kde není uvedeno jinak) // 3. Úvod do kurzu 31 // 4. Poznámky ? přednášce, první týden: Struktura teorií architektury 35 // 5. Teorie architektury 41 // 6. Integrovaná věda a nadcházející století životního prostředí (Edward O. Wilson) 51 // 7. Poznámky ? přednášce, druhý týden: Jazyky forem // a jejich tvarosloví 32 // 8. Poznámky ? přednášce, třetí týden: Komplexita jazyků forem a ekofobie 67 // 9. Kolmogorovova-Chaitinova komplexita 75 // 10. Navzdory ekofobii: Vstříc lidskému prostředí (Nikos A. Salingaros - Kenneth G. Masden II) 81 // 11. Poznámky ? přednášce, čtvrtý týden: Stupeň komplexity určuje adaptivitu jazyka forem 89 // 12. Stavba měst pro občany (rozhovor Michaela Careyho s Léonem Krierem) 95 // 13. Politika, filozofie, kritická teorie a lidské vnímání // (Nikos A. Salingaros - Kenneth G. Masden II) 1°3 // 14. Poznámky ? přednášce, pátý týden: Fyziologie člověka a design založený na důkazech 113 // 15. Hranice vědy a designu: „Design založený na důkazech“ // (Michael W. Mehaffy - Nikos A. Salingaros) 121 // 16. Poznámky ? přednášce, šestý
týden: Biofilie - naše vyvinutá náklonnost // ? biologickým formám 127 // 17. Biofilie (Michael W. Mehaffy - Nikos A. Salingaros) 137 // 18. Neurověda, přírodní prostředí a design budov // (Nikos A. Salingaros - Kenneth G. Masden II) 145 // 19. Poznámky ? přednášce, sedmý týden: Patnáct základních vlastností podle Christophera Alexandera // 20. Poznámky ? přednášce, osmý týden: Fraktály a hierarchie měřítek 175 // 21. Poznámky ? přednášce, devátý týden: Organizovaná komplexita a model pro odhad života // v architektuře l 3 // 22. Poznámky ? přednášce, desátý týden: Celistvost a geometrická soudržnost 191 // 23. Transformace celků (Michael W. Mehaffy - Nikos A. Salingaros) 199 // 24. Poznámky ? přednášce, jedenáctý týden: Rekurze a snižování stresu pomocí fraktálů 207 // 25. Odstupňování měřítek a fraktály (Michael W. Mehaffy - Nikos A. Salingaros) 215 // 26. Fraktální umění a architektura snižují fyziologický stres 225 // 27. Poznámky ? přednášce, dvanáctý týden: Ornament a lidská inteligence 243 // 28. Inteligence a informační prostředí (Michael W. Mehaffy - Nikos A. Salingaros) 249 // 29. Poznámky ? přednášce, třináctý týden: Architektura jako biologický systém 257 // 30. Komplexní adaptivní systémy (Michael W. Mehaffy - Nikos A. Salingaros) 263 // 31. Architektura: Biologická forma a umělá inteligence // (Nikos A. Salingaros - Kenneth G. Masden II) 271 // 32. Poznámky
? přednášce, čtrnáctý týden: Přirozené a nepřirozené jazyky forem 289 // 33. Kontrastní pojetí harmonie v architektuře // (rozhovor Christophera Alexandera s Peterem Eisenmanem) 295 // 34. Pár střízlivých úvah o povaze architektury v naší době (Christopher Alexander) 309 // 35. Závěr 319 // ČÁST DRUHÁ // ORGANIZACE KURZU A PROJEKTY // Nikos A. Salingaros // 36. Objevování teorie prostřednictvím měření 325 // 37. První projekt: Dokumentace jazyka forem a odhad jeho komplexity 329 // 38. Rejstřík jazyka forem 333 // 39. Architektonický regionalismus a komplexita designu navzájem souvisí 337 // 40. Druhý projekt: Hodnocení a klasifikace jazyků forem 341 // 41. Kvantitativní měření regionalismu a komplexity 345 // 42. Poznámky pro studenty o rámci tohoto kurzu 351 // 43. Studijní plán 355 // 44. Dovětek (Zaheer Alam) 359 // Rozhovor Martina Horáčka s Nikosem A. Salingarosem 361 // Towards a Unified Architectural Theory (Martin Horáček) 367 // A Conversation between Martin Horáček and Nikos A. Salingaros 377 // 383 390 // Jmenný rejstřík / Index of Names Místní rejstřík / index of Places // 397
(OCoLC)1015189655
cnb002942707

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC