Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Leges, 2013
192 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87576-84-7 (brožováno)
Teoretik
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 175-186 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001461812
Obsah // 1 Úvod...11 // 2 Hraniční určovatel v mezinárodním právu soukromém ... 14 // 2.1 Pojem hraničního určovatele v kolizní normé...14 // 2.2 Pojem hraničního určovatele v mezinárodním civilním // procesním právu...18 // 2.2.1 Povaha pravidel pro určení mezinárodní příslušnosti. . 20 // 3 Nejvýznamnější hraniční určovatelé...23 // 3.1 Státní příslušnost...24 // 3.1.1 Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti // v primárním právu EU...31 // 3.2 Domicil...33 // 3.2.1 Tradiční koncepce domicilu...33 // 3.2.2 Domicil místo státní příslušnosti...34 // 3.2.3 Domicil v bruselsko-luganském režimu...35 // 3.3 Bydliště...37 // 3.3.1 Definice pojmu bydliště...39 // 3.3.1.1 Definice pojmu bydliště v evropském // mezinárodním právu soukromém...39 // 3.3.1.2 Definice pojmu bydliště v českém právním řádu 43 // 3.3.1.3 Pojem bydliště v mezinárodních úmluvách . . . 45 // 4 Historický vývoj hraničních určovatelů // v mezinárodním právu soukromém...47 // 4.1 Princip státní příslušnosti v. princip domicilu...47 // 4.2 Haagská konference mezinárodního práva soukromého. ... 48 // 4.3 Zrod a prosazení se hraničního určovatele obvyklého pobytu 51 // 5 Kritérium obvyklého pobytu v českém právním řádu...56 // 5.1 Terminologické aspekty pojmu obvyklého pobytu // v českém jazyce...56 // 5.2 Obvyklý pobyt v české vnitrostátní právní úpravě // mezinárodního práva
soukromého...59 // 5 // Obsah // 5.2.1 Obdobné pojmy v českém právním řádu...64 // 6 Kritérium obvyklého pobytu v evropském mezinárodním // právu soukromém...66 // 6.1 Jurisdikční kritérium...67 // 6.1.1 Bruselská úmluva...67 // 6.1.2 Luganská úmluva...68 // 6.1.3 Nařízení Brusel I...69 // 6.1.4 Luganská úmluva z roku 2007 ... 70 // 6.1.5 Nařízení Brusel Ibis...70 // 6.1.6 Nařízení Brusel Hbis...72 // 6.1.7 Nařízení upravující zrychlená řízení...77 // 6.1.7.1 Návrh nařízení o evropském příkazu // ? obstavení účtu...77 // 6.2 Hraniční určovatel v kolizních normách...78 // 6.2.1 Římská úmluva...78 // 6.2.2 Nařízení Řím I...81 // 6.2.3 Nařízení Rím II...85 // 6.2.4 Nařízení Řím III...87 // 6.3 Nařízení unifikující pravidla pro založení mezinárodní // příslušnosti a kolizní normy...89 // 6.3.1 Nařízení o výživném...89 // 6.3.1.1 Pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti 90 // 6.3.1.2 Pravidla pro určení rozhodného práva...93 // 6.3.1.3 Právo na právní pomoc...95 // 6.3.2 Nařízení o dědictví...96 // 6.3.3 Návrhy dalších nařízení z oblasti mezinárodního // rodinného práva...98 // 6.3.4 Nařízení o úpadkovém řízení...99 // 7 Základní diferenciace pojmu obvyklého pobytu...101 // 7.1 Obvyklý pobyt právnických osob...101 // 7.1.1 Pojem místo ústřední správy...102 // 7.1.2 Pojmy pobočka, zastoupení a jiná provozovna...103 // 6 // Obsah // 7.2 Obvyklý
pobyt fyzických osob jednajících v rámci své // podnikatelské činnosti...103 // 7.2.1 Pojem hlavní místo podnikání...104 // 7.3 Obvyklý pojem fyzických osob, které nejednají v rámci // své podnikatelské činnosti...105 // 8 Definice a výklad pojmu obvyklého pobytu fyzických osob . 106 // 8.1 Definice a výklad pojmu obvyklého pobytu v jiných // právních oblastech...106 // 8.1.1 Definice pojmu obvyklého pobytu // ve vybraných národních právních řádech...106 // 8.1.2 Výklad pojmu obvyklého pobytu SDEU...107 // 8.2 Definice a výklad pojmu obvyklého pobytu fyzické osoby // pro účely mezinárodního práva soukromého...111 // 8.2.1 Definice obvyklého pobytu ve vybraných vnitrostátních právních úpravách // mezinárodního práva soukromého...112 // 8.2.1.1 Definice obvyklého pobytu ve švýcarském // mezinárodním právu soukromém...112 // 8.2.1.2 Definice obvyklého pobytu v belgickém // mezinárodním právu soukromém...114 // 8.2.1.3 Definice obvyklého pobytu v srbském návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém. . 116 // 8.2.1.4 Výklad pojmu obvyklého pobytu ve slovenském // mezinárodním právu soukromém...117 // 8.2.1.5 Definice pojmu obvyklého pobytu v maďarském // mezinárodním právu soukromém...118 // 8.2.2 Výklad obvyklého pobytu v českém mezinárodním // právu soukromém...118 // 8.2.3 Definice a výklad pojmu obvyklého pobytu // v evropském mezinárodním právu soukromém . ... 119 // 8.2.3.1 Výklad
pojmu obvyklého pobytu dospělé osoby 121 // 8.2.3.2 Výklad pojmu obvyklého pobytu dítěte ... 121 // 8.2.3.3 Výklad pojmu obvyklého pobytu v rámci // úmluv Haagské konference mezinárodního práva soukromého...126 // 7 // Obsah // 9 Pojetí kritéria obvyklého pobytu v mezinárodním právu // soukromém...129 // 9.1 Diferenciace pojmu v kolizních a jurisdikčních pravidlech . 129 // 9.2 Faktický pojem...134 // 9.3 Obsahové složky pojmu obvyklého pobytu...136 // 9.3.1 Fyzická přítomnost na území státu obvyklého pobytu 136 // 9.3.2 Sociální integrace do prostredí státu obvyklého pobytu 138 // 9.3.3 Subjektivní složka - animus manendi...140 // 9.3.4 Způsoby založení obvyklého pobytu...142 // 9.4 Délka pobytu...143 // 9.5 Žádný, jeden či více obvyklých pobytu...145 // 9.5.1 Prohlášení mezinárodní nepříslušnosti soudu - res // iudicata...147 // 9.6 Obvyklý pobyt - proměnlivý hraniční určovatel...149 // 9.7 Společný obvyklý pobyt manželů...150 // 9.8 Obvyklý pobyt dítěte...151 // 9.8.1 Obvyklý pobyt dětí nízkého věku...153 // 10 Judikatura ? pojmu obvyklého pobytu v mezinárodním // právu soukromém...155 // 10.1 Zahraniční judikatura...155 // 10.2 Judikatura soudů České republiky...159 // 10.2.1 Právní jistota účastníku...162 // 11 Závěrem... // Seznam zkratek... // Seznam literatury... // Internetové odkazy... // Abstrakt... // Abstract... // Klíčová slova... // 8
(OCoLC)879564409
cnb002541566

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC