Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015
343 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-87398-83-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001461916
Poděkovaní 6 Úvod 8 // Oddíl první: Kontexty bádání bádání v kontextech // 1 Objevováni Aromunů 16 // 2 Teoreticko epistemologické intermezzo 22 // Identita 23 Etnicita 30 // 3 Vyjednáváni pozic - antropolog v terénu 34 // 4 Písemné zdroje 46 // Oddíl druhý: Aromuni v dějinách // 5 Vynořováni (Aromuni v jihovýchodní Evropě) 54 // Hypotézy původu 55 Etnonyma 58 Interpretace pramenů 61 // 6 Novověk (17.-19. století ) 66 // Způsob života 67 Moskopolc 72 // Migrace z jádrových oblastí 75 // 7 Národně emancipační procesy: // svébytnost, prořecká a prorumunská orientace 78 Svébytná aromunská identita 80 Prořecká orientace 81 Prorumunská orientace 83 // 8 Nové uspořádáni jihovýchodní Evropy 94 // První světová válka 95 Meziválečná situace Aromunů 97 Druhá světová válka 103 // 9 Po druhé světové válce do dnešních dnů 106 // Jugoslávie. Republika Makedonie. Srbsko 107 // Albánie 112 // Řecko 114 // Rumunsko 116 // Aromunská emigrace 119 // Mezinárodni aktivity 121 // Oddíl třeli: Bulharští Aromuni to Historický exkurz 126 // Příchod do Bulharska 127 Migrace do Řecka a Rumunsku 131 Sedentarizace 137 // u Po roce 1989 - aromunské spolky a jejich činnost 142 Osoby a obsazení 149 // 12 Identitárni mobilizace 160 // Struktura politických příležitosti // (“political opportunity structure") 163 Institucionální (politicko-lcgislativni) prostředí a kulturní kontext 164 Mezinárodní menšinové
organizace 169 Shrnuti 179 // 13 Rámce aromunských identit 182 // Spory o aromunství: // tradicionalisté a modernisté 186 Transnacionálni identita? 204 Aromunské mimikry 207 Shrnuti 211 // 14 Revitalizace jazyka 216 // 15 Politiky pamčti 224 // Folklorismus 226 Muzea a expozice 241 Prolínáni expertního a laického včdéni 255 Aktérské verze minulosti 260 // 16 Politiky in formováni 276 // Edukace 278 Institucionální zakotveni // a mezinárodní síté 285 // 17 Politizace aromunské identity 290 // Závčr 298 Summary 310 // Použitá literatura a zdroje 312 Literatura 313 Další zdroje 326 Obrazová příloha 328
(OCoLC)949215742
cnb002783334

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC