Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
3., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
368 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0251-8 (brožováno)
Expert
Obsahuje bibliografii na stranách 359-361, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001461806
Obsah // ¦ 5 // Úvodní slovo recenzentů ... 11 // O autorech... 12 // Předmluva... 15 // 1. Proč studovat makroekonomii... 17 // 1.1 ? čemu je makroekonomie ...18 // 1.2 Neoklasická a keynesovská makroekonomie - rozpor, který vás bude // provázet...20 // 1.2.1 Neoklasická ekonomie...20 // 1.2.2 Keynesovská ekonomie...21 // 1.2.3 Další vývoj kontroverze mezi neoklasickou a keynesovskou teorií .. 21 // 1.3 Makroekonomie a hospodářská krize...22 // Část A Produkt ekonomiky - jeho měření a determinace // 2. Produkt ekonomiky a jeho měření ... 26 // 2.1 Makroekonomické agregáty...26 // 2.2 Nominální a reálný produkt...28 // 2.3 Metody výpočtu hrubého domácího produktu...30 // 2.3.1 Výdajová metoda ...30 // 2.3.2 Důchodová (příjmová) metoda ...33 // 2.3.3 Produkční (výrobní) metoda ...34 // 2.4 Rozdíl mezi „domácím“ a „národním“ produktem ...35 // 2.5 Některá omezení při výpočtu makroekonomických agregátů ...36 // 2.6 Alternativní indikátory...40 // 2.7 Ekonomická úroveň země ...41 // 2.8 Osobní a disponibilní důchod domácností...41 // 2.8.1 Osobní důchod...42 // 2.8.2 Disponibilní důchod ...42 // 3. Výdajový model s multiplikátorem... 44 // 3.1 Spotřební výdaje domácností...46 // 3.2 Investiční výdaje soukromých firem...49 // 3.3 Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu // (dvousektorový model)...50 // 3.3.1 Změny agregátních výdajů a výdajový multiplikátor ...52
// 3.3.2 Paradox spořivosti ...54 // 3.4 Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor // (třísektorový model)...55 // 3.4.1 Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu ...57 // 3.5 Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu // (čtyřsektorový model)...57 // 4. AS-AD model... 61 // 4.1 Agregátní poptávka...61 // 4.1.1 Proč je poptávková křivka klesající ...62 // 4.1.2 Faktory ovlivňující agregátní poptávku...64 // 4.2 Agregátní nabídka...68 // 4.2.1 Krátkodobá agregátní nabídka...68 // 4.2.2 Dlouhodobá agregátní nabídka ...69 // 4.2.3 Faktory ovlivňující agregátní nabídku...71 // 4.2.4 Třístupňová křivka agregátní nabídky...74 // 4.3 Makroekonomická rovnováha...76 // 4.4 Změny makroekonomické rovnováhy...78 // 4.4.1 Změna agregátní poptávky...78 // 4.4.2 Změna agregátní nabídky...79 // 4.4.3 Neoklasické a keynesovské dosahování makroekonomické // rovnováhy ...80 // 5. Model IS-LM ... 83 // 5.1 Předpoklady a struktura modelu IS-LM ...84 // 5.2 Trh statků a křivka IS ...84 // 5.2.1 Odvození křivky IS...85 // 5.2.2 Sklon a posuny IS křivky...87 // 5.3 Trhy aktiv a křivka LM...88 // 5.3.1 Odvození křivky LM ...89 // 5.3.2 Sklon a poloha LM křivky...90 // 5.4 Celková rovnováha - rovnováha na trzích statků a peněz...91 // 5.5 Účinky monetární politiky v modelu IS-LM...92 // 5.6 Fiskální politika v IS-LM modelu a vytěsňovací efekt...93 // Část ? Peníze v tržní
ekonomice // 6. Peníze a trh peněz... 98 // 6.1 Peněžní a reálná ekonomika ...98 // 6.2 Peněžní agregáty ...99 // 6.3 Kvantitativní teorie peněz... 101 // 6.3.1 Rovnice směny ... 101 // 6.3.2 Trh peněz... 103 // 6.4 Poptávka po penězích... 104 // 6.4.1 Transakční poptávka po penězích ... 105 // 6.4.2 Spekulační poptávka po penězích ... 106 // 6.5 Nabídka peněz... 109 // 6.5.1 Obchodní banky... 109 // 6.5.2 Jak vznikly banky... 110 // 6.5.3 Jak vznikly banky s částečnými rezervami ... 111 // 6.5.4 Makroekonomické a mikroekonomické příčiny regulace bank .. 112 // 6.5.5 Centrální banka a její funkce ... 115 // 6.5.6 Jak banky tvoří peníze - peněžní multiplikátor... 116 // 6.5.7 Kdo a co určuje nabídku peněz ... 120 // 6.6 Rovnováha na peněžním trhu a rovnovážná úroková míra ... 124 // 6.7 Vztah trhu peněz ? trhu zapůjčitelných fondů ... 125 // Část C Dvě „makroekonomická zla“: inflace a nezaměstnanost // 7. Inflace ... 128 // 7.1 Měření inflace ... 129 // 7.1.1 Měření cenové hladiny a cenové indexy... 129 // 7.1.2 Míra inflace... 132 // 7.1.3 Skrytá inflace... 134 // 7.1.4 Potlačená inflace... 134 // 7.2 Obecná příčina inflace ... 134 // 7.3 Typologie inflace... 135 // 7.3.1 Plíživá a pádivá inflace. Hyperinflace ... 135 // 7.3.2 Poptávková inflace... 137 // 7.3.3 Nákladová inflace... 139 // 7.3.4 Očekávaná, anticipovaná a neanticipovaná inflace... 142 // 7.4 Inflace a úroková
míra ... 143 // 7.5 Setrvačná inflace ... 143 // 7.6 Jádrová inflace ... 144 // 7.7 Důsledky inflace ... 145 // 7.8 Cílování inflace a náklady dezinflace... 148 // 7.9 Deflace jako problém ... 150 // 7.9.1 Deflace a dluhy... 152 // 8. Nezaměstnanost ... 154 // 8.1 Měření nezaměstnanosti... 154 // 8.1.1 Míra nezaměstnanosti... 154 // 8.1.2 Podíl nezaměstnaných osob ... 156 // 8.1.3 Míra ekonomické aktivity... 157 // 8.1.4 Struktura nezaměstnanosti... 157 // 8.1.5 Počet uchazečů na jedno volné místo - Beveridgeova křivka ... 158 // 8.2 Typy nezaměstnanosti... 159 // 8.3 Přirozená míra nezaměstnanosti... 162 // 8.3.1 Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti... 162 // 8.4 Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti ... 163 // 8.4.1 Minimální mzda... 164 // 8.4.2 Odbory a kolektivní vyjednávání... 165 // 8.5 Důsledky nezaměstnanosti... 165 // 8.6 Cesty snižování nezaměstnanosti... 168 // 9. Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka... 170 // 9.1 Původní Phillipsova křivka ... 170 // 9.2 První modifikace Phillipsovy křivky... 172 // 9.3 Další modifikace Phillipsovy křivky... 173 // 9.4 Nové ekonomické jevy a Phillipsova křivka ... 174 // 9.4.1 Vliv ropných šoků na ekonomiku ... 175 // 9.5 Phillipsova křivka s přirozenou mírou nezaměstnanosti... 176 // 9.6 Teorie adaptivních a racionálních očekávání a Phillipsova křivka. 177 // 9.6.1 Lucasova verze Phillipsovy křivky... 180 // Část
D Centrální banka a vláda v ekonomice // 10. Monetární (peněžní) politika... 184 // 10.1 Nástroje monetární politiky... 185 // 10.1.1 Operace na volném trhu a měnověpolitické sazby ... 186 // 10.1.2 Změny míry povinných minimálních rezerv... 188 // 10.2 Keynesovský pohled na úlohu a možnosti monetární politiky... 189 // 10.2.1 Pravděpodobný vliv změn úrokové míry na výdaje ... 190 // 10.2.2 Úroková míra a uzavírání deflační a inflační mezery // v ekonomice ... 191 // 10.3 Monetaristický pohled na úlohu a možnosti monetární politiky... 193 // 10.3.1 Monetaristické pravidlo hospodářské politiky... 194 // 10.3.2 Problém neutrality a ne-neutrality peněz... 195 // 10.4 Ekonomický pragmatismus... 197 // 10.5 Některá omezení monetární politiky... 198 // 10.5.1 Zpoždění účinků monetární politiky... 199 // 10.5.2 Dilema centrální banky... 200 // 10.5.3 Past likvidity ... 201 // 10.6 Eurozóna a Evropská centrální banka ... 201 // 10.7 Světová finanční krize... 202 // 10.8 Snahy o stabilizaci... 203 // 10.9 Experiment s negativní úrokovou mírou... 205 // 11. Fiskální (rozpočtová) politika... 209 // 11.1 Funkce, cíle a nástroje fiskální politiky... 210 // 11.1.1 Nástroje fiskální politiky... 211 // 11.2 Státní rozpočet... 212 // 11.2.1 Příjmy státního rozpočtu... 214 // 11.2.2 Výdaje ze státního rozpočtu ... 217 // 11.3 Poptávkově zaměřená fiskální politika - stabilizační fiskální
politika ... 218 // 11.3.1 Vliv změn ve výši vládních výdajů... 218 // 11.3.2 Vliv změn v míře zdanění... 220 // 11.3.3 Kombinace výdajové a daňové politiky... 221 // 11.3.4 Účinnost stabilizační fiskální politiky a sklon křivky agregátní // nabídky... 222 // 11.4 Nabídkově zaměřená fiskální politika - ekonomie strany nabídky... 224 // 11.4.1 Laíferova křivka ... 226 // 11.4.2 Dodatek: průměrná a marginální míra zdanění ... 227 // 11.5 Vyrovnaný a nevyrovnaný státní rozpočet... 228 // 11.5.1 Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu ... 229 // 11.5.2 Financování deficitu státního rozpočtu... 230 // 11.5.3 Financování deficitu státního rozpočtu a vytěsňovací efekt.. 232 // 11.5.4 Státní a veřejný dluh... 234 // 11.5.5 Dluhová krize a snahy o finanční konsolidaci ... 236 // 11.6 Některá omezení fiskální politiky... 237 // 11.6.1 Pružnost versus stabilita fiskálních nástrojů... 237 // 11.6.2 „Stop and go“ politika a časová zpoždění... 238 // 11.6.3 Vytěsňovací efekt vládních výdajů... 240 // 11.6.4 Omezená autonomie národní daňové politiky... 241 // Část E Ekonomický růst a ekonomický cyklus // 12. Ekonomický růst ... 244 // 12.1 Zdroje a typy ekonomického růstu... 245 // 12.2 Měření ekonomického růstu ... 247 // 12.3 Teorie ekonomického růstu... 248 // 12.3.1 Neoklasická teorie růstu ... 249 // 12.3.2 Role technologického pokroku ... 250 // 12.3.3 Problém
exogenního pojetí technologického pokroku... 252 // 12.3.4 Nová teorie růstu a koncepce lidského kapitálu... 252 // 12.3.5 Technologický pokrok jako veřejný statek a role vlády... 253 // 12.3.6 Sociálně-ekonomické přístupy ? růstu ... 254 // 12.4 Role mezinárodní směny v procesu ekonomického růstu ... 255 // 12.5 Institucionální hranice produkčních možností ... 256 // 12.6 Ekonomický růst a blahobyt společnosti... 256 // 12.6.1 Alternativní měřítka blahobytu ... 256 // 12.6.2 Ekonomický růst a důchodová nerovnost... 257 // 12.6.3 Trvale udržitelný rozvoj... 257 // 13. Ekonomický cyklus ... 261 // 13.1 Anatomie ekonomického cyklu... 262 // 13.1.1 Fáze cyklu ... 262 // 13.2 Cyklické chování ekonomických veličin ... 265 // 13.3 Zdroje a typy ekonomického cyklu... 267 // 13.4 Poptávkové a nabídkové změny... 268 // 13.5 Endogenní mechanismus versus exogenní šoky... 270 // 13.6 Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem ... 271 // 13.6.1 Investiční multiplikátor... 272 // 13.6.2 Akcelerátor investic ... 272 // 13.6.3 Součinnost investičního multiplikátoru a akcelerátoru investic .. 275 // 13.7 Monetaristický model ekonomického cyklu... 276 // 13.7.1 Nová kvantitativní teorie peněz a role adaptivních očekávání... 277 // 13.7.2 Asymetrické informace na trhu práce ve Friedmanově modelu .. 278 // 13.7.3 Měnová politika v monetaristické koncepci cyklických výkyvů .. 279 // 13.8 „Nabídkové“
teorie ekonomického cyklu... 279 // 13.8.1 Koncepce „přírodního“ cyklu Williama S. Jevonse... 280 // 13.8.2 „Inovační model“ ekonomického cyklu // Josepha A. Schumpetera ... 281 // 13.9 Politicko-ekonomický cyklus... 282 // 13.10 Finanční krize a recese... 283 // 13.11 Ekonomický cyklus, Okunův zákon a role hospodářské politiky ... 284 // Část F Vnější vazby otevřené ekonomiky // 14. Mezinárodní obchod ... 290 // 14.1 Příčiny existence mezinárodního obchodu... 290 // 14.2 Teorie absolutních výhod... 291 // 14.3 Teorie komparativních výhod... 292 // 14.3.1 Grafická analýza komparativních výhod v mezinárodním // obchodě... 295 // 14.4 Obchodní protekcionismus a jeho důsledky... 299 // 14.4.1 Překážky volného mezinárodního obchodu ... 299 // 14.4.2 Ekonomická neefektivnost jako důsledek zavedení cla... 301 // 14.4.3 Sociálně-politické dopady volného obchodu... 303 // 14.5 Úsilí o volný obchod... 304 // 15. Měnový kurz ... 307 // 15.1 Měnové trhy... 307 // 15.2 Měnové kurzy... 308 // 15.2.1 Nominální a reálný kurz... 309 // 15.2.2 Determinace měnového kurzu... 313 // 15.2.3 Co způsobují změny měnových kurzů ... 314 // 15.2.4 Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu... 315 // 15.3 Režimy měnových kurzů ... 321 // 15.3.1 Výhody a nevýhody jednotlivých měnových režimů ... 322 // 15.3.2 Režimy měnových kurzů v současnosti... 323 // 15.3.3 Ideální měnový režim a „nedosažitelná
trojice“... 325 // 15.4 Česká koruna na měnových trzích... 326 // 15.5 Budoucnost české měny a vývoj evropské měnové integrace... 327 // 15.5.1 Kdy přistoupit k euru... 330 // 15.5.2 Dopady vstupu ČR do eurozóny ... 331 // 16. Platební bilance... 333 // 16.1 Dílčí salda platební bilance... 336 // 16.2 Kumulativní salda platební bilance... 339 // 16.3 Investiční pozice a zahraniční zadluženost ... 340 // 16.4 Vývoj platební bilance České republiky... 342 // Část G Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle // 17. Stát a ekonomika... 348 // 17.1 Stát v makroekonomice ... 349 // 17.2 Makroekonomické cíle hospodářské politiky a jejich konfliktnost . 352 // 17.2.1 Magický čtyřúhelník ... 353 // 17.2.2 Index mizerie ... 356 // 17.3 Národní stát a ekonomická globalizace ... 356 // Summary... 358 // Použitá literatura... 359 // Rejstřík... 362
(OCoLC)982101206
cnb002879369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC