Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
První vydání
Praha : Grada, 2018
175 stran : barevné ilustrace ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0486-4 (brožováno)
Velmi lehce
němčina
Přeloženo z němčiny
Na obálce označení: úroveň A1-B2
001461996
Obsah // 0 Zájmeno - The Pronoun...58 // 5.1 Osobní zájmeno - The Personal Pronoun...60 // 5.2 Privlastnovací zájmeno - // The Possessive Pronoun...61 // 5.3 Zvratné zájmeno - The Reflexive Pronoun...62 // 5.4 Ukazovací zájmeno - // The Demonstrative Pronoun...64 // 5.5 Vztažné zájmeno - The Relative Pronoun...64 // 5.6 Tázací zájmeno - The Interrogative Pronoun...66 // 5.7 Neurcité zájmeno - The Indefinite Pronoun...67 // 04 V kostce: 0...71 // 0 Oznacení množství - Quantifiers...72 // ?? V kostce: 0...75 // 0 Sloveso - The Verb...76 // 7.1 Infinitiv - The Infinitive...78 // 7.2 Rozkazovací zpusob - The Imperative...79 // 0 Casy - The Tenses...80 // 8.1 Prítomný cas prostý - The Present Simple...82 // 8.2 Prítomný cas prubehový - // The Present Progressive...84 // 8.3 Minulý cas prostý - The Past Simple...87 // 8.4 Minulý cas prubehový - // The Past Progressive...89 // 8.5 Budoucí cas prostý - The Future Simple...90 // 8.6 Predprítomný cas prostý - // The Present Perfect Simple...94 // 8.7 Predprítomný cas prubehový - // The Present Perfect Progressive...97 // 8.8 Predminulý cas prostý - // The Past Perfect Simple...98 // Obsah // 8.9 PredminuLý cas prubehový - // The Past Perfect Progressive...99 // 8.10 Predbudoucí cas prostý - // The Future Perfect Simple...100 // 8.11 Predbudoucí cas prubehový - // The Future Perfect Progressive...100 // Q4 V kostce: ?... // 0 Otázky a zápor - Questions and Negatives...103 // 9.1 Otázky -
Questions...104 // 9.2 Zápor - Negatives...105 // 9.3 Flave/have got...105 // 9.4 Záporná otázka -The Question in the Negative.106 // 9.5 Krátké odpovedi - Short Answers...106 // 9.6 Tázací dovetky - Question Tags...106 // ?? V kostce: 0...107 // 0 Pomocná slovesa - The Auxiliary Verbs...109 // 10.1 Úplná pomocná slovesa - // The Auxiliary Verbs...110 // 10.2 Modálni pomocná slovesa - // The Modal Auxiliary Verbs...110 // ?? V kostce: 0...116 // 0 Prícestí - The Participles...117 // 0% V kostce: 0...120 // 0 Gerundium - The Gerund...121 // ?? V kostce: 0...127 // 0 Trpný rod - The Passive...128 // 13.1 Present Tense a Past Tense - // Present and Past...130 // 13.2 Trpný rod s pasivním podmetem - // The Personal Passive...131 // 8 // Obsah // 13.3 Gerundium v trpném rode- // The Gerund in the Passive...132 // 13.4 Trpný rod v jiných casech - // The Passive in Other Tenses...133 // 04 V kostce: ?...134 // © Spojky - Conjunctions...135 // ?? V kostce: ©...137 // © Neprímá rec - Indirect Speech...138 // 15.1 Bez zmeny gramatického casu - // Without Changing The Tense...140 // 15.2 Zmena místních a casových údaju - // Changing Location and Time References...140 // 15.3 Rozkazy a výzvy - // Commands and Instructions...141 // 15.4 Se zmenou gramatického casu - // With Tense Changes...141 // 15.5 Zpusobová slovesa - Modalverbs...142 // 15.6 Otázky - Questions...143 // ?? V kostce: ©...144 // © Vety podmínkové - Conditional Clauses...146 // 16.1
1. typ - Type 1...148 // 16.2 2. typ - Type 2...149 // 16.3 3. typ - Type 3...149 // 16.4 Would ve vete s if - would in an if Sentence...150 // 16.5 Unless...151 // CX V kostce: ©...152 // Nepravidelná slovesa - Irregular Verbs...154 // Testy - Tests...158 // Rešení - Key to Exercises...169 // Rešení testu úrovne jazykových znalostí - // Key to Level Checks...173
(OCoLC)1019651368
cnb002932883

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC