Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.


ISBN 978-80-244-3736-1
001462035
Obsah // Slovo úvodem // Slovo autora ... // 1 Úvod do pedologie a vývoj disciplíny... // 2 Zvětrávání a vznik minerálního podílu půdy... // 2.1 Typy zvětrávání... // 2.2 Klima ovlivňující zvětrávání... // 2.3 Klasifikace produktů zvětrávání... // 3 Život v půdě... // 3.1 Počty organismů, biomasa a jejich aktivita... // 3.2 Hlavní zástupci edafonu // 3.3 Životní podmínky edafonu a možnosti zlepšování půdně biologických parametrů // 4 Organická hmota půdy // 4.1 Rozklad organické hmoty v různých podmínkách... // 4.2 Humus, jeho třídění a obsah v půdách... // 4.3 Stanovení organických látek v půdě... // 5 Sorpce v půdě, koloidní vlastnosti minerální a organické složky půd // 5.1 Rozdělení koloidů ... // 5.2 Typy koloidnich látek v půdě a stavba koloidní micely... // 5.3 Stavba koloidní micely ... // 5.4 Sorpce iontů v půdě // 6 Fyzikální charakteristiky půdy // 6.1 Pevná fáze půdy... // 6.2 Voda v půdě // 6.3 Vzduch v půdě // 6.4 Tepelné vlastnosti půdy // 6.5 Fyzikálně-mechanické vlastnosti půdy // 6.6 Barva půdy // 7 Chemické vlastnosti půd // 7.1 Chemie půd ... // 7.2 Reakce půdy a pufrovací schopnost půd // 7.3 Oxidační a redukční poměry v půdě // 7.4 Agrochemické zkoušení zemědělských půd... // . 5 // 6 // 7 // .11 // 14 // 17 // 19 // 21 // 23 // .25 // 39 // 43 // 47 // 51 // 53 // 55 // 56 // 57 // 59 // 59 // 65 // 66 // 74 // 83 // 85 // 89 // 90 // 91
// 92 // 98 // 100 // 101 // 8 Půdotvorné procesy 103 // 8.1 Faktory a podmínky vzniku půd ... 104 // 8.2 Speciální pedogenetické procesy... 108 // 9 Klasifikace půd 115 // 9.1 Světová klasifikace píid WRB (Světová referenční báze pro půdní zdroje — World reference base for soil resources) 116 // 9.2 Klasifikační systémy půd v ČR...145 // 9.3 Názvosloví půd v klasifikačních systémech 172 // 10 Rozšíření půd v různých klimatických oblastech světa a v České republice 173 // 10.1 Rozšíření půd v jednotlivých klimatických oblastech svéta 175 // 10.2 Půdní typy v jednotlivých oblastech ČR a mapování půd 180 // 11 Degradace půdy 187 // 11.1 Vodní eroze 189 // 11.2 Větrná eroze ... 192 // 11.3 Utužení půdy 194 // 11.4 Ztráta půdní organické hmoty 195 // 11.5 Acidifikace .197 // 11.6 Zasolení půd... 199 // 11.7 Znečištění půdy anorganickými a organickými látkami 200 // 12 Ochrana půdy z hlediska práva 205 // 12.1 Ochrana půdy z mezinárodního hlediska 206 // 12.2 Ochrana životního prostredia půdy v Evropské unii 209 // 12.3 Ochrana půdy v České republice...214 // Přílohy...223 // Literatura... 224 // Rejstřík 228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC