Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
V Praze : Melantrich a.s., 1937
xii, 337 stran ; 25 cm

objednat
Vysokoškolské rukověti. III, Řada spisů duchovědných ; svazek 3
Obsahuje bibliografii 265-320, bibliografické odkazy a rejstřík
001461857
OBSAH : // Předmluva...VII // Seznam zkratek ... X // Obsah... XI // A. OD POČÁTKŮ DO DOBY OBROZENÍ... 1 // Česká scholastika. Česká reformace. Humanismus v české filosofii. Splývání humanismu a reformace. Názor sluncestředný na české půdě. Komenský. Katolická filosofie protireformační. Filosofie na Slovensku. // I. Povšechný vývoj a vlastní filosofie (metafysika)... // Osvícenská filosofií. Eklektické filosofie a boj o svobodu filosofie. Hegelism a ostatní idealistické filosofie. Herbartism. Schopenhauerovci. Evolucionism a positivism: Darwinism. Evoluční positivism. Humanitism: a) vědecko(positivisticko)-náboženský, b) spirilua-listický, c) evolucionišlický positivism. Kriticistický positivism. Idealistické filosofie. Pragmatism: a) siipraracionální, theologický, b) sociální. Novopositivism, filosofie vědeckých metod. Církevní filosofie, novoscholasticism. Prírodní filosofie. Poválečná generace. // II. Noetika ... // III. Logika... // IV. Etika ... // V. Psychologie... // VI. Estetika ... // V II. Eilosoíie náboženství... // Vlil. Pedagogika... // IX. Sociologie ... // X. Dejiny filosofie ... // XI. O duchu české filosofie. (Závěrem.) // 74 // 84 // 93 // 108 // 127 // 139 // 149 // 183 // 221 // 242 // C. DODATKY // I. Nemecká filosofie v Československu...247 // II. Slovanská filosofie v Československu...-...259 // D. BIBLIOGRAFIE // I. Překlady...;...265 // II. Literatura ...284 // 1. ? dějinám československé
filosofie v jejím celku nebo jednotlivých obdobích nebo směrech...284 // 2. Od počátků do doby obrození...290 // 3. Od doby obrození... 295 // XI // 4. T. G. Masaryk...310 // 5. Německá filosofie v Čs...317 // 6. Slovanská filosofie v Čs...318 // III. Filosofické spisy vyšle v r. 1936...319 // Doplnky a opravy...321 // Rejstřík jmen ...323 // // Xll
(OCoLC)4366864
cnb000747722

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC