Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první v Polské republice
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016
221 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-7977-221-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 187-199, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně polský a slovenský text, české, anglické a polské resumé
001462005
OBSAH // Úvodem 8 // 1. Životopis Óndry Lysohorského 12 // 1.1. Vliv historického kontextu na osobnost a dílo Óndry Lysohorského 16 // 1.2. Lysohorského teorie lašského národa 20 // 1.3. Pojetí Slezska a Lašska v poezii Óndry Lysohorského 23 // 2. Lašské kořeny básnického díla Óndry Lysohorského 26 // 2.1. Poznámky k pojmu Lach 33 // 3. Spolek Lašsko perspektywa 34 // 4. Vývojové proměny díla Óndry Lysohorského do začátku druhé světové války 39 // 4.1. Recepce Lysohorského teorie lašského národa literární kritikou 39 // 4.2. Vztah představitelů těšínské a hornoslezské inteligence ? Ondrovi Lysohorskému 47 // 4.3. ? současné revizi Lysohorského teorie lašského národa 56 // 4.4. Závěrem ke sporům o koncepci Lysohorského lašského národa 57 // 5. ? problematice Lysohorského jazykové koncepce laštiny 58 // 5.1. ? některým jazykovědným koncepcím na Těšínském Slezsku 58 // 5.2. Laština v názorech Lysohorského 60 // 5.3. Lysohorského laština z hlediska jazykovědy 63 // 5.4. ? přijetí Lysohorského laštiny literární kritikou 75 // 5.5. ? recepci Lysohorského osobnosti a díla na Slovensku 80 // 6. ? poetice Lysohorského poezie do začátku války 84 // 6.1. ? tvůrčímu bilingvismu Óndry Lysohorského 91 // 6.2. Ke genezi témat a motivů Lysohorského poezie do začátku války 93 // 7. ? působení Óndry Lysohorského v emigraci 99 // 7.1. ? překladům Lysohorského poezie v Rusku 106 // 7.2.
? poetice Lysohorského poezie během války 111 // 8. ? Lysohorského životní a umělecké dráze po druhé světové válce 129 // 8.1. ? poválečným překladům Lysohorského poezie do cizích jazyků 131 // 9. ? vývoji poválečné básnické tvorby Óndry Lysohorského 136 // 10. ? poetice básnického díla Óndry Lysohorského 143 // 10.1. ? některým charakteristickým symbolům a motivům Lysohorského poezie 143 // 10.1.1. Obraz ženy v poezii Óndry Lysohorského 146 // 10.1.2. Obraz muže v poezii Óndry Lysohorského 151 // 10.2. ? metaforice Lysohorského poezie 155 // 10.3. Óndra Lysohorsky jako následovník Petra Bezruče a jako lašský bard 157 // 10.3.1. Ke vztahu Óndry Lysohorského ? Petru Bezručovi 157 // 10.3.2. Ke stylizaci Óndry Lysohorského do barda „lašského národa“ 160 // 11. ? přijetí osobnosti a díla Óndry Lysohorského literární kritikou po roce 1945 164 // 11.1. Období let 1945 - 1989 164 // 11.2. Období po roce 1989 177 // Závěrem 181 // Resumé 183 // Summary 184 // Streszczenie 185 // Prameny 187 // Literatura 189 // Ediční poznámka 200 // Lektorské posudky 202 // -6- // Abstrakt 207 // Abstract 209 // Klíčová slova - Key words 210 // Jmenný rejstřík 211 // Přílohy 219
(OCoLC)982551638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC