Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Jinočany : H & H, 1998
163 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86022-23-4 (brožováno)
Knižnice praktického lékaře ; sv. 8
001461878
OBSAH // Úvod... 9 // 1. Neodkladná péče v denní praxi (V.Fessl) ... 11 // 2. Polytrauma (J.Valenta)... 14 // 3. Šok (J.Valenta) ... 16 // 3.1. Hypovolemický šok ... 17 // 3.2. Bakteriálni, septický šok... 18 // 4. Termická poranění (J.Valenta)... 20 // 4.1. Popáleniny... 20 // 4.2. Poranění elektrickým proudem... 23 // 4.3. Chemická poranění ... 25 // 4.4. Poranění chladem, omrzliny ... 25 // 4.5. Celkové působení tepla a chladu na organismus 26 // 4.5.1. Úpal ... 27 // 4.5.2. Vychladnutí... 27 // 5. Fulminantní anaerobní a smíšené infekce (J. Valenta) . 29 // 6. Náhlé příhody neurochirurgické (Z. Mraček)... 31 // 6 1. Nitrolebeční tlak a jeho poruchy... 31 // 6.1.1. Průběh nitrolebeční hypertenze... 32 // 6.1.2. Změny nitrolebečního tlaku a krevní oběh v mozku . 34 // 6.1.3. Mechanismus smrti při nitrolebeční expanzivní lézi. . 35 // 6.2. Kraniocerebrální poranění... 36 // 6.2.1. Patomorfologie poranění mozku... 36 // 6.2.1.1. Difúzni axonální poškození... 37 // 6.2.1.2. Otok mozku... 37 // 6.2.2. Zlomeniny lebky... 38 // 6.2.3. Poranění mozku... 39 // 6.2.3.1. Otřes mozku... 39 // 6.2.3.2. Pohmoždění mozku... 39 // 6.2.4. Poúrazové nitrolebeční krvácení... 40 // 6.2.4.1. Epidurální hematom... 40 // 6.2.4.2. Subdurální hematom... 42 // 3 // 6.2.4.3. Subakutní subdurální hematom ... 45 // 6.2.4.4. Chronický subdurální hematom ... 45 // 6.2.4.5. Subdurální hematom u kojenců... 45 // 6.2.4.6.
Intracerebrální poúrazové krvácení... 47 // 6.2.4.7. Krvácení v zadní jámě lebeční... 48 // 6.2.4.8. Porucha krevní srážlivosti // a kraniocerebrální poranění... 48 // 6.2.5. Penetrující poranění Ibi a mozku... 49 // 6.2.5.1. Penetrující poranění při impresivní zlomenině 49 // 6.2.5.2. Bodná poranění... 49 // 6.2.5.3. Střelná poranění... 50 // 6.3. Zánětlivá onemocnění... 51 // 6.3.1. Hnisavá meningitis ... 51 // 6.3.2. Epidurální hnisání... 52 // 6.3.3. Subdurální hnisání... 52 // 6.3.4. Absces mozku... 5 // 6.3.5. Pyocefalus...1... 5 // 6.3.6. Fungus cerebri... 54 // 6.3.7. Tromboflebitis kavernózního splavu... 5 // 6.4. Cévní onemocnění mozku... 5j // 6.4.1. Tepenné výdutě... 5 // 6.4.2. Cévní malformace mozku... 5 // 6.4.3. Intracerebrální hemoragie... 5 // 6.4.4. Ischemie mozku... 5 // 6.5. Nitrolební nádory... 5 // 6.6. Chirurgická onemocnění páteře a míchy... 5 // 6.6.1. Poranění míchy... 5: // 6.6.1.1. Syndrom otřesu míchy... 6 // 6.6.1.2. Syndrom pohmoždění míchy... 6| // 6.6.1.3. Syndrom přerušení míchy... 6 // 6.6.2. Syndrom akutní paraplegie ... 6 // 7. Náhlé chirurgické příhody v oblasti krku a hrudníku // (K.Novák)... 67 // 7.1. Krk... 67 // 7.1.1. Poranění... 67 // 7.1.2. Dušení při velké strumě ... 6í // 7.1.3. Perforace krčního jícnu... 6І // 7.1.4. Zenkerův divertikl a jeho komplikace... 6S // 4 // 1 5 Koniopunkce, koniotomie, tracheostomie... 69 // 7’о
1 H Vyšetření nemocného... 73 // 7 o Neokladná opatření při akutních chirurgických // 7 hrudních příhodách ... 77 // 7 9 o Hrudní stěna a pleurálm dutina... 78 // 3 1 Poranění měkkých tkání, krvácení do hrudní stěny 78 // 7 2 3.2. Zlomeniny žeber... 79 // 7 ? 3.3. Zlomeniny sterna... 80 // 7 2 3.4. Pneumothorax (PNO)... 81 // 7 2 з’б- Hemothorax... 83 // 7 2 з 6. Empyém hrudníku... 85 // 7 2 3 7. Fluidothorax, chylothorax, cholothorax... 86 // 7 2 3.8. Podkožní a mediastinální emfyzém... 87 // 7.2.4. Plíce... 88 // 7.2.4.1. Ruptury a lacerace plic... 88 // 7.2.4.2. Plicní kontuze... 88 // 7.2.4.3. Krvácení z plic... 90 // 7.2.4.4. Plicní abscesy a gangrény... 90 // 7.2.4.5. Torze plíce... 91 // 7.2.4.6. Plicní atelektáza... 92 // 7.2.5. Tracheobronchiální strom... 93 // 7.2.5.1. Poranění trachey a bronchiálního stromu ... 93 // 7.2.5.2. Aspirace cizích těles ... 95 // 7.2.6. Mediastinum... 95 // 7.2.6.1. Mediastinitis... 95 // 7.2.6.2. Krvácení z velkých cév mediastina... 98 // 7.2.7. Srdce... 99 // 7.2.7.1. Komoce a kontuze srdeční... 99 // 7.2.7.2. Hemoperikard, tamponáda srdeční... 100 // 7.2.7.3. Pronikající poranění srdce... 102 // 7-2.8. Jícen... 102 // 7.2.8.1. Cizí tělesa v jícnu... 103 // A2.8.2. Perforace jícnu... 103 // •2.8.3. Dysfagie a afagie... 105 // 7-2.9. Bránir-o // Bránice щя // Kýiy... 105 // 7 p’qo wiátové ký’y ■ - • • • • ■ і’.".’”!””!”!!”!!’.!!!
ш // ■ Vzácné kýly brániční... 108 // 5 // 7.2.9.4. Poranění bránice, poúrazové kýly a uskřinutí iqq // 7.2.10. Poranění hrudníku jako celku... 11g // 7.2.10.1. Pronikající poranění hrudníku... 110 // 7.2.10.2. Blast syndrom... 11q // 7.2.10.3. Traumatická asfyxie (cyanóza)... 111 // 7.2.11. Doléčování... -| i // 8. Náhlé příhody břišní - (NPB) (J. Valenta)... 113 // 8.1. Zánětlivé NPB... 11g // 8.1.1. Peritonitis... 110 // 8.1.2. Akutní appendicitida... 119 // 8.1.3. Akutní cholecystitida... 123 // 8.1.4. Akutní cholangoitida... 126 // 8.1.5. Akutní pankreatitida ... 127 // 8.1.6. Divertikulitida tračníku... 129 // 8.2. Ileózní NPB... 131 // 8.2.1. Mechanická střevní obstíukce... 131 // 8.2.1.1.lnvaginaae (intususcepce)... 135 // 8.2.1.2.Volvulu s... 136 // 8.2.2. Paralytický ileus... 136 // 8.2.3. Cévní ileus... 138 // 8.3. Traumatické NPB... 139 // 8.3.1. Úrazové hemoperitoneum... 140 // 8.3.2. Traumatická perforace duté útroby... 14 // 8.3.3. Další tupá poranění břicha... 14 // 8.4. Krvácení do gastrointestinálního traktu... 142 // 9. Miniinvazivní chirurgie a řešení akutních chirurgických stavů (K.Novák)... 147 // 10. Náhlé příhody cévní (J.Valenta)... 150 // 10.1. Akutní tepenné uzávěry ... 150 // 10.1.1. Tepenné embólie... 150 // 10.1.2. Spontánní arteriální trombóza... 153 // 10.1.3. Traumatický tepenný uzávěr... 154 // 10.1.4. Komplikace akutních tepenných uzávěrů...
155 // 10.1.4.1. Gangréna... 15 // 10.1.4.2. Revaskularizační, reperfúzní syndrom... 15! // 10.1.4.3. Compartment syndrom... 150 // 6 // 10.2. Akutní žilní uzávěry... // 10.2.1. Hluboká žilní trombóza 156 // 10.2.2 Trombóza podklíčkové žily ... 156 // 10.2.3 Trombotické uzávěry žil ... ,... 157 // 10.3. Cévní poraněni... 158 // 10.4. Symptomatické aneurysma abďomináin/ aňrt. 158 // 10.5. Disekujici aneurysma aorty y--- 160 // 162 // 7
(OCoLC)40086300
cnb000327193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC