Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013
141 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7248-922-0 (brožováno)
Studia oeconomica
80 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Anglické resumé
001461821
Obsah // Úvod...5 // 1. Marketingová koncepce vysoké školy - prostředí pro celoživotní vzdělávání pedagogů...7 // 1.1 Marketingová koncepce vysoké školy...7 // 1.2 Celoživotní vzdělávání vysokoškolského pedagoga...9 // 1.3 Marketingový mix vysoké školy...11 // 2. Systém dalšího vzdělávání akademických pracovníků...15 // 2.1 Aspekty strategie organizace a možnosti zvyšování kvality kultury organizace...15 // 2.2 Kontext systému a jeho efekty...16 // 3. Vysokoškolský pedagog jako vyvážená osobnost v kontextu odborných a společenských // dovedností...19 // 3.1 Teoretický rámec...19 // 3.2 Realizace kurzů v rámci bloku zdokonalování odborných kompetencí...21 // 3.2.1 Obecné principy realizace...21 // 3.2.2 Charakteristika jednotlivých odborných kurzů...22 // 4. Kompetenční model vysokoškolského učitele...25 // 4.1 Kompetenční model...25 // 4.1.1 Odborné znalosti a dovednosti...25 // 4.1.2 Obecné dovednosti...26 // 4.1.3 Měkké kompetence...28 // 4.2 Příprava výuky...31 // 4.2.1 Jak zapadá vzdělávání studentů vysokých škol do širšího kontextu?...31 // 4.2.2 Jak se učí dospělí...38 // 4.2.3 Paměťové strategie...40 // 4.3 Efektivní a efektní přednáška...47 // 4.3.1 Příprava přednášky...47 // 4.3.2 Prezentační dovednosti...53 // 4.3.3 Zapojení posluchačů...66 // 4.3.4 Vypravěčství na přednášce...70 // 4.4 Zásady vedení semináře...73 // 4.4.1 Aktivizace studentů...73
// 4.4.2 Styly vzdělávání...74 // 4.4.3 Zkušenostní učení...74 // 3 // 4.4.4 Didaktické postupy...78 // 5. Analýza vzdelávacích potřeb...83 // 5.1 Výzkum před podáním projektu...83 // 5.2 Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků...84 // 6. Jednotné nástroje evaluace a východiska sebereflexe realizovaných kurzů vzdělávání akademických pracovníků...95 // 6.1 Interpretace výsledků evaluaěního šetření...95 // 6.2 Dotazníková šetření...96 // 6.4 Analýza evaluačních otázek...99 // 7. Jazyky a metody cizojazyčné výuky...105 // 8. Daňová vzdělanost v kontextu širších souvislostí edukačního procesu...116 // 8.1 Širší dimenze fenoménu daňové gramotnosti...116 // 8.2 Zdanění příjmů fyzických osob...117 // 8.3 Daně ze spotřeby...118 // 8.4 Empirické ověření daňové vzdělanosti...119 // 9. Budování portfolia klíčových kompetencí pedagogických pracovníků...125 // 9.1 Podpora kvalifikačního růstu...125 // 9.2 Projekt OP VK...128 // Závěr...133 // Rejstřík...139 // Příklady dobré praxe (CD) // PÍ Podnikavost jako manažerská kompetence... 3 // P2 E-leaming and blended learning in teaching foreign languages: English for // Official Correspondence Course... 10 // P3 Komunikační kompetence ve výuce na Business School... 16 // P4 Finanční kompetence ve výuce na Business School... 20 // P5 Míra autonomie a rozsah odpovédnosti vedoucích pracovníků vysokých škol 26 // P6 Rozvoj podnikatelských
kompetencí pomocí výuky Competitive inteligence 32 // P7 Význam vzdělání ve vazbě na kompetence... 38 // Sylaby kurzů (CD) // 4
(OCoLC)872341830
cnb002542457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC