Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2018
198 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1327-7 (brožováno)
dut
Obsahuje bibliografii na stranách 183-195
001461945
Obsah // Předmluva... 11 // 1 Úvod ... 15 // Posloucháš ty mě? // 1.1 Dominance řeči... 16 // 1.2 Schopnost a ochota dětí se učit... 20 // 1.3 Spolehlivost a sugestibilita... 23 // 1.4 Fantazie a skutečnost... 27 // 1.5 Rozdíly mezi chlapci a dívkami ... 20 // 1.6 Práce zaměřená na ptaní ... 22 // 1.7 Rámec rozhovoru... 24 // 1.8 Virtuální prostředí ... 26 // 1.9 Struktura knihy... 29 // 2 Vývoj dětí od 4 do 12 let ... 42 // Růst a vývoj // 2.1 Dítě jako malý dospělý... 44 // 2.2 Psychosociální vývoj dětí od 4 do 6 let... 20 // 2.3 Psychosociální vývoj dětí od 6 do 8 let... 24 // 2.4 Psychosociální vývoj dětí od 8 do 10 let... 26 // 2.5 Psychosociální vývoj dětí od 10 do 12 let ... 29 // 3 Vedení rozhovoru... 65 // Respekt a skromnost // 3.1 Doplňování... 65 // 3.2 Kvalita rozhovoru... 68 // 3.3 Podmínky komunikace... 72 // 3.3.1 Sedněte si tak, abyste měli oči ve stejné výšce // jako oči dítěte... 72 // 3.3.2 Dívejte se na dítě, když mluvíte... 73 // 3.3.3 Navazujte a přerušujte při rozhovoru s dítětem oční kontakt... 74 // 3.3.4 Vytvořte pro dítě příjemnou atmosféru ... 76 // 3.3.5 Naslouchejte tomu, co dítě říká ... 78 // 3.3.6 Ukažte pomocí příkladů, že to, co dítě říká, má účinek... 82 // 3.3.7 Řekněte dítěti, že vám má říct, co si o věci myslí nebo co chce, // protože když to neřekne, nedozvíte se to... 83 // 3.3.8 Pokuste se kombinovat hru a rozhovor...
84 // 3.3.9 Zjistíte-li, že dítě přestává spolupracovat, signalizujte, // že rozhovor přerušíte a budete v něm pokračovat později ... 87 // 3.3.10 Vedl i-l i jste obtížný rozhovor, postarejte se o to, // aby dítě mohlo přijít ? sobě ... 87 // 3.4 Metakomunikace... 88 // 3.4.1 Objasněte cíl rozhovoru... 89 // 3.4.2 Sdělte dítěti, jaké jsou vaše záměry... 89 // 3.4.3 Dejte dítěti na vědomí, že potřebujete zpětnou vazbu ... 90 // 3.4.4 Dejte dítěti na vědomí, že smí mlčet ... 91 // 3.4.5 Pokuste se pojmenovat, co cítíte, a řiďte se tím, co cítíte... 92 // 3.4.6 Vyzvěte dítě, aby vyjádřilo svůj názor na rozhovor... 93 // 3.4.7 Učiňte stálou součástí komunikace metakomunikaci... 94 // 3.5 Odbornost partnerů rozhovoru ... 94 // 3.6 Rozdílné zájmy partnerů rozhovoru ... 97 // 3.7 Loajálnost... 101 // 3.8 Jazyková zdatnost a uzavřenost ... 103 // 3.9 Přenos a protipřenos ... 106 // 3.10 Komunikace znamená kontakt... 108 // 3.11 Děti a zvládání stresu... 108 // 4 Techniky rozhovoru // Otevřené vyptávání // 113 // 4.1 Struktura rozhovoru ... 114 // 4.1.1 Příprava ... 115 // 4.1.2 První krok: představit se... 119 // 4.1.3 Úvod rámce rozhovoru ... 122 // 4.1.4 Úvodní otázky... 126 // 4.1.5 Zahajovací otázka... 127 // 4.1.6 Jádro rozhovoru... 128 // 4.1.7 Zakončení ... 131 // 4.2 Techniky ptaní ... 134 // 4.2.1 Otevřené a uzavřené otázky’ ... 136 // 4.2.2 Otázky na projevení znalosti...
138 // 4.2.3 Rétorické otázky’... 139 // 4.2.4 Pokračovací otázky (vyptávání) ... 139 // 4.2.5 Sugestivní otázky ... 143 // 4.2.6 Vícečetné otázky ... 143 // 4.2.7 Opakování nebo objasnění otázky ... 145 // 4.2.8 Otázky na vyvolání protireakce... 146 // 4.2.9 Otázky typu „pročlt... 147 // 4.2.10 Opakování nebo shrnutí odpovědi ... 147 // 4.2.11 Shrnující otázky... 148 // 4.3 Prožívání ... 149 // 4.4 Řeč těla... 151 // 4.4.1 Držení těla ... 151 // 4.4.2 Použití hlasu ... 152 // 4.5 Obecný postoj... 153 // 4.6 Metakomunikace jako opravný prostředek... 154 // 5 Vedení rozhovoru podle věku ... 159 // 5.1 Odhad mentální věkové úrovně dítěte ... 159 // 5.2 Vedení rozhovoru s dětmi od 4 do 6 let... 161 // 5.3 Vedení rozhovoru s dětmi od 6 do 8 let... 162 // 5.4 Vedení rozhovoru s dětmi od 8 do 10 let... 164 // 5.5 Vedení rozhovoru s dětmi od 10 do 12 let ... 165 // 6 Epilog ... 167 // Přílohy... 169 // Příloha 1 : Cvičení v komunikaci... 169 // Příloha 2: Charakteristiky vedení rozhovoru s dětmi podle věku ... 177 // Příloha 3: Jenningsův kontrolní seznam... 181 // Literatura... 183 // Informace o autorce // 197
cnb002969434

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC