Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V češtině vydání první
Brno : SURSUM, 1991
95 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 80-901038-0-4 (brožováno)
Nad názvem: Kongregace pro katolickou výchovu
2 000 výtisků
Obsahuje bibliografické odkazy
001461921
OBSAH // Úvod // 3 // I. // PODSTATA SOCIÁLNÍ NAUKY CÍRKVE // 3. Její konstitutivní prvky . . // 4. Autonomie sociální nauky // 5. Teologická povaha ... // 6. Trojí rozměr sociální nauky // 7. Metodologie sociální nauky... 10 // 8. Metoda rozlišování ... 11 // 9. Teologie a filozofie ... 12 // 10. Pozitivní vědy ... 13 // 11. Vývoj křesťanské sociální nauky... 13 // 12. Kontinuita a vývoj ... 14 // 13. Poslání a právo učit... 14 // II. // HISTORICKÁ dimenze sociální nauky // 1. Sociální dimenze prvotního křesťanského poselství // 15. Dějiny spásy... 18 // 16. Poslání Kristovo ... 18 // 17. Poslání Církve ... 19 // A \\ // i 2. ’Dějinný růst křesťanské sociální nauky // 18. Sociální a kulturní prostředí ... 20 // 19. Proměny XIX. století a přínos katolického myšlení ... 21 // 20. Lev XIII... 21 // 21. Pius XI... 22 // 91 // ? vo 00 // 22. Pius XII... 22 // 23. Jan XXIII... 23 // 24. Druhý vatikánský koncil... 25 // 25. Pavel VI... 26 // 26. Jan Pavel II... 27 // 28. Novější dokumenty ... 31 // III. // TRVALE PRINCIPY A HODNOTY // 1. Trvalé principy myšlení // 30. Úvodní poznámka... 33 // 31. Lidská osoba... 34 // 32. Lidská práva... 34 // 33. Příspěvky učitelského úřadu Církve ? lidským právům . . 35 // 34. Osoba-společnost: jejich vzájemné vztahy ... 36 // 37. Obecné dobro ... 37 // 38. Solidarita a subsidiarita ... 38 // 39. Organické pojetí sociálního života... 39 // 40. Participace...
39 // 41. Lidské struktury a společenství osob... 40 // 42. Všeobecné určení statků... 40 // 2. Základní hodnoty // 43. Bezpečná cesta... 41 // 44. Vstříc obnově společnosti... 41 // 45. „Moudrost“ v sociální akci... 42 // 46. Rozvojové hodnoty... 42 // IV. // KRITERIA hodnocení // 47. Seznámení se skutečností... 43 // 48. Schopnost objektivního úsudku... 44 // 49. Příklady posuzování... 44 // 50. Nebezpečí ideologického ovlivnění ... 45 // 51. Rozlišování ve volbě ... 46 // 52. Sociální úkoly partikulárních Církví ... 47 // 53. Nové soudy v nových situacích... 47 // 92 // v. // SMĚRNICE PRO SOCIÄLNÍ AKCI // 54. Kritéria činnosti ... 49 // 55. Respektování důstojnosti lidské osoby ... 49 // 56. Čestný dialog... 50 // 57. Boj za spravedlnost a za sociální solidaritu ... 50 // 58. Formace ? získání odborných znalostí... 51 // 59. Zkušenost na poli časném a zkušenost z víry... 52 // 60. Otevřený postoj vůči darům Ducha svátého... 52 // 61. Skutky lásky a milosrdenství ... 53 // 62. Pouto mezi sociální naukou a křesťanskou praxí... 54 // 63. Odezvy na politickém poli ... 54 // 64. Znamení přítomnosti Božího království ... 56 // 65. Závěrečná poznámka o významu a dynamismu sociální // nauky... 56 // VI. // FORMACE // 66. Účel tohoto dokumentu ... 59 // 1. Příprava profesorů // 67. Teologická, vědecká a pastorální formace... 59 // 68. Funkce sociálních věd... 60
69. Permanentní formace... 61 // 70. Pastorační zkušenost... 61 // 2. Formace bohoslovců // 71. Pastorální příprava ... 61 // 73. Kurs sociální nauky... 62 // 74. Filozoficko-teologický základ ... 62 // 75. Pravé a integrální poselství Kristovo... 63 // 76. První pastorační zkušenosti... 63 // 77. Úkoly kněze vzhledem ? laikům ... 64 // 78. Závěr... 64 // I. Dodatek: Seznam témat, která se mohou podle potřeby // probírat ve vyučování sociální nauky Církve... 69 // II. Dodatek: Texty učitelského úřadu Církve citované // v některých významnějších poznámkách „Směrnic“ ... 79 // 93
(OCoLC)85008620
cnb000535829

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC