Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:5x 
BK
Legislativa
Vydání první
Praha : Leges, 2013-
svazků ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87576-73-1 (1. díl ; vázáno)
ISBN 978-80-7502-004-8 (4. díl ; vázáno)
Komentátor
Svazek IV z technických důvodů vydán ve 2 svazcích
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
svazek I. § 1-117. 2013. lxvi, 649 stran -- svazek IV. § 655-975. 2016. xxxiii, 2009 stran
001461901
OBSAH // Zpracovatelé IV. svazku... XV // předmluva hlavních autorů ke IV. svazku ... XVII // Seznámení se strukturou komentáře... XIX // Seznam zkratek... XXI // DÍL 1 // ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO... 1 // Hlava I Manželství... 1 // Díl 1 Všeobecné ustanovení ... 1 // § 655 ... 1 // Díl 2 Vznik manželství... 5 // § 656 ... 5 // § 657 ... 10 // §658 ... 15 // § 659 ... 17 // § 660 ... 22 // § 661... 23 // § 662 ... 23 // § 663 ... 29 // § 664 ... 32 // § 665 ... 37 // § 666 ... 40 // § 667 ... 43 // § 668 ... 47 // § 669 ... 52 // § 670 ... 60 // § 671 Způsobilost uzavřít manželství... 61 // Zákonné překážky manželství ... 66 // § 672 ... 66 // §673 ... 71 // § 674 ... 78 // § 675 ... 81 // § 676 ... 85 // Díl 3 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství... 87 // Oddíl 1 Zdánlivé manželství... 87 // § 677 ... 87 // § 678 ... 97 // § 679 ... 100 // Obsah VI // Oddíl 2 Neplatnost manželství... 104 // §680 ... 104 // §681... 108 // §682 ... 114 // §683 ... 114 // §684 ... 118 // §685 ... 127 // § 686 ... 130 // Díl 4 Povinnosti a práva manželů ... 134 // Oddíl 1 Obecná ustanovení... 134 // §687 ... 134 // §688 ... 156 // §689 ... 157 // § 690 ... 164 // §691... 173 // §692 ... 177 // § 693 ... 182 // § 694 ... 182 // §695 ... 182 // §696 ... 188 // § 697 Výživné mezi manžely... 193 // Obvyklé vybavení rodinné domácnosti ... 198 // § 698 ... 198 // §699 ... 213 // Rodinný závod ... 219 // Úvodní výklad ? § 700 až 707 ... 219 // § 700 ... 223 // §701 ... 232 // § 702 ... 236 // § 703 ... 241 // § 704 ... 244 // § 705 ... 249 // § 706 ... 252 // § 707 ... 256 // Oddíl 2 Manželské majetkové právo... 258 // Úvodní výklad ? § 708 an... 258 // § 708 ... 270 // Zákonný režim ... 286 // § 709 ... 286 // §710... 327 // §711... 345 // §712... 353 // Správa v zákonném režimu... 356 //
§713... 356 // §714... 365 // §715... 373 // Smluvený režim ... 382 // §716... 382 // VII // Obsah // §717... 399 // §718... 408 // §719... 421 // § 720 ... 437 // § 721 ... 444 // Správa ve smluveném režimu... 451 // § 722 ... 451 // § 723 ... 459 // Režim založený rozhodnutím soudu... 471 // § 724 ... 471 // § 725 ... 485 // § 726 ... 487 // § 727 ... 493 // § 728 Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu... 494 // Režim oddělených jmění... 501 // §729 ... 501 // § 730 ... 505 // Ochrana třetích osob... 509 // § 731 ... 509 // § 732 ... 529 // § 733 ... 537 // § 734 ... 542 // § 735 Zvláštní ustanovení ... 544 // Vypořádání společného jmění ... 548 // § 736 ... 548 // § 737 ... 556 // § 738 ... 566 // § 739 ... 574 // § 740 ... 578 // § 741 ... 605 // § 742 ... 613 // Některá ustanovení o bydlení manželů... 645 // § 743 ... 645 // § 744 ... 653 // § 745 ... 659 // § 746 ... 667 // § 747 ... 671 // § 748 ... 680 // § 749 ... 686 // § 750 ... 688 // Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí ... 691 // §751 ... 691 // § 752 ... 700 // § 753 ... 702 // Díl 5 Zánik manželství... 703 // Oddíl 1 Obecné ustanovení... 703 // § 754 ... 703 // Obsah // Vili // Oddíl 2 Rozvod manželství... 709 // § 755 ... 709 // § 756 ... 732 // § 757 ... 736 // § 758 ... 748 // Oddíl 3 Následky zániku manželství... 751 // § 759 Příjmení rozvedeného manžela ... 751 // Výživné rozvedeného manžela... 755 // §760 ... 755 // § 761 ... 765 // § 762 ... 768 // § 763 ... 778 // Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství ... 780 // § 764 ... 780 // § 765 ... 784 // Bydlení po zániku manželství... 785 // § 766 ... 785 // § 767 ... 790 // § 768 ... 796 // § 769 ... 808 // § 770 ... 814 // Alternativní formy soužití a registrované partnerství v širších souvislostech ... 817 //
Hlava II Příbuzenství a švagrovství... 830 // Díl 1 Všeobecná ustanovení ... 830 // Příbuzenství... 830 // § 771 ... 830 // § 772 ... 837 // § 773 ... 840 // § 774 Švagrovství... 843 // Díl 2 Poměry mezi rodiči a dítětem... 847 // Oddíl 1 Určování rodičovství ... 847 // Úvodní výklad ? § 775 an... 847 // § 775 Mateřství ... 852 // Otcovství... 872 // § 776 ... 872 // § 777 ... 879 // § 778 ... 889 // § 779 ... 894 // §780 ... 911 // §781... 915 // §782 ... 917 // § 783 ... 928 // § 784 ... 941 // Popírání otcovství... 945 // § 785 ... 945 // IX // Obsah // § 786 ... 957 // § 787 ... 961 // § 788 ... 964 // § 789 ... 967 // § 790 ... 970 // § 791 ... 974 // § 792 ... 976 // § 793 ... 985 // DÍL 2 // Oddíl 2 Osvojení ... 993 // Pododdíl 1 Osvojení, osvojitel a osvojované dítě ... 993 // § 794 ... 993 // § 795 ... 1029 // § 796 ... 1035 // § 797 ... 1041 // § 798 ... 1047 // § 799 ... 1054 // § 800 ... 1063 // § 801 ... 1075 // § 802 ... 1078 // § 803 ... 1082 // § 804 ... 1087 // Pododdíl 2 Souhlas s osvojením... 1097 // § 805 ... 1097 // Souhlas dítěte s osvojením ... 1103 // §806 ... 1103 // §807 ... 1109 // § 808 ... 1113 // Souhlas rodičů ... 1116 // § 809 ... 1116 // §810... 1121 // §811... 1127 // §812... 1131 // §813... 1136 // §814... 1139 // §815... 1142 // §816... 1146 // §817... 1147 // §818... 1152 // §819... 1161 // §820 ... 1167 // §821... 1175 // §822 ... 1182 // § 823 ... 1186 // § 824 ... 1193 // § 825 ... 1198 // § 826 ... 1203 // Obsah X // § 827 ... 1206 // § 828 ... 1216 // §829 ... 1219 // § 830 ... 1228 // § 831 ... 1233 // Pododdíl 4 Následky osvojení... 1236 // § 832 ... 1236 // § 833 ... 1239 // § 834 ... 1241 // § 835 ... 1243 // § 836 ... 1248 // § 837 Utajení osvojení ... 1250 // § 838 ... 1254 // § 839 Dohled nad úspěšností osvojení... 1256 //
Zrušení osvojení... 1260 // § 840 ... 1260 // § 841 ... 1267 // § 842 ... 1269 // § 843 Opětovné osvojení osvoj enee... 1273 // § 844 ... 1277 // § 845 ... 1280 // Pododdíl 5 Osvojení zletilého...1282 // § 846 ... 1282 // § 847 Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého... 1288 // Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého... 1294 // § 848 ... 1294 // § 849 ... 1297 // Společná ustanovení pro osvojení zletilého ... 1298 // § 850 ... 1298 // §851 ... 1300 // § 852 ... 1302 // § 853 ... 1303 // § 854 ... 1305 // Oddíl 3 Rodiče a dítě... 1306 // Pododdíl 1 Obecná ustanovení... 1306 // § 855 ... 1306 // § 856 ... 1309 // § 857 ... 1311 // § 858 ... 1314 // § 859 ... 1325 // Pododdíl 2 Osobní jméno a příjmení dítěte... 1326 // Úvodní výklad ? § 860 až 864 ... 1326 // § 860 ... 1346 // § 861 ... 1374 // § 862 ... 1377 // § 863 ... 1386 // § 864 ... 1395 // Pododdíl 3 Rodičovská odpovědnost ... 1403 // XI // Obsah // § 865 ... 1403 // § 866 ... 1406 // § 867 ... 1410 // §868 ... 1416 // § 869 ... 1420 // § 870 ... 1423 // § 871 ... 1427 // §872 ... 1431 // § 873 ... 1434 // § 874 ... 1436 // Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti... 1437 // § 875 ... 1437 // § 876 ... 1443 // § 877 ... 1449 // § 878 ... 1455 // § 879 ... 1458 // Péče o dítě a jeho ochrana ... 1461 // § 880 ... 1461 // §881 ... 1465 // § 882 ... 1468 // § 883 ... 1473 // § 884 ... 1475 // § 885 ... 1481 // § 886 ... 1483 // Osobní styk rodiče s dítětem ... 1485 // § 887 ... 1485 // § 888 ... 1489 // § 889 ... 1510 // § 890 ... 1516 // §891... 1519 // Zastoupení dítěte ... 1526 //
§892... 1526 // § 893 ... 1532 // §894 ... 1534 // §895 ... 1539 // §896 ... 1540 // § 897 ... 1546 // §898 ... 1550 // § 899 ... 1567 // §900 ... 1569 // §901 ... 1572 // §902 ... 1575 // §903 ... 1578 // §904 ... 1581 // § 905 ... 1583 // Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství... 1587 // § 906 ... 1587 // § 907 ... 1605 // § 908 Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně... 1623 // Obsah // XII // § 909 Zvláštní ustanovení ... 1625 // Pododdíl 4 Vyživovací povinnost... 1632 // §910... 1632 // §911... 1647 // § 912... 1652 // §913... 1654 // §914... 1662 // Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky... 1664 // § 915... 1664 // § 916 ... 1673 // §917... 1676 // §918... 1683 // §919... 1686 // § 920 Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce__ 1687 // Společná ustanovení o výživném... 1695 // § 921 ... 1695 // § 922 ... 1698 // § 923 ... 1701 // Oddíl 4 Zvláštní opatření při výchově dítěte... 1704 // Preventivní, výchovná a sankční opatření ... 1704 // § 924 ... 1704 // § 925 ... 1716 // § 926 ... 1725 // § 927 ... 1727 // Hlava III Poručenství a jiné formy péče o dítě ... 1738 // Díl 1 Poručenství... 1738 // Úvodní výklad ? § 928 an... 1738 // § 928 ... 1751 // § 929 ... 1765 // § 930 ... 1769 // § 931 ... 1772 // § 932 ... 1776 // § 933 ... 1783 // § 934 ... 1787 // § 935 ... 1795 // § 936 ... 1798 // § 937 ... 1800// § 938 ... 1802 // § 939 ... 1804 // § 940 ... 1806 // § 941 ... 1807 // § 942 ... 1809 // Díl 2 Opatrovnictví dítěte... 1814 // Úvodní výklad ? § 943 an... 1814 // Oddíl 1 Opatrovník... 1828 // § 943 ... 1828 // XIII // Obsah // §944 ... 1839 // §945 ... 1842 // § 946 ... 1848 // §947 ... 1851 // Oddíl 2 Opatrovník pro správu jmění dítěte... 1855 // Úvodní výklad ? § 948 an... 1855 //
§ 948 ... 1864 // § 949 ... 1868 // §950 ... 1869 // §951 ... 1877 // § 952 ... 1880 // Díl 3 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství... 1883 // Úvodní výklad ? § 953 an... 1883 // Oddíl 1 Svěření dítěte do péče jiné osoby... 1891 // § 953 ... 1891 // § 954 ... 1895 // §955 ... 1900 // §956 ... 1906 // §957 ... 1910 // Oddíl 2 Pěstounství... 1912 // §958 ... 1912 // § 959 ... 1923 // § 960 ... 1926 // § 961 ... 1929 // §962 ... 1931 // § 963 ... 1936 // § 964 ... 1938 // §965 ... 1940 // § 966 ... 1942 // § 967 ... 1945 // § 968 ... 1947 // § 969 ... 1949 // § 970 ... 1950 // Díl 4 Ústavní výchova... 1951 // §971 ... 1951 // § 972 ... 1962 // § 973 ... 1966 // § 974 ... 1968 // §975 ... 1971 // Související společná a přechodná ustanovení... 1974 // § 3021 ... 1974 // § 3022 ... 1974 // Oddíl 1 Všeobecná ustanovení... 1981 // § 3028 ... 1981 // § 3035 ... 1985 // Úvodní výklad před § 3038 ... 1988 // Obsah // XIV // Oddíl 3 Majetkové právo manželské... I993 // § 3038 ... 1993// § 3039 ... 1996 // § 3040 ... 1997 // Věcný rejstřík... 2001
(OCoLC)870289480
cnb002536659

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC