Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Primera edición
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017
345 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8669-2 (brožováno)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 465
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 337-345 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001461854
Contingut // 1 INTRODUCCIÓ ...7 // 2 HIPŇTESIS, MARC TEŇRIC I METODOLOGIA...9 // 3 ANTECEDENTS ...15 // 3.1 Introducció...15 // 3.2 Primers estudis des d’un enfocament generativista...16 // 3.2.1 Chomsky (1970)...16 // 3.2.2 Williams (1981)...17 // 3.3 Enfocament lexicalista: Grimshaw ( 1990) ...18 // 3.4 Enfocament sintactista (I): SV intern ...20 // 3.4.1 Hazout( 1995) ...20 // 3.4.2 Van I lout & Roeper (1997) ...22 // 3.4.3 Borer (2014)...,...24 // 3.5 Enfocament sintactista (II): altres propostes ...27 // 3.5.1 Picallo (1991, 1999) ...27 // 3.5.2 Giorgi Se Longobardi (1991)...31 // 3.5.3 Resnik (2010) ...34 // 3.5.4 Alexiadou (2001) ...37 // 3.6 Recapitulació...40 // 4 ESTUD1 DELS ARGUMENTS NOMINALS EN LA TRADICIÓ CATALANA ...41 // 4.1 Introducció ...41 // 4.2 La tradició gramatical catalana: el concepte de rčgim nominal ...42 // 4.2.1 El rčgim nominal i la tradició gramatical del s. xix...42 // 4.2.2 El rčgim nominai en l obra gramatical i lexicogrŕfica de Pompeu Fabra .46 // 4.2.3 El «llegat» de Fabra sobre les gramŕtiques prescriptives del segle xx .50 // 4.3 La Sintaxi generativa catalana de Bonet Se Solŕ ( 1986) ...51 // 4.4 Les aportacions de Grácia (1982, 1995)...59 // 4.4.1 Les nominalitzacions i la hipňtesi lexicalista (1982) ...59 // 4.4.2 L’herčncia argumental (1995) ...63 // 4.5 Propostes de Badia (1994, 2002) ...74 // 4.6 Recapitulació...79 // 5 ESTU DI TEORICODESCRIPTIU DELS ARGUMENTS NOMINALS EN CATALŔ (I): // CARACTERITZACIÓ GENERAI...80
// 5.1 Introducció...80 // 5.2 Estructura argumental i graella temŕtica...83 // 5.3 Estructura aspectual ...86 // 5.4 Formació dels noms a la sintaxi ...90 // 5 // 5.5 Assignació de eas ...98 // 5.6 Noms eventuals i noms resultatius ...105 // 5.6.1 Classe de verb amb quč es relaciona morfolňgicament ...105 // 5.6.2 Selecció de determinants...106 // 5.6.3 Capacitat de pluralització ...?? // 5.6.4 Expressio de l aspecte i del temps ...111 // 5.6.5 Compatibilitat amb certs predicats...118 // 5.6.6 Compatibilitat amb predicats secundaris ...123 // 5.6.7 Parŕfrasi amb clŕusules substantives ...125 // 5.6.8 Complement de fet, activitat, procés...125 // 5.6.9 Referčncia anafňrica amb aixň ...126 // 5.6.10 Sintesi ...127 // 5.7 Recapitulació ...129 // 6 ESTUDI TEORICODESCRIPTIU DELS ARGUMENTS NOMINALS // EN CATALŔ (II): NOMBRE, FORMA I PATRONS DE REG U LA R ITAT...130 // 6.1 Introducció...130 // 6.2 Categoria sintŕctica dels arguments nominals ...135 // 6.3 Els arguments nominals (I): largument extern...146 // 6.3.1 Concepte d’argument extern i posició en PSD...146 // 6.3.2 Papers temŕtics ...157 // 6.3.3 Realització dels arguments externs...164 // 6.3.4 Propietats de largument extern ...248 // 6.4 Els arguments nominals (II): els arguments interns ...251 // 6.4.1 Concepte i tipus ... 251 // 6.4.2 Uobligatorietat dels arguments nominals ...252 // 6.4.3 Els arguments interns directes...256 // 6.4.4 Els arguments interns indirectes i oblics...291 // 6.4.5 Els complements
predicatius...304 // 6.4.6 Resum: els arguments interns dels noms eventuals ...305 // 6.5 Els arguments dels noms no eventuals ...305 // 6.5.1 Els genitius de possessio inalienable i els noms relacionals ...306 // 6.5.2 Els complements dels noms agentius, instrumentals i resultatius ..309 // 6.5.3 Els complements dels noms de representació (iconics o depictius) // i dels noms semiotics ...319 // 6.6 Sintesi: la realització material dels arguments nominals en calala ...322 // 6.7 L’ordre basic dels arguments nominals en catalŕ: NOS o NSO? ...324 // 7 CONCLUSIONS ...331 // SUMMARY ...335 // REFERČNCIES BIBLIOGRŔFIQUES ...337 // 6
(OCoLC)1015186501
cnb002920525

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC