Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. upravené vydání
Praha : Česká zemědělská univerzita, 2011
94 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-213-2155-7 (brožováno)
600 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 89-90
Anglické resumé.
001462036
OBSAH // 1 ÚVOD...9 // 2 DIAGNOSTICKÉ HORIZONTY...íl // 2.1 Charakteristiky a označení...n // 2.1.1 Organické horizonty.../ / // 2.1.2 Organominerální povrchové horizonty (epipedony)..13 // 2.1.3 Podpovrchové horizonty...14 // 2.1.4 Přechodné horizonty...19 // 2.1.5 Fosilní a pohřbené horizonty...19 // 2.2 ZÁSADY SCHEMATICKÉHO ZNÁZORNENÍ SEKVENCE HORIZONTŮ...19 // 3 DIAGNOSTICKÉ ZNAKY...20 // 4 FORMY NADLOŽNÍHO HUMUSU...24 // 4.1 MOR...24 // 4.2 MODER...26 // 4.3 MUL...27 // 5 PŮDOTVORNÉ SUBSTRÁTY...29 // 5.1 Zrnitost, skeletovitost a vrstevnatost substrátů...35 // 5.1.1 Zrnitost...37 // 5.1.2 Skeletovitost...39 // 5.1.3 Vrstevnatost...40 // 6 TAXONOMICKÉ KATEGORIE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU...4i // 7 KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM PŮD ČESKÉ REPUBLIKY...43 // 7.1 Referenční třídy...43 // 7.2 ZÁSADY JEDNOTNÉHO HODNOCENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH PŮD.48 // 8 DIAGNOSTIKA PŮDNÍCH TYPŮ, SUBTYPŮ A VARIET...51 // 8.1 LI - LITOZEM...57 // 8.2 RN-RANKER...57 // 8.3 RZ-RENDZINA...58 // 8.4 PR - PARARENDZ1NA...59 // 8.5 RG-REGOZEM...60 // 8.6 FL-FLUVIZEM...61 // 8.7 KO-KOLUVIZEM...62 // 8.8 SM-SMONICE...62 // 8.9 CE-ČERNOZEM...63 // 8.10 CC-ČERNICE...*...63 // 8.11 SE-ŠEDOZEM...64 // 8.12 HN-HNĚDOZEM...65 // 8.13 LU-LUVIZEM...66 // 8.14 KA-KAMBIZEM...67 // 8.15 PE-PELOZEM...69 // 8.16 AD-ANDOZEM...70 // 8.17 KP-KRYPTOPODZOL...71 // 8.18 PZ-PODZOL...71 // 8.19 PG-PSEUDOGLEJ...73 // 8.20 SG-STAGNOGLEJ...74 // 8.21 GL-GLEJ...75 // 8.22 SK - SOLONČAK...76
// 8.23 SC-SLANEC...77 // 8.24 OR - ORGANOZEM...77 // 8.25 KU - KULTIZEM...78 // 8.26 AN-ANTROPOZEM...78 // 9 SROVNÁNÍ KLASIFIKAČNÍCH SYSTÉMŮ...80 // 9.1 HLAVNÍ REFERENČNÍ TŘÍDY PŮD SVĚTA...80 // 9.2 SROVNÁNÍ TAXONOMICKÝCH KATEGORIÍ...82 // 9.3 SROVNÁNÍ HLAVNÍCH GENETICKÝCH TAXONŮ...83 // 9.4 PŮDNÍ TYPY V ČESKÝCH KLASIFIKAČNÍCH SYSTÉMECH...85 // 10 POUŽITÉ LABORATORNÍ METODY...87 // 10.1 SÉRIOVÉ ROZBORY POUŽÍVANÉ V PRŮZKUMU PŮD...87 // 10.2 Rozbory doplňující údaje z průzkumu půd...87 // 11 LITERATURA...89

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC