Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V Praze : Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2017
198 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7290-896-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 165-186 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001462004
OBSAH // 1. Úvod ...5 // 1.1 Definice termínů a základní údaje o migraci...8 // 1.2 Letmý pohled do historie migrace...10 // 2. Vyspělé státy a jejich zkušenosti s migrací...17 // 2.1 Typologie států podle historických zkušeností s migrací...18 // 2.1.1 Tradiční imigrantské země...19 // 2.1.2 Evropské státy s postkoloniální a pracovní migraci...20 // 2.1.3 Jihoevropské státy...22 // 2.1.4 Postkomunistické státy středoevropského prostoru...23 // 3. Úspěch integračního procesu imigrantů a faktory, které jej ovlivňují..25 // 3.1 Společenské determinanty úspěchu integrace...25 // 3.1.1 Vliv migrační politiky a nastavení právního systému hostitelské země.26 // 3.1.2 Vliv širšího společenského a politického klimatu cílové země migrace.30 // 3.2 Osobní determinanty úspěchu integrace...32 // 3.2. l Socioekonomické faktory ovlivňující úspěch integrace...33 // 3.2.2 Sociokulturní faktory ovlivňující úspěch integrace...34 // 4. Segregace imigrantů jako jeden z faktorů ovlivňující výsledky // integračního procesu...41 // 4.1 Bílý útěk - white flight...42 // 4.1.1 Bod zlomu - tipping point...44 // 4.1.2 Schellingovy dynamické modely rezidenční segregace...44 // 4.1.3 Granovetterovy modely kolektivního chování...55 // 5. Akademické výsledky dětí imigrantů jako znak úspěchu imigračního // procesu...56 // 5.1 Vliv politických, kulturních a společenských faktorů - makroúroveň...6l
5.1.1 Vliv hostitelské země...61 // 5.1.2 Vliv země původu...65 // 5.1.3 Politiky ovlivňující integraci dětí imigrantů do škol...65 // 5.2 Práce jednotlivých škol - mezoúroveň...75 // 5.2.1 Deklarované a nedeklarované snahy o dosazení určitého standardu...76 // 5.2.2 Kvalita školy jako indikátor úspěšné integrace...76 // 5.2.3 Míra segregace dětí imigrantů ve škole...78 // 5.3 Charakteristiky jednotlivých dětí a jejich rodičů - mikroúroveň...87 // 5.3. i Socioekonomický status rodiny...89 // 5.3.2 Kulturní kapitál rodiny...91 // 5.3.3 Schopnost komunikovat jazykem hostitelské společnosti...92 // 5.3.4 Sociální kapitál rodin a migrační strategie...93 // 5.3.5 Doba pobytů imigrantů v hostitelské zemi...94 // 5.3.6 Společenské předsudky...95 // 6. Situace a vývoj v Česku...97 // 6.1 Postavení Česka v současné mezinárodní migraci...98 // 6.2 České školství a jeho připravenost na děti imigrantů...102 // 7. Prostorová koncentrace žáků-cizinců na českých základních // školách...105 // 7.1 Prostorové rozmístění žáků-cizinců základních škol v závislosti // na zemi původu...105 // 7.2 Míra a vývoj prostorového rozmístění žáků-cizinců dle země // původu...113 // 7.3 Srovnání prostorového rozmístění žáků a celé populace migrantů...120 // 7.4 Koncentrace cizinců v rámci škol...123 // 7.5 Shrnutí výsledků...138 // 8. Výsledky žáků-cizinců v PISA testech...141 // 8.1
Metodika a datové zdroje...141 // 8.2 Cizinci v českém školství pohledem PISA testů...148 // 8.3 Shrnutí výsledků...156 // 9. Závěr ...159 // Summary...161 // Literatura...165 // Příloha...187 // 4
(OCoLC)1003286078
cnb002904919

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC