Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
EB
2. aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
504 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0180-1 (brožováno)
slovenština
Částečně přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001461999
Obsah // Přehled použitých zkratek . “... 21 // Předmluva ? 1. vydání ... 25 // Předmluva ? 2. vydání ... 26 // 1 Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině // (Aleš Fíbír) ... 27 // 1.1 Příprava před operací ... 27 // 1.2 Turniket ... 28 // 1.3 Magnifikace ... 29 // 1.4 Inštrumentárium ... 30 // 1.5 Zásady umístění kožních řezů ... 30 // 1.6 Pooperační péče ... 30 // Literatura ... 31 // 2 Anestezie (Tomáš Gabrhelík) ... 33 // 2.1 Příprava nemocného před anestezií ... 33 // 2.2 Celková anestezie ... 34 // 2.2.1 Doplňovaná anestezie ... 34 // 2.2.2 Totální intravenózni anestezie ... 34 // 2.2.3 Disociativní anestezie ... 34 // 2.2.4 Kombinovaná anestezie ... 35 // 2.3 Regionální anestezie ... 35 // 2.3.1 Místní anestezie ... 35 // 2.3.2 Regionální anestezie ... 35 // 2.3.3 Periferní nervové blokády ... 38 // 2.3.4 Krční epidurální blokáda ... 43 // 2.3.5 Paravertebrální blokáda ... 43 // 2.3.6 Intravenózni regionální anestezie ... 43 // 2.4 Léčba pooperační bolesti ... 44 // 2.4.1 Akutní pooperační bolest ... 44 // 2.4.2 Analgezie řízená sestrou ... 45 // 2.4.3 Pacientem kontrolovaná analgezie ... 45 // 2.4.4 Pain service ... 45 // Literatura ... 45 // 3 Přístupy ? zápěstí (Jaroslav Pilný, Zdeněk Vodička) ... 47 // 3.1 Dorzální přístup ? zápěstí a distálnímu radiu ... 47 // 3.1.1 Přístup ? zápěstí ... 47 // 3.1.2 Přístup ? distálnímu radiu ... 48 // 3.1.3
Přístup ? distální ulně ... 49 // 3.2 Palmámí radiální přístup ... 49 // 3.3 Palmámí mediální přístup ... 50 // 3.4 Radiální přístup k distálnímu radiu... 51 // Literatura ... 52 // 4 Chirurgické přístupy na ruce a krytí defektů (Bohumil Zálesák, // Jozef Molitor) ... 53 // 4.1 Incize a přístupy na ruce ... 53 // 4.2 Defekty a jejich krytí... 54 // 4.2.1 Spontánní hojení per secundam intentionem ... 55 // 4.2.2 Primární sutura ... 55 // 4.2.3 Kožní štěpy ... 55 // 4.2.4 Laloky ... 57 // 4.2.5 Devastující poranění a skalpace ... 64 // 4.2.6 Supramikrochirurgické volné laloky ... 66 // Literatura ... 67 // 5 Rentgenologická diagnostika poranění a onemocnění ruky // (Roman Slodička) ... 69 // 5.1 Radiografické nativní projekce ruky ... 70 // 5.1.1 Ruka v posteroanteriomí proj ekci ... 70 // 5.1.2 Ruka v šikmé posteroanteriomí projekci ... 71 // 5.1.3 Ruka v bočné projekci ... 71 // 5.1.4 Ruka v anteroposteriomí projekci ... 72 // 5.1.5 Metakarpy v posteroanteriomí projekci ... 73 // 5.1.6 Metakarpy v bočné projekci ... 73 // 5.1.7 Hlavy metakarpů 2-5 ... 75 // 5.1.8 První metakarpus v posteroanteriomí proj ekci ... 75 // 5.1.9 Prst v posteroanteriomí projekci ... 76 // 5.1.10 Bočná projekce všech prstů... 76 // 5.1.11 Bočná projekce 2. a 3. prstu ... 77 // 5.1.12 Bočná projekce 4. a 5. prstu ... 77 // 5.1.13 Palec v posteroanteriomí proj ekci ... 78 // 5.1.14 Palec v bočné projekci ... 78 // 5.1.15 Zápěstí
v posteroanteriomí proj ekci ... 79 // 5.1.16 Zápěstí v bočné projekci ... 80 // 5.1.17 Stecherova projekce ... 80 // 5.1.18 Zápěstí v anteroposteriomí proj ekci ... 81 // 5.1.19 Projekce carpal boss... 82 // 5.1.20 Projekce karpálního tunelu superioinferiomě ... 82 // 5.1.21 Ruce a zápěstí v tzv. projekci chytače míče // (ball catcher) ... 83 // 5.2 Radiografické funkční projekce mky ... 84 // 5.2.1 Prst v radiálním a ulnámím stresu posteroanteriomě // nebo anteroposteriomě ... 84 // 5.2.2 Projekce uzavřené pěsti ... 84 // 5.3 Artrografie zápěstí ... 85 // 5.4 Multidetektorová počítačová tomografie ... 86 // Literatura ... 86 // 6 Onemocnění horní končetiny vyvolaná infekcí (Andrej Sukop) ... 87 // 6.1 Akutní infekce ruky ... 88 // 6.1.1 Akutní paronychium ... 88 // 6.1.2 Panaricium ... 88 // 6.1.3 Hnisavý zánět šlachové pochvy flexorů ... 89 // 6.1.4 Zánět hlubokých dlaňových prostorů ... 90 // 6.1.5 Zánět meziprstních prostorů ... 90 // 6.1.6 Zánět Paronova prostoru ... 90 // 6.1.7 Septická artritida ... 90 // 6.1.8 Osteomyelitida ... 91 // 6.1.9 Infekce způsobené pokousáním ... 91 // 6.1.10 Panaricium způsobené herpetickými viry ... 92 // 6.1.11 Nekrotizující fascitida a plynaté infekce ... 93 // 6.1.12 Poranění ruky stříkací pistolí ... 93 // 6.2 Chronické infekce ruky... 93 // 6.2.1 Chronické paronychium ... 94 // 6.2.2 Bakteriální infekce ... 94 // 6.2.3 Onemocnění vyvolaná houbami
- mykózy ... 94 // 6.2.4 Onemocnění vyvolaná mykobakteriemi ... 95 // 6.2.5 Virové infekce ... 95 // Literatura ... 96 // 7 Artroskopie zápěstí (Jaroslav Pilný, Igor Čižmář) ... 99 // 7.1 Vybavení pro artroskopii zápěstí ... 99 // 7.2 Artroskopické přístupy na zápěstí ... 100 // 7.3 Artroskopická anatomie zápěstí ... 100 // 7.4 Operační postupy ... 103 // 7.5 Nestability zápěstí ... 104 // 7.5.1 Skafolunátní nestabilita ... 104 // 7.5.2 Lunotriquetrální nestabilita ... 105 // 7.6 Artroskopické ošetření zlomenin distálního radia ... 106 // 7.7 Poškození triangulámího fibrokartilaginózního komplexu... 106 // 7.7.1 Akutní poranění triangulámího fibrokartilaginózního // komplexu ... 107 // 7.7.2 Degenerativní poškození triangulámího // fibrokartilaginózního komplexu ... 109 // 7.8 Resekce dorzálního ganglia zápěstí ... 110 // 7.9 Synovektomie zápěstí ... 111 // 7.10 Komplikace artroskopie zápěstí ... ? // 7.11 Artroskopie skafotrapezotrapezoidního kloubu ... 111 // 7.11.1 Anatomie skafotrapezotrapezoidního kloubu ... 111 // 7.11.2 Indikace ... 112 // 7.11.3 Kontraindikace ... 112 // 7.11.4 Artroskopické vstupy ... 112 // 7.11.5 Komplikace ... 112 // 7.11.6 Operační technika ... 113 // Literatura ... 113 // 8 Artroskopie drobných kloubů ruky (Jaroslav Pilný) ... 117 // 8.1 Vybavení pro artroskopii drobných kloubů ruky ... 117 // 8.2 Artroskopie karpometakarpálního kloubu palce ruky ... 117 // 8.2.1
Anatomie karpometakarpálního kloubu ... 118 // 8.2.2 Artroskopické vstupy ... 120 // 8.2.3 Artroskopická anatomie vazů ... 120 // 8.2.4 Artroskopicky sledované struktury ... 121 // 8.2.5 Indikace ... 121 // 8.2.6 Kontraindikace ... 122 // 8.2.7 Operační technika ... 122 // 8.2.8 Komplikace ... 123 // 8.2.9 Artroskopická Synovektomie karpometakarpálního // kloubu ... 123 // 8.2.10 Osteosyntéza báze prvního metakarpů ... 124 // 8.2.11 Extrakce volných tělísek ... 125 // 8.2.12 Infekční artritidy karpometakarpálního kloubu ... 125 // 8.2.13 Artroskopické ošetření nestability karpometakarpálního // kloubu ... 125 // 8.3 Artroskopie metakarpofalangeálního (základního) kloubu // ruky ... 125 // 8.3.1 Anatomie metakarpofalangeálního kloubu ... 126 // 8.3.2 Indikace ... 127 // 8.3.3 Kontraindikace ... 127 // 8.3.4 Artroskopické přístupy ... 127 // 8.3.5 Operační technika ... 127 // 8.3.6 Komplikace ... 129 // 8.3.7 Artroskopická Synovektomie metakarpofalangeálního // kloubu ... 129 // 8.3.8 Osteosyntéza báze základního článku ... 130 // 8.3.9 Extrakce volných tělísek ... 130 // 8.3.10 Infekční artritidy metakarpofalangeálního kloubu ... 130 // 8.4 Artroskopie proximálního interfalangeálního kloubu ... 130 // 8.4.1 Anatomie proximálního interfalangeálního kloubu ... 130 // 8.4.2 Indikace ... 131 // 8.4.3 Kontraindikace ... 132 // 8.4.4 Artroskopické přístupy ... 132 // 8.4.5 Operační technika ... 132 // 8.4.6 Komplikace
... 133 // 8.4.7 Artroskopická Synovektomie proximálního // interfalangeálního kloubu ... 133 // 8.4.8 Osteosyntéza báze středního článku ... 134 // 8.4.9 Extrakce volných tělísek ... 135 // 8.4.10 Infekční artritida proximálního interfalangeálního // kloubu ... 135 // Literatura ... 135 // 9 Nestability zápěstí (Jaroslav Pilný, Igor Čižmář) ... 137 // 9.1 Anatomická stavba zápěstí ... 137 // 9.2 Klasifikace nestabilit zápěstí ... 139 // 9.3 Mechanizmus vzniku úrazu ... 141 // 9.4 Skafolunátní nestabilita zápěstí ... 142 // 9.4.1 Klinické vyšetření ... 142 // 9.4.2 Další vyšetření ... 143 // 9.4.3 Léčba akutního poranění ... 144 // 9.4.4 Léčba chronické nestability ... 144 // 9.5 Lunotriquetrální nestabilita zápěstí ... 146 // 9.5.1 Klinické vyšetření ... 146 // 9.5.2 Rentgenologické vyšetření ... 146 // 9.5.3 Léčba akutního poranění ... 146 // 9.5.4 Léčba chronické nestability ... 147 // 9.6 Perilunátní luxace ... 147 // 9.6.1 Klinické vyšetření ... 148 // 9.6.2 Rentgenologické vyšetření... 148 // 9.6.3 Ošetření akutní perilunátní luxace ... 148 // 9.6.4 Ošetření chronické perilunátní luxace ... 149 // 9.7 Perilunátní zlomeniny ... 150 // 9.7.1 Transskafoperilunátní luxace karpu ... 150 // 9.7.2 Transstyloidní perilunátní luxace karpu ... 151 // 9.8 Axiální nestability a zlomeniny ... 152 // 9.8.1 Klasifikace ... 152 // 9.8.2 Klinické vyšetření ... 153 // 9.8.3 Rentgenologické
vyšetření... 153 // 9.8.4 Léčba axiálních nestabilit a zlomenin ... 153 // 9.9 Nedisociativní nestability zápěstí ... 154 // 9.9.1 Mechanizmus úrazu ... 154 // 9.9.2 Klinické vyšetření ... 155 // 9.9.3 Rentgenologické vyšetření ... 155 // 9.9.4 Další vyšetření ... 155 // 9.9.5 Léčba nedisociativních nestabilit zápěstí ... 156 // 9.10 Radiokarpální nestability a dislokace ... 158 // 9.10.1 Dorzální translace karpu ... 158 // 9.10.2 Palmámí nestability karpu ... 159 // 9.10.3 Ulnámí nestability karpu ... 160 // Literatura ... 1 // 10 Zlomeniny distálního radia 165 // 10.1 Mechanizmus úrazu ... 165 // 10.2 Klasifikace zlomenin distálního radia ... 165 // 10.2.1 Historické názvy ... 166 // 10.2.2 Současné klasifikace ... 167 // 10.3 Postižení distálního radioulnámího kloubu ... 171 // 10.4 Diagnostika ... 172 // 10.5 Léčba akutních zlomenin u dospělých ... 173 // 10.5.1 Nedislokované zlomeniny distálního radia ... 173 // 10.5.2 Dislokované zlomeniny distálního radia ... 174 // 10.5.3 Rozhodování o operační taktice ... 181 // 10.5.4 Otevřené zlomeniny ... 188 // 10.6 Přidružená poranění ... 188 // 10.6.1 Přidružená poranění nervů... 188 // 10.6.2 Přidružená poškození distálního radioulnámího kloubu. 189 // 10.6.3 Poranění processus styloideus ulnae ... 190 // 10.6.4 Přidružená poranění karpálních vazů a kostí ... 190 // 10.7 Komplikace ... 192 // 10.7.1 Ztráta repozice ... 192
10.7.2 Komplexní regionální bolestivý syndrom... 193 // 10.7.3 Pseudoartrózy distálního radia a ulny ... 193 // 10.7.4 Malpoziční zhojení zlomeniny ... 194 // 10.7.5 Ruptura šlachy m. extensor pollicis longus ... 195 // Literatura ... 196 // 11 Zlomeniny karpálních kostí (Radomír Gajdoš) ... 201 // 11.1 Zlomeniny os scaphoideum... 203 // 11.1.1 Krevní zásobení os scaphoideum ... 203 // 11.1.2 Diagnostika zlomenin os scaphoideum ... 203 // 11.1.3 Klasifikace zlomenin os scaphoideum ... 204 // 11.1.4 Léčba akutních zlomenin os scaphoideum ... 205 // 11.1.5 Pseudoartróza os scaphoideum a opožděné hojení ... 210 // 11.1.6 Zhojení v malpozičním postavení ... 214 // 11.1.7 Parciální zhojení zlomeniny ... 214 // 11.1.8 Několikanásobně operované pseudoartrózy ... 215 // 11.2 Preiserova nemoc ... 215 // 11.3 Akutní zlomeniny os lunatum ... 216 // 11.4 Kienböckova nemoc ... 216 // 11.4.1 Diagnostika ... 217 // 11.4.2 Klinická stadia ... 218 // 11.4.3 Léčba Kienböckovy nemoci ... 218 // 11.5 Izolované zlomeniny ostatních karpálních kostí ... 219 // 11.5.1 Zlomeniny os triquetrum ... 219 // 11.5.2 Zlomeniny os pisiforme ... 220 // 11.5.3 Zlomeniny os trapezium ... 221 // 11.5.4 Zlomeniny os trapezoideum ... 222 // 11.5.5 Zlomeniny os capitatum... 223 // 11.5.6 Zlomeniny os hamatum ___?... 224 // Literatura ... 226 // 12 Poúr2ízo\\á artróza zápěstí (Jaroslav Pilný, Maroš Eľko) ... 233 // 12.1 Skafolunátní nestabilita a rozvoj artrózy...
233 // 12.2 Artrotické změny při pakloubu skafoidea... 234 // 12.3 Skafotrapezotrapezoidní artróza ... 236 // 12.4 Používané operační postupy ... 236 // 12.4.1 Skafokapitátní artrodéza ... 237 // 12.4.2 Exstirpace skafoidea a mediokarpální (čtyřrohá) // artrodéza ... 237 // 12.4.3 Karpektomie proximální karpální řady ... 238 // 12.4.4 Totální artrodéza zápěstí ... 239 // 12.4.5 Skafotrapezotrapezoidní artrodéza ... 240 // 12.4.6 Radioskafolunátní artrodéza ... 240 // 12.4.7 Selektivní denervace karpu ... 241 // 12.4.8 Endoprotéza zápěstí ... 241 // Literatura ... 241 // 13 Zlomeniny metakarpů a článků prstů (Pavel Dráč, Pavel Korpa) ... 245 // 13.1 Epidemiologie, anatomie a kinematika ... 245 // 13.2 Cíle a principy léčby... 246 // 13.2.1 Konzervativní léčba ... 246 // 13.2.2 Kirschnerovy dráty ... 247 // 13.2.3 Intraoseální steh a tahová cerkláž... 248 // 13.2.4 Tahové šrouby a dlahová osteosyntéza ... 249 // 13.2.5 Zevní fixace ... 250 // 13.3 Zlomeniny metakarpů... 251 // 13.3.1 Zlomeniny diafyzy ... 251 // 13.3.1.1 Příčná zlomenina ... 252 // 13.3.1.2 Krátká šikmá zlomenina... 253 // 13.3.1.3 Dlouhá šikmá a spirální zlomenina ... 254 // 13.3.1.4 Tříštivá zlomenina... 255 // 13.3.1.5 Mnohočetné zlomeniny diafyz metakarpů ... 255 // 13.3.2 Zlomeniny krčku ... 256 // 13.3.3 Zlomeniny hlavice ... 258 // 13.3.4 Zlomeniny báze ... 260 // 13.3.4.1 Extraartikulámí zlomeniny báze metakarpů ---
260 // 13.3.4.2 Luxační zlomeniny karpometakarpálního // kloubu ... 260 // 13.3.4.3 Mnohočetné luxační zlomeniny // karpometakarpálních kloubů ... 262 // 13.3.5 Zlomeniny prvního metakarpů ... 262 // 13.3.5.1 Extraartikulámí zlomeniny báze ... 263 // 13.3.5.2 Bennettova zlomenina ... 263 // 13.3.5.3 Rolandova zlomenina a tříštivá zlomenina // báze prvního metakarpů ... 266 // 13.4 Zlomeniny článků prstů ... 267 // 13.4.1 Zlomeniny proximálního a středního článku ... 267 // 13.4.1.1 Zlomeniny diafyzy ... 267 // 13.4.1.2 Zlomeniny krčku ... 271 // 13.4.1.3 Zlomeniny hlavičky ... 272 // 13.4.1.4 Zlomeniny báze proximálního článku ... 274 // 13.4.1.5 Zlomeniny báze středního článku ... 276 // 13.4.2 Zlomeniny distálního článku... 279 // 13.4.2.1 Zlomeniny nehtové drsnatiny ... 279 // 13.4.2.2 Zlomeniny diafyzy ... 280 // 13.4.2.3 Zlomeniny báze ... 280 // 13.4.2.4 Kladivkový prst ... 280 // 13.4.2.5 Avulze šlachy hlubokého flexoru prstu ... 284 // 13.4.3 Luxace článků prstů ... 284 // 13.4.3.1 Luxace metakarpofalengeálního kloubu prstů ___ 284 // 13.4.3.2 Luxace proximálního interfalangeálního // kloubu ... 285 // 13.4.3.3 Luxace distálního interfalangeálního kloubu .. 286 // 13.4.3.4 Luxace metakarpofalangeálního kloubu palce___ 286 // 13.5 Otevřené zlomeniny a zlomeniny se ztrátou kostní hmoty ... 288 // 13.5.1 Otevřené zlomeniny ... 288 // 13.5.2 Zlomeniny se ztrátou kostní hmoty ... 288 // 13.6 Komplikace
zlomenin metakarpů a článků prstú... 289 // 13.6.1 Zhojení v malpozici ... 289 // 13.6.2 Pakloub ... 292 // Literatura ... 292 // 14 Artróza karpometakarpálního kloubu palce ruky - risartróza // (Jaroslav Pilný, Jozef Molitor) ... 299 // 14.1 Anatomie karpometakarpálního kloubu ... 299 // 14.2 Klinické příznaky ... 299 // 14.3 Rentgenologická stadia poškození karpometakarpálního kloubu __ 300 // 14.4 Léčba ... 302 // 14.4.1 Konzervativní léčba ... 302 // 14.4.2 Operační léčba ... 302 // Literatura ... 305 // 15 Poranění šlachového systému (Roman Slodička) ... 307 // 15.1 Anatomie šlachového systému ... 307 // 15.2 Fyziologie šlachového systému ... 310 // 15.3 Patofyziologie šlachového systému ... 310 // 15.4 Hojení šlach ... 311 // 15.5 Technicko-instrumentální vybavení ... 311 // 15.6 Akutní poranění šlach ... 312 // 15.6.1 Poranění flexorů ... 312 // 15.6.2 Poranění extenzorů ... 313 // 15.6.3 Operační léčba akutních poranění ... 314 // 15.6.3.1 Sutura flexorů ... 314 // 15.6.3.2 Sutura extenzorů ... 319 // 15.6.4 Pooperační léčba akutních poranění ... 327 // 15.6.4.1 Imobilizační léčba ... 328 // 15.7 Inveterovaná poranění šlach... 329 // 15.7.1 Poranění flexorů ... 329 // 15.7.2 Poranění extenzorů ... 333 // 15.7.3 Poranění poutkových vazů ... 335 // 15.7.3.1 Ošetření čerstvých poranění ... 335 // 15.7.3.2 Poranění poutkových vazů u skálolezců... 335 // 15.7.4 Rekonstrukce
inveterovaných poranění ... 336 // 15.7.5 Pooperační léčba po rekonstrukci poutkových vazů ... 336 // Literatura ... 337 // 16 Replantace (Martin Molitor) ... 339 // 16.1 Historie replantací ... 339 // 16.2 Rozdělení a klasifikace replantací... 340 // 16.3 Doba ischemie a ošetření amputátu ... 341 // 16.4 Indikace a kontraindikace replantace ... 342 // 16.5 Mechanizmus úrazu ... 343 // 16.6 Anestezie u replantací ... 344 // 16.7 Zásady a postup při replantací ... 344 // 16.7.1 Osteosyntéza skeletu ... 345 // 16.7.2 Ošetření šlach ... 345 // 16.7.3 Sutura arterii ... 345 // 16.7.4 Sutura vén ... 345 // 16.7.5 Sutura nervů ... 346 // 16.7.6 Sutura kůže ... 346 // 16.8 Pooperační sledování a léčba ... 346 // 16.9 Úspěšnost a výsledky replantací ... 347 // 16.10 Komplikace replantací ... 348 // 16.11 Následné rekonstrukční výkony ... 349 // Literatura ... 349 // 17 Dupuytrenova kontraktura F/éúý ... 355 // 17.1 Anatomie ... 355 // 17.2 Etiologie a patogeneze ... 357 // 17.3 Klinický obraz Dupuytrenovy kontraktury ... 357 // 17.4 Klasifikace Dupuytrenovy kontraktury ... 359 // 17.5 Léčba Dupuytrenovy kontraktury ... 359 // 17.5.1 Konzervativní léčba ... 359 // 17.5.2 Miniinvazivní léčba... 360 // 17.5.3 Chirurgická léčba... 364 // 17.6 Komplikace ... 372 // 17.7 Rekurentní onemocnění ... 372 // 17.8 Pooperační péče ... 372 // Literatura ... 373 // 18 Popálená ruka (Robert Čáp) ... 375 // 18.1 Iniciální hodnocení
... 375 // 18.2 Primární ošetření ... 375 // 18.3 Chirurgická léčba ... 376 // 18.4 Dlahování ... 376 // 18.5 Rekonstrukce a řešení deformit ... 377 // 18.5.1 Rekonstrukce dorza ruky ... 377 // 18.5.2 Rekonstrukce dlaně ... 377 // 18.5.3 Rekonstrukce prstů ... 377 // Literatura ... 378 // 19 Úžinové syndromy a kompresivní léze nervů (Edvard Ehler, // Aleš Fíbír) ... 379 // 19.1 Nervus medianus ... 379 // 19.1.1 Syndrom karpálního tunelu ... 380 // 19.1.1.1 Diagnostika syndromu karpálního tunelu... 380 // 19.1.1.2 Léčba syndromu karpálního tunelu... 385 // 19.1.1.3 Komplikace léčby syndromu karpálního // tunelu ... 390 // 19.1.2 Syndrom ramus cutaneus palmaris n. mediani ... 390 // 19.1.3 Léze digitálních volámích nervů ... 391 // 19.1.4 Léze ramus muscularis (recurrens) n. mediani ... 391 // 19.1.5 Léze n. medianus na předloktí a v oblasti lokte ... 391 // 19.1.6 Léze n. medianus na paži a v axile ... 393 // 19.2 Nervus ulnaris ... 393 // 19.2.1 Léze n. ulnaris na zápěstí a v dlani ... 393 // 19.2.1.1 Diagnostika lezi na zápěstí a v dlani... 395 // 19.2.1.2 Léčba syndromu Guyonova kanálu... 396 // 19.2.2 Léze ramus cutaneus dorsalis n. ulnaris... 397 // 19.2.3 Léze digitálních nervů... 398 // 19.2.4 Léze ramus cutaneus palmaris n. ulnaris ... 398 // 19.2.5 Léze n. ulnaris na předloktí ... 398 // 19.2.6 Léze n. ulnaris v oblasti lokte ... 398 // 19.2.6.1 Diagnostika lezi v oblasti lokte ... 399 // 19.2.6.2 Léčba
syndromu ulnámího sulku ... 400 // 19.2.7 Léze n. ulnaris v axile a na paži ... 401 // 19.3 Nervus radialis ... 402 // 19.3.1 Léze ramus superficialis n. radialis na předloktí // a zápěstí ... 402 // 19.3.2 Léze dorzálních digitálních nervů I-III ... 403 // 19.3.3 Léze n. radialis na paži ... 403 // 19.3.4 Léze ramus profundus n. radialis ... 403 // Literatura ... 403 // 20 Poranění předloktí (Roman Slodička) ... 405 // 20.1 Anatomie předloktí ... 405 // 20 ? .1 Funkční anatomie předloktí ... 406 // 20.2 Ulnámí impingement, ulnámí impaction ... 407 // 20.3 Stav po operaci Sauveho-Kapandjiho ... 410 // 20.4 Galeazziho luxační zlomenina ... 410 // 20.5 Monteggiova zlomenina ... 411 // 20.6 Zlomenina hlavičky radia ... 413 // 20.7 Zlomenina processus coronoideus ulnae ... 417 // 20.8 Zlomenina olekrana ulny ... 418 // 20.9 Essex-Loprestiho zlomenina/poranění ... 419 // Literatura ... 420 // 21 Vrozené malformace horní končetiny a ruky (Roman Slodička) ... 423 // 21.1 Výskyt, etiologie a klasifikace ... 423 // 21.1.1 Dědičnost a j iné možné příčiny kongenitálních // deformit ... 424 // 21.2 Principy konzervativní léčby ... 426 // 21.3 Principy operační léčby ... 427 // 21.4 Psychologická problematika dítěte a rodičů ... 428 // 21.4.1 Časné reakce rodičů ... 428 // 21.4.2 Psychologické a technické pooperační výsledky... 429 // 21.5 Syndaktylie... 429 // 21.5.1 Etiologie a epidemiologie ... 429 // 21.5.2 Klinické
vyšetření ... 429 // 21.5.3 Operační indikace ... 430 // 21.5.4 Operační postupy... 431 // 21.5.5 Pooperační postupy... 433 // 21.5.6 Komplikace ... 433 // 21.6 Postaxiální polydaktylie... 434 // 21.6.1 Etiologie a epidemiologie ... 434 // 21.6.2 Klinické vyšetření ... 434 // 21.6.3 Operační indikace ... 435 // 21.6.4 Operační postupy... 435 // 21.6.5 Pooperační postupy... 435 // 21.6.6 Komplikace ... 435 // 21.7 Preaxiální polydaktylie... 436 // 21.7.1 Etiologie a epidemiologie ... 436 // 21.7.2 Klinické vyšetření ... 436 // 21.7.3 Operační indikace ... 437 // 21.7.4 Operační postupy ... 437 // 21.7.5 Pooperační postupy... 438 // 21.7.6 Komplikace ... 438 // 21.8 Centrální polydaktylie ... 439 // 21.8.1 Etiologie a epidemiologie ... 439 // 21.8.2 Klinické vyšetření ... 439 // 21.8.3 Operační indikace ... 439 // 21.8.4 Operační postupy... 440 // 21.8.5 Pooperační postupy ... 440 // 21.8.6 Komplikace ... 440 // 21.9 Klinodaktylie a kamptodaktylie ... 440 // 21.9.1 Etiologie a epidemiologie... 441 // 21.9.2 Klinické vyšetření ... 441 // 21.9.3 Operační indikace ... 442 // 21.9.4 Operační postupy ... 442 // 21.9.5 Pooperační postupy ... 442 // 21.9.6 Komplikace ... 442 // 21.10 Makrodaktylie... 443 // 21.10.1 Etiologie a epidemiologie... 443 // 21.10.2 Klinické vyšetření ... 443 // 21.10.3 Operační indikace ... 443 // 21.10.4 Operační postupy ... 444 // 21.10.5 Pooperační postupy ... 444 // 21.10.6 Komplikace ... 444
// 21.11 Centrální defekty a symbrachydaktylie ... 444 // 21.11.1 Etiologie a epidemiologie... 445 // 21.11.2 Klinické vyšetření ... 445 // 21.11.3 Operační indikace ... 445 // 21.11.4 Operační postupy ... 446 // 21.11.5 Pooperační postupy ... 447 // 21.11.6 Komplikace ... 447 // 21.12 Afalangie a syndrom amniotických pruhů... 447 // 21.12.1 Etiologie a epidemiologie... 447 // 21.12.2 Klinické vyšetření ... 447 // 21.12.3 Operační indikace ... 448 // 21.12.4 Operační postupy ... 448 // 21.12.5 Pooperační postupy ... 448 // 21.12.6 Komplikace ... 448 // 21.13 Hypoplazie palce ... 449 // 21.13.1 Etiologie a epidemiologie ... 449 // 21.13.2 Klinické vyšetření ... 449 // 21.13.3 Operační indikace ... 450 // 21.13.4 Operační postupy ... 450 // 21.13.5 Pooperační postupy ... 450 // 21.13.6 Komplikace ... 450 // 21.14 Tendovaginitis stenosans ... 451 // 21.14.1 Etiologie a epidemiologie... 451 // 21.14.2 Klinické vyšetření ... 451 // 21.14.3 Operační indikace ... 451 // 21.14.4 Operační postupy ... 451 // 21.14.5 Pooperační postupy ... 451 // 21.14.6 Komplikace ... 451 // 21.15 Radiální longitudinální defekt ... 452 // 21.15.1 Etiologie a epidemiologie... 452 // 21.15.2 Klinické vyšetření ... 452 // 21.15.3 Operační indikace ... 453 // 21.15.4 Operační postupy ... 453 // 21.15.5 Pooperační postupy ... 453 // 21.15.6 Komplikace ... 453 // 21.16 Ulnámí longitudinální defekt... 454 // 21.16.1 Etiologie a epidemiologie ... 454
// 21.16.2 Klinické vyšetření ... 454 // 21.16.3 Operační indikace ... 454 // 21.16.4 Operační postupy ... 455 // 21.16.5 Pooperační postupy ... 455 // 21.16.6 Komplikace ... 455 // 21.17 Madelungova deformita ... 455 // 21.17.1 Etiologie a epidemiologie... 455 // 21.17.2 Klinické vyšetření ... 455 // 21.17.3 Operační indikace ... 456 // 21.17.4 Operační postupy ... 456 // 21.17.5 Pooperační postupy ... 456 // 21.17.6 Komplikace ... 456 // 21.18 Kongenitální luxace hlavičky radia ... 457 // 21.18.1 Etiologie a epidemiologie... 457 // 21.18.2 Klinické vyšetření ... 458 // 21.18.3 Operační indikace ... 458 // 21.18.4 Operační postupy ... 458 // 21.18.5 Pooperační postupy ... 459 // 21.18.6 Komplikace ... 459 // 21.19 Radioulnámí synostóza... 460 // 21.19.1 Etiologie a epidemiologie... 460 // 21.19.2 Klinické vyšetření ... 460 // 21.19.3 Operační indikace... 460 // 21.19.4 Operační postupy ... 460 // 21.19.5 Pooperační postupy ... 462 // 21.19.6 Komplikace ... 462 // Literatura ... 463 // 22 Revmatochirurgie zápěstí a ruky (David Veigl) ... 465 // 22.1 Revmatoidní artritida ... 465 // 22.1.1 Patogeneze ... 465 // 22.1.2 Farmakologická terapie revmatoidní artritidy ... 466 // 22.1.3 Revmatoidní artritida v oblasti zápěstí ... 466 // 22.1.4 Revmatoidní artritida v oblasti metakarpofalangeálních // kloubů ... 469 // 22.2 Tenosynovialitidy a ruptury šlach ... 471 // 22.3 Deformity prstů ... 472 // 22.3.1 Deformita typu labutího
krku ... 473 // 22.3.2 Deformita typu knoflíkové dírky ... 473 // 22.4 Deformity palce ... 474 // Literatura ... 476 // 23 Rehabilitace v chirurgii ruky (Martin Jindra) ... 477 // 23.1 Funkce ruky ... 477 // 23.2 Jemná motorika... 477 // 23.3 Úchop ... 478 // 23.4 Možnosti fyzikální terapie při onemocnění a poranění ruky ... 479 // 23.5 Využití kineziotapingu a lymfotapingu v chirurgii ruky ... 481 // 23.6 Principy rehabilitace v chirurgii ruky ... 482 // 23.7 Možnosti rehabilitace při léčbě komplikací po poraněních // a operacích ruky ... 485 // 23.7.1 Poruchy hojení jizvy ... 485 // 23.7.2 Otok ... 486 // 23.7.3 Bolest... 487 // 23.7.4 Hematomy... 487 // 23.7.5 Omezení hybnosti ... 487 // 23.7.6 Komplexní regionální bolestivý syndrom ... 487 // Literatura ... 491 // Rejstřík ... 493 // Souhrn ... 503 // Summary ... 504
(OCoLC)1015193714
cnb002938080

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC